Forskningsbaseret uddannelse er mere end antal forskere

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Anders Meldgård Kjemtrup - 15. april 2013 - 12:460 kommentarer
uddannelsesdekan Jan Molin påpeger, at uddannelserne på CBS' forskningsbasering handler om andet og mere end antallet af forskere.

CBS’ bestyrelse drøfter for tiden forskningsbaseret uddannelse for at konkretisere, hvad det vil sige for CBS. Uddannelsesdekan Jan Molin gør status med en redegørelse på området, der handler om andet og mere en blot antal forskere, der underviser.

CBS' bestyrelse drøfter forskningsbaseret uddannelse
De danske universiteter skal ifølge universitetsloven forestå forskningsbaserede uddannelser inden for deres fagområder. Dette til trods måtte Statsrevisorerne i august 2012 rette en kritik af, at universiteterne ikke tilbyder nok forskningsbaseret undervisning.

Selv om forskningsbaseret uddannelse næppe er nogen ny dreng i klassen på CBS, har bestyrelsen alligevel fundet det nødvendigt med en redegørelse for, hvad forskningsbaseret uddannelse betyder på CBS.

Bestyrelsen havde således sine første drøftelser om netop forskningsbaseret uddannelse i februar måned, og skønt der er tale om et igangværende arbejde, er uddannelsesdekan Jan Molin ikke sen til at give sit besyv med.

Rigsrevisionens forenklede tilgang kortslutter debatten
- Rigsrevisionen kortslutter debatten om forskningsbaseret uddannelse, da de kun kigger på undervisningen samt på, hvorvidt der undervises af aktive forskere, forklarer Jan Molin.

CBS’ uddannelsesdekan henviser her til den såkaldte forskerdækning, men han mener, at der skal andet og mere til, da en uddannelse sagtens kan være forskningsbaseret, selv om kun en del af undervisningen er det.

- Det er en kompliceret debat, men vi forsøger at stille nogle krav til, hvad det er vi forstår ved de forskningsbaseret kompetencer, som de studerende skal tilegne sig i løbet af en uddannelse, der er baseret på forskning.

Forskningsbasering er lig med kompetencer
I et notat til bestyrelsesmødet i februar, som prodekan Sven Bislev, Director of Accreditation and Quality Assurance Ole Stenvinkel Nilsson og Jan Molin har udarbejdet, koges disse kompetencer ned til tre centrale kvalifikationer i henholdsvis kritisk refleksion og analyse, videnskabelige arbejdsprocesser samt kenskab til forskningsfelter.

Målet er altså, at forskningsbaseringen sætter sig igennem ved den måde, de studerende tilegner sig kompetencer på. Kompetencerne må så nødvendigvis være knyttet til en forskningsmæssig praksis.

- Vi har snakket forskningsbaseret uddannelse lige så længe, jeg har været på CBS, men det er nok første gang, vi har et så klart bud på, hvad det egentlig vil sige her på stedet, fortæller Jan Molin og tilføjer:

- Vores fortolkning er selvfølgelig i tråd med national og international akkreditering, så jeg tror, det er en fortolkning, andre universiteter også vil kunne skrive under på.

Ingen væsentlige ændringer i uddannelserne
At bestyrelsen planlægger at arbejde intensivt med udformningen af en redegørelse om forskningsbaseret uddannelse på CBS, der såvel er tiltænkt internt brug som rettet mod eksterne interessenter, betyder dog ikke, at der er væsentlige ændringer på vej for de enkelte studier:

- Jeg mener, at vi allerede i dag står for at udbyde forskningsbaserede uddannelser på CBS, så jeg forventer bestemt ikke radikale ændringer i dem, siger Jan Molin.

Han tror dog, at arbejdet med forskningsbaseret uddannelser vil give en forstærket effekt for de studerende på CBS:

- Hvordan forskningsbaseringen operationaliseres kommer til at indgå i studienævnenes arbejde her til efteråret, så vi i højere grad får dokumenteret, hvad der virker – hvilket også sker gennem turnusakkreditering, bemærker uddannelsesdekanen.

Status: underviseres rolle skal tydeliggøres
Generelt er uddannelsesdekanen godt tilfreds med den brede demokratiske proces, der har kendetegnet arbejdet med redegørelsen indtil nu.

Studielederne for de respektive uddannelser er således kommet til orde, og Akademisk Råd har vist interesse i en række gode eksempler, hvor forskningsbaseringen har en tydelig gennemslagskraft.

- Det er nok første gang, vi har fremlagt noget, som har modtaget så stor og positiv opbakning fra alle parter, siger Jan Molin om fremlæggelsen af første udkast af redegørelsen ved sidste møde i Bestyrelsen.

Når han gør status på, hvordan arbejdet med redegørelsen skrider frem, finder han imidlertid stadig et behov for videre drøftelser:

- Der er en berettiget efterlysning af, hvilken rolle underviserne på CBS skal spille, når vi snakker forskningsbaseret uddannelse. Det er nu forsøgt klargjort og skal drøftes ved næste møde i bestyrelsen, hvor jeg tror, vi får redegørelsen i hus, fortæller Jan Molin.