Fremdrift er ikke gearet til praktik

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: © Jayfish | Dreamstime.com - 3. september 2015 - 8:291 kommentar
Det er hårdt arbejde. Arbejdstiden for praktikanter er oftest 37 timer om ugen i 6 måneder og samtidig skal de studerende passe akademiske forpligtelser. Men virksomhederne gør, hvad de kan for at være fleksible.

CBS OBSERVER-rundspørge: Virksomhederne kan ikke finde rundt i fremdriftsreformen, og de konsekvenser den har for praktikophold og praktikanter.

CBS OBSERVER har tidligere skrevet om de praktiske problemer, der følger med fremdriftsreformen i forhold til studerende, der gerne vil dedikere et semester til praktik som en del af deres uddannelse.

Da CBS med enkelte undtagelser kun honorerer fuldtidspraktik med 15 ECTS, risikerer studerende at dumpe de resterende 15 point for praktiksemesteret med mindre, de studerende fx læser fag på sommerskole forinden eller sideløbende med praktikopholdet.

Omvendt står CBS til at modtage bøder i millionklassen, hvis studerende bliver forsinkede i deres studier som følge af et praktikforløb. Men praktikstederne er med fremdriftsreformen også havnet i lidt af en suppedas.

CBS OBSERVER har i sommer henvendt sig på 13 tilfældigt udvalgt stillingsopslag for universitetspraktik i efterårssemesteret. 6 er vendt tilbage, og af deres svar fremgår det med al tydelighed, at forvirringen er total, når det kommer til fremdriftens indflydelse på studerendes praktikmuligheder.

Kun 3-4 måneders praktik er lose-lose

Mange praktiksteder kræver, at studerende kan være der i 6 måneder. Med opstart i august måned betyder det, at praktikforløbet varer helt frem til slutningen af januar måned.

Dermed korter praktikken halvanden måned af specialetiden, der starter – hvad enten den studerende er klar til det eller ej – den 15. december.

Flere af de praktiksteder, CBS OBSERVER har talt med, var dog ikke klar over, at praktikanter fra CBS skal aflevere vejlederkontrakt til specialet allerede dér.

Men det gør heller ikke nogen forskel, for i de fleste tilfælde, giver det simpelthen ikke mening at have praktikanterne i kortere tid end 6 måneder.

- Hvis praktikken kun varer 3 til 4 måneder, ville praktikanten ikke nå den periode, hvor vedkommende producerer noget nyttigt output for os, fortæller Karina Smedemark, Communications Coordinator i Rambøll. Hun tilføjer:

- Har vi kun praktikanten i 3 måneder, er jeg bange for, at det vil blive standardiserede og ensformige opgaver – ikke spor nyttigt for nogen af os.

Praktiksteder bryster sig af at være fleksible

Ud over en praktikperiode på 6 måneder lægger de fleste af opslagene også op til, at den studerende arbejder fuldtid, det vil sige 37 timer om ugen, og i nogle tilfælde også mere end det.

Men CBS’ere er ikke bare i erhvervspraktik, når de bruger op til 15 ECTS i valgfagssemesteret på at omsætte teori til praksis i dansk næringsliv.

Praktik er et projektorienteret forløb med krav om kursusbeskrivelse, læringsmål, akademisk vejledning og eksamination. Den studerende er altså først og fremmest studerende og skal blandt andet også skrive praktikrapport.

Det er der også tid til, lyder det fra langt de fleste af praktikstederne. For selvom stillingsopslagene virker meget firkantede i forhold til, hvad praktikstederne søger og forventer hos en kommende praktikant, så kan de sagtens være fleksible, hvis ellers de har fundet den helt rigtige til jobbet.

- Vi har haft praktikanter, der skrev speciale, imens de var i praktik hos os. Nogle har endda fået fri til at gøre det. Nogle arbejder ekstra ved siden af eller læser valgfag, mens andre igen skal have tid til deres eliteidræt. På den måde er vi meget rummelige og fleksible, forklarer HR Manager Grith Wetterstein i Sony Music.

Forbud mod lønkompensation gør skidt værre

Generelt tegner der sig et billede af, at de virksomheder, CBS OBSERVER har talt med, gerne gør en ekstra indsats for at tilpasse sig deres praktikanters behov og universiteternes retningslinjer for praktikken.

Ét af praktikstederne spurgte ligefrem redaktionen til råds og påpegede desuden, at fremdriftsreformen ikke er alene om at besværliggøre universitetspraktik. Forbuddet mod at få økonomisk kompensation under praktikophold opleves også som et benspænd.

Ifølge Djøfs’ seneste studielivsundersøgelse fra i sommers, ser praktikanterne også selv reglerne som en hæmsko. Her svarer 27 procent af de studerende, at de overvejer at droppe deres praktik på grund af de nye regler.

Hvad gør du for at få praktik og studier til at hænge sammen? Deltag i debatten ved at kommentere sidst i artiklen eller send en mail til red.observer@cbs.dk.

Info 

Sådan gjorde vi

CBS OBSERVER har taget kontakt til i alt 13 praktiksteder med udgangspunkt i deres stillingsopslag på CBS Career Gate i juli måned.

De 13 praktiksteder er:

 • Sony Music
 • Den Danske Ambassade i Tokyo
 • Ungdommens Røde Kors
 • Danmarks Generalkonsulat i New York
 • Nordisk Ministerråd
 • Fair Trade
 • Altinget
 • Folketingets repræsentation i Bruxelles
 • Midt- og Vestsjællands Politi
 • Rambøll
 • JP/Politikens Hus
 • Danish Institute for Human Rights
 • Socialdemokraterne

Af dem har vi hørt fra Sony Music, Nordisk Ministerråd, Fair Trade, Folketinget, Rambøll og Danish Institute for Human Rights.

De er alle blevet bedt om at forholde sig til, at deres praktikperioder overlapper den tid, studerende fra CBS ellers har til at skrive speciale i efter fremdriftsreformen.

I de tilfælde hvor praktikstederne også kræver, at den studerende arbejder fuldtid eller mere, blev de desuden bedt om at forholde sig til, at praktikken for den studerende er et projektorienteret forløb, hvor der også skal sættes tid af til rapportskrivning.

Alle praktikstederne fik desuden mulighed for at beskrive, hvad de gør for at medvirke til, at deres praktikanter ikke bliver forsinkede i deres studier grundet praktikopholdet.

Kommentarer

Som praktikant i Novo Nordisk (udlandet - Malaysia) er jeg bestemt en af dem som ser reformen som et stort problem. Praktik burde være obligatorisk, da det giver os studerende mulighed for at kombinere vores læring med virkeligheden. Men det er ikke nemt og det er ikke med god vilje at man skal forklare at man ikke vil have løn, da det ikke er tilladt af CBS. Dette har mit praktik sted været fleksible med og har derfor dækket andre omkostninger. Desuden er det tidskrævende og stressende (og ærgerligt) at skulle yde den ekstra indsats der er ved at have sommerskole, fag ved siden af, skrive praktik rapport og yde et ekstra godt stykke arbejde på job - der i forvejen ofte er over 37 timer om ugen.....
At man derudover ikke kan være i praktik længere end 3-4 måneder gør også at mange projekter bliver udelukket grundet mangel på tid. Personligt har jeg været nødt til at fravælge projekter og muligheden for at påtage mig ansvar da det ikke giver nogen værdi for virksomheden ressource mæssigt at overdrage projekter til en praktikant, også i mit tilfælde desværre.... 3 måneder er simpelthen ikke langtid nok i min optik!

Kommentar fra en frustreret praktikant.

Hvad synes du?