Frihed og fleksibilitet

Skrevet af Sara Tatiana Schwartz Thomsen - 14. november 2012 - 9:430 kommentarer

[Read in English] Et samfund og derved også et uddannelsessystem bør være baseret på principper om frihed og ansvar. Det er samfundets ansvar at sikre, at befolkningen har en mulighed for at tage en uddannelse, men det er det enkelte individs ansvar at tage en uddannelse. Man bør aldrig være en byrde for et samfund, hvor kompetencer og uddannelse er vigtige elementer i en stærk økonomi.

Frihed
Et samfund og derved også et uddannelsessystem bør være baseret på principper om frihed og ansvar. Det er samfundets ansvar at sikre, at befolkningen har en mulighed for at tage en uddannelse, men det er det enkelte individs ansvar at tage en uddannelse.

Man bør aldrig være en byrde for et samfund, hvor kompetencer og uddannelse er vigtige elementer i en stærk økonomi. Men i det danske samfund, hvor velfærdsstaten har lavet så massive indhug i vores privatsfære, har vi glemt, at vi også har et ansvar for at arbejde og for at uddanne os. Det er ikke vores uddannelsessystems ansvar, at vi deltager i forelæsninger, læser til eksamener eller knokler på studiet. Det er vores ansvar som studerende i Danmark. Derfor mener jeg, at:

 

  • CBS må aldrig prøve at kontrollere de studerendes studievaner ved eksempelvis at monitorere deres fravær, give "bestået" for et kursus baseret på deltagelse eller lignende initiativer, der har til formål at kontrollere de studerende
  • Hvis studerende mener, at de kan klare sig godt på studiet uden nogensinde at være til stede, er det deres ret at være selvstuderende
  • Universiteter skal beholde deres roller i samfundet som skabere og formidlere af viden og må aldrig reduceres til en skole med det eneste formål at få studerende til at lære
  • Universiteter skal altid inspirere og motivere de studerende til at nå deres potentiale

Fleksibilitet
Det er essentielt for studerende at få erhvervserfaring mens de er under uddannelse. Først og fremmest fordi de motiverer de studerende til at søge ny viden indenfor feltet, men også fordi vi ved, at erfaring er meget værdifuldt når man søger job efter end uddannelse. I det nuværende system er det rigtig svært for mange studerende at balancere studiet med arbejdet; mange arbejdsgivere kræver, at man kan arbejde hele dage indenfor kontortider, hvorfor mange studerende prioriterer arbejde fremfor forelæsninger. I og med, at CBS er en handelshøjskole med et formål om at uddanne studerende til videre arbejde, er det utroligt vigtigt, at CBS imødekommer denne tendens med stor overvejelse. Jeg mener, at:

 

  • Forelæsninger og holdlektioner bør være grupperede med henblik på at gøre det lettere at balancere arbejdet med studiet. Det kunne eksempelvis være rene morgenforelæsninger, kun eftermiddage eller samlet på et antal afgrænsede dage om ugen.
  • Det bør være muligt for studerende at tage mere end 15 ECTS-point om sommeren, hvilket vil gøre det nemmere at planlægge sit eget studie.