Graduate House-åbning udskudt mindst en måned

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 24. februar 2015 - 11:150 kommentarer
Problemet er, at arbejdet på atriumgården, der kræver store maskiner og tungt materiel, ikke er færdigt. Indtil da er Graduate House stadig at regne for en byggeplads. Billedet er taget den 11. februar.

Knap 2 uger før Graduate House skulle tages i brug, måtte afleveringsforretningen skubbes. Så nu står nødplanen på nye skemaer og undervisning i Falkoner Bio og lokaler andetsteds på CBS frem til påskeferien for 70 undervisere og deres studerende .

Fredag den 20. februar måtte hovedentreprenøren, G.V.L. Enterprise A/S, og byggelederen fra Bascon bide i det sure æble og meddele CBS, at Graduate House – der i forbindelse med forsinkelsen åbenbart har skiftet navn til Cand.merc.-huset – ikke kunne tages i brug til tiden.

Årsagen er angiveligt, at mens huset indvendigt rimeligvis ville være klart nok til at kunne tages i brug, så udestår der stadigt noget arbejde i atriumgården, der kræver store maskiner og tungt materiel. Indtil det er færdigt er Graduate House stadig at regne for en byggeplads.

Konsekvensen er, at den nødplan, som CBS har haft liggende i tilfælde af netop denne situation, nu træder i kraft: Der er indgået lejekontrakt med Falkoner Bio , og en række undervisningslokaler rundt omkring på CBS, som for en sikkerheds skyld havde ledige timer holdt i reserve, tages i brug.

CBS i force majeure-tilstand til efter påsken

Godt 70 undervisere og deres kandidatstuderende har således i dag fået besked om situationen, og at de vil få et nyt skema for marts måned. Men mens CBS har kunnet sikre, at der var et ’hvor’ at afholde undervisningen, så kan Lokaleadministrationen blive nødt til at rykke rundt i ’hvornår’.

Forventningen er lige nu, at de nye skemaer kan sendes til underviserne torsdag den 26. februar. Underviserne skal så checke og godkende dem, hvorefter studerende ved udgangen af fredag kan forholde sig til de nye skemaer. Der vil ikke kunne undgå at være gener.

De nye skemaer vil ifølge CBS' intranet, CBSshare, være tilgængelige via ”Vis skema” på e-Campus og ”Calendar” – for undervisere på torsdag og for de studerende fredag.

For underviserne vil der være en garanti for, at der ikke vil forekomme dobbeltbookinger i deres skemaer, såfremt Lokaleadministrationen har de relevante oplysninger. Hvad, man måske ikke vil kunne tage hensyn til, er foretrukne tidspunkter for undervisningen og ting som aftalte ugentlige fridage.

Det samme gælder i udgangspunktet også for de studerende, men uden nogen egentlig garanti. Dobbeltbookinger vil her kunne forekomme i forbindelse med valgfag, eller hvis studerende for eksempel følger fag på tværs af årgange på grund af tidligere dumpede fag.

Så studerende med studiejobs må nok hurtigst muligt advare deres arbejdsgivere om, at der er risiko for problemer med deres aftalte arbejdstider frem til i hvert fald efter påske.

Husvilde medarbejdere og en bøn om hensyn

Hvis man som kandidatstuderende havde satset på at tage Graduate House’s læsepladser og gruppearbejdspladser i brug, bliver man selvfølgelig skuffet. Dem er der ikke planlagt nogen nødplan for, så det er bare ’Business School as usual’.

Det er ikke kun underviserne og de studerende, forsinkelsen kommer til at gå ud over. Det personale, der skulle flytte ind i bygningens kontorer for at betjene de studerende og underviserne, vil skulle forblive på deres nuværende kontorarbejdspladser og afvente en revideret flytteplan.

En del af CBS’ administrative medarbejdere kommer desuden til at løbe meget stærkt gennem måneden. I første omgang især i Lokaleadministrationen og dem, der kommer til at løfte den ualmindeligt tunge kommunikationsopgave forbundet med situationen.

CBS OBSERVER vil gerne påpege, at dette er en træls situation, som CBS og de involverede medarbejdere ikke har nogen skyld i er opstået. Den skal bare håndteres bedst muligt, så selv om den medfører gener, så vil det være påskønnet, hvis man forholdt sig hjælpsomt og smidigt til dem.

Økonomiske konsekvenser for entreprenøren

Alt ovenstående – ulejligheden for undervisere, studerende og flytteklare medarbejdere, det forbundne ekstraarbejde for mange af CBS’ medarbejdere og selvfølgelig huslejen for Falkoner Bio – har omkostninger for CBS.

Det medfører, at hovedentreprenøren, G.V.L. Enterprise A/S kan se frem til et krav om en bod (dagbøder) for forsinkelsen fra CBS’ side.

CBS OBSERVER vil selvfølgelig følge op på historien i den udstrækning, der sker noget, som er relevant at skrive om.