HA(fil)’s statistikentusiaster kan ånde lettet op

Skrevet af Felix KasperekBjørn Hyldkrog - Foto: © Sellingpix | Dreamstime.com - 6. september 2012 - 11:550 kommentarer
De statistiske valgfagsproblemer er nu løst – helt løst gennem hårdt arbejde, stor smidighed og logistiske justeringer.

Studieadministrationen har fået hele kabalen til at gå op for alle de studerende, der havde meldt sig til valgfaget i statistik – og skulle der stadig være problemer for nogen, bliver valgfaget ekstraordinært udbudt igen i foråret 2013.

De statistiske problemer er blevet løst – helt løst…
Sommerferien bød for mange HA(fil) studerende på en del frustration. En fejl i valgfagssekretariatet medførte, at 25 af dem sammen med 62 andre studerende først blev meldt til og siden meldt fra et valgfag i statistik, der er en forudsætning for, at de kan komme ind på CBS’ mere erhvervsøkonomisk orienterede cand.merc. studier.

Efter en kæmpe indsats fik CBS etableret valgfaget for flere hold, så alle de tilmeldte alligevel kunne tage det – men for 25 HA(fil.)-studerendes vedkommende var valgfaget skemalagt samtidig med deres obligatoriske fag. Det skrev CBS OBSERVER om mandag den 3. september.

Nu kan Studieadministrationen meddele, at også det problem er blevet løst – helt løst.

…gennem logistiske justeringer, hårdt arbejde og smidighed
Den professor i statistik, der blev hentet ind fra Københavns Universitet for at undervise på det ekstra valgfagshold, flyttede sin undervisning til fredag eftermiddag, hvor der ingen sammenstød er med nogens obligatoriske fag. Samtidig står det de studerende frit, hvilke øvelseshold de vil melde sig til.

Ikke nok med det – statistikvalgfaget vil også ekstraordinært blive udbudt i foråret 2013 i tilfælde af, at der står nogen tilbage, som det stadig ser helt håbløst ud for her i efteråret. Dermed skulle alle bachelorstuderende på CBS’ ’blødere’ uddannelser, der ønsker at fortsætte deres uddannelse på en af de ’tungere’ cand.merc. uddannelser, kunne nå at blive klædt statistisk på, før de dimitterer.

- Jeg er ked af den fejl, der blev begået, og utroligt glad for, at vi har fået løst alle problemerne. Der er blevet gjort en utrolig indsats fra medarbejderne i Studieadministrationen og Uddannelsesdekanatet for at få stablet en løsning på benene. Der er også blevet udvist stor smidighed fra vores eksterne undervisers side. Jeg er taknemmelig for begge dele, siger Rie Snekkerup, Studieadministrativ chef på CBS.