Hamlet bliver forsinket et semester

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Jørn Albertus - 11. december 2013 - 8:000 kommentarer
Ombygningen af Hamlet-bygningen til kandidathus må udsættes 16 uger, fordi der først skal foreligge en særlig tilladelse fra Region Hovedstaden

Det var meningen, at knap 2000 cand.merc.-studerende skulle have indtaget det nye kandidathus’ lækre faciliteter i september næste år. Nu må ibrugtagningen udskydes til januar 2015, fordi den tidligere ejer af bygningen har sløset med løbende miljøgodkendelser.

(Opdateret: det var ikke Privathospitalet Hamlet, der var ejer af bygningen og ansvarlig for de manglende miljøgodkendelser. Vi er ved at afklare, hvem der havde ansvaret, der er muligvis tale om flere ejere).

CBS skal på boligjagt i den kommende tid, for der skal skaffes undervisningslokaler til ca. 1000 studerende i efterårssemestret 2014.

- Vi taler med dem, der har skaffet os lokaler før, herunder biograferne, fortæller universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen om den uheldige situation, som CBS uforskyldt er kommet i.

Forsinkelsen går først og fremmest ud over de små 1000 studerende, som skulle kunne bruge kandidathusets læsepladser, grupperum og øvrige faciliteter uden for undervisningslokalerne. De øvrige ca. 1000 studerende bliver der skaffet lokaler til, lover Peter Jonasson Pedersen.

Ligger i forurenet område
Udsættelsen skyldes, at der under en tidligere ejer, er blevet sløset med de løbende miljømålinger.

Hamlet-bygningen ligger i et tidligere industriområde og grunden er forurenet, så allerede tilbage i 90erne gik man i gang med at inddæmme forureningen og i den forbindelse påbød kommunen ejeren, at der skulle foretages løbende målinger af luftkvaliteten i kælderen, for at sikre, at tiltagene til at inddæmme forureningen var effektive.

Disse løbende kontroller er ikke blevet gennemført.

Kræver særlig tilladelse
Miseren er blevet opdaget ved Frederiksberg kommunes gennemgang af sagsforløbet i forbindelse med CBS’ ansøgning om byggetilladelse, og har den uheldige konsekvens, at der nu skal søges om en særlig tilladelse i henhold til Jordforureningslovens paragraf 8 hos Region hovedstaden før CBS kan opnå byggetilladelse fra Frederiksberg. Det tager cirka 16 uger at opnå den særlige tilladelse og forsinker desværre ombygningen af Hamlet tilsvarende.

At Hamlet – CBS kommende kandidathus – ligger på en forurenet grund betyder ikke, at det er farligt at færdes i bygningen. Bliver der fundet forurening, som påvirker arbejdsmiljøet, vil den blive inddæmmet og overvåget, inden bygningen tages i brug.

Det er en kendt sag, at der i hovedstadsområdet er mange forurenede grunde. Boligområdet Nimbusparken, som er nabo til Hamlet-bygningen ligger på samme forurenede jord.

CBS vil holdes skadesløs
Der er ikke taget stilling til det juridiske ansvar endnu.

Det er CBS’ forventning, at udlejer vil holde CBS skadesløs for den konkrete forsinkelse.

- Men lige nu satser vi på at få overtaget bygningen så hurtigt som muligt, så må vi se på det juridiske bagefter, siger universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen