Har du en iværksætter i maven? Sådan kommer du i gang

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Michael Brown/Dreamstime - 26. august 2013 - 16:332 kommentarer

Nyt netværk søger talentfulde studerende, der brænder for iværksætteri. Du behøver ikke at have en plan, men du skal have vilje og lyst til at samarbejde med andre studerende hele vejen fra idéudvikling til produkt.

Talentnetværk – en F.E.D. idé
Studerende fra forskellige universiteter, heriblandt CBS, er gået sammen om et nyt talentnetværk. Future Entrepreneurs of Denmark (F.E.D.) samler vidt forskellige studerende med vidt forskellige kompetencer i håbet om, at de sammen kan udvikle sig til fremtidens entreprenører.

F.E.D., som holdt stiftende generalforsamling 18. august, er et samarbejde mellem Gate to Create om at hjælpe studerende, som er interesserede i iværksætteri, til at få brugbare og tværfaglige kompetencer fra andre netværksmedlemmer samt forskere og repræsentanter fra erhvervslivet.

Det betyder, at den enkelte studerende ikke behøver at få den fantastiske banebrydende idé selv. Alle studerende – uanset hvilket universitet, fag eller retning, man befinder sig på – kan søge om at blive optaget i talentnetværket. Den altafgørende forudsætning er, at man er super motiveret, dygtig på sit felt og forstår at formulere sin passion for iværksætteri.

Professionelle lærer dig alt fra bunden
Når studenterorganisationerne bag F.E.D. har udvalgt medlemmerne til det første forløb, mødes de til idégenerering. Future Navigators forklarer om forskellige trends i samfundet og sammen udvikler gruppen gode ideer og udvælger de bedste.

De studerende arbejder altså sammen om et projekt ud fra hver deres spidskompetencer og vil undervejs blive undervist af professionelle samarbejdspartnere i alt fra, hvordan man bedst muligt udnytter sit netværk og hvordan man juridisk sikrer sin ejendomsret, så andre ikke kan snuppe ideen, til udvikling af forretningsideen.

Endelig er Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) og Studenterhuset værter ved et afsluttende event, hvor medlemmer pitcher deres gode ideer i håbet om, at nogle af de indbudte investorer er interesserede og hjælper de studerende videre.

Et kort over iværksætterjunglen
Samlet set arbejder et utal af studenterorganisationer og andre for at hjælpe studerende til at blive fremtidens iværksættere/entreprenører. Det sker i det ‘entreprenørielle økosystem’ – en term for de mange forskellige studenterorganisationer, netværk, konkurrencer og inkubationsmiljøer, som eksisterer blandt universiteterne i Danmark.

Den nationale studenterdrevne organisation Gate to Create er en af hovedaktørerne i dette økosystem. Gennem de sidste tre år har organisationen via netværk og aktiviteter åbnet døre for fremtidige iværksættere.

The Student’s Guide to Entrepreneurship er et informativt og interaktivt kort, som CIEL har udviklet i samarbejde med hovedaktører fra økosystemet. Organisationernes bedste råd til, hvordan man bliver iværksætter, er samlet i kortet, som giver et overblik over de mange forskellige aktiviteter, der eksisterer uden for auditorierne. På kortet findes organisationer og inkubatorer såsom Katalyst, Katapult, Gate to Create, Createch, Foundable, Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) og University of Copenhagen Entrepreneurship Club (UCEC).

Hør mere om F.E.D. inden du søger
Forårssemesteret var en ”prøvesæson” for talentnetværket. 30-40 studerende havde meldt sig, men en del faldt fra undervejs eller blev udelukket, fordi de ikke mødte op. Netop motivationen er den altoverskyggende drivkraft i samarbejdet, og initiativtagerne håber da også at få så mange ansøgninger, at de står tilbage med 50 aktive talenter.

For at blive optaget i talentnetværket F.E.D., skal du læse på et universitet i Danmark. Hvert semester har du mulighed for at blive medlem ved at sende en motiveret ansøgning, dit CV og dit karakterblad til apply@fednetwork.dk. Fristen er onsdag den 25. september.

Inden du søger, kan du 11. september kl. 18-20 høre mere om netværket på Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 København V.

Info 

September for de innovations- og iværksætteri-interesserede

 • 9.-12.: Career Fair at UCPH – search for Studiemessen 2013 on Facebook

• 11.: Future Entrepreneurs in Denmark (F.E.D.), info event, 6-8 pm – see: www.fednetwork.dk

• 12.: Startup Party at DTU – see: www.facebook.com/startupspirits

• 13.: CSE Semester Kick-off (Friday networking bar), 4-8 pm – search for ‘Copenhagen School of Entrepreneurship’ on Facebook

• 9. + 12. + 19.: CSE Cinema, 3-4 pm – search for ‘Copenhagen School of Entrepreneurship’ on Facebook

• 24.: Guide to Entrepreneurship vol. 1 at UCPH – search for ‘Studenterhuset Kbh’ on Facebook

• 25.: Deadline for the F.E.D. network – see: www.fednetwork.dk

• Katapult seminar, Skab dit eget – see: katapult.ku.dk

Kommentarer

Tak for et fantastisk initiativ ellers.
Når det er sagt, så synes ´jeg at I får et problem med at rekruttere folk. Jeg er helt enig i, at motivationen skal være der, men det er jo en forudsætning for overhoved at være iværksætter. Det undrer mig virkelig at I kommer med alle de krav til optagelsen, især kravet om at indsende CV og (et super) karakterblad. Det må være jer bekendt at de bedste iværksættere (Apple stifteren f.eks. for at nævne en alle kender) ikke nødvendigvis har/havde en universitetgrad. Jeg synes at idéen er helt fantastisk, men at I måske frasorterer/afskrækker folk allerede i optagelsesprocessen.
Iværksættere er som regel dagdrømmere, og det er jo deres styrke, for hvordan skulle de ellers finde på nye innovative idéer? Dagdrømmeriet får nogle af dem til at droppe ud af studiet eller per konsekvens få dårligere karakterer. Det er iøvrigt også noget som erhvervslivet i DK har misforstået, og dermed går det glip af mange innovative kræfter.
Det undrer mig altså ikke at kun 30 studerende havde tilmeldt sig sidste år, og at en del faldt fra. Hvad med at finde på mere innovative måder at tiltrække/holde fast på folk på?
Med venlig hilsen
Mounir

Hvad synes du?

Der er mange gode resourcer til at komme i gang. Fondssektoren er så småt begyndt at tage en aktiv rolle i udvikling af den iværksætteri-feltet. Her er en gratis guide til iværksættere i at opnå tilskud: http://www.fundraising.how/dan-blog/2015/6/16/lr-alt-du-br-vide-om-legat.... Den fornyes hele tiden fordi enkelte legater nedlægges. Mange små fonde bliver aldrig ansøgt hvilket taler for at foretage en grundig research. Men kan godt modtage støtte selvom man driver en kommerciel virksomhed hvis målsigten er at skabe værdi for DK i form af jobs, og økonomisk vækst.

Hvad synes du?