Har vi brug for en studenterombudsmand på CBS?

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Jannick Friis Christensen - 5. maj 2014 - 16:080 kommentarer
Tina Kaare har selv læst jura på KU og ud over rollen som studenterambassadør, underviser hun også for, som hun selv formulerer det, at have en finger på pulsen af studielivet.

Göteborg har det. Oslo har det. Og KU har det. Skal CBS også have det? Altså en studenterombudsmand? Det er spørgsmålet, man bør stille nu, hvor Tina Kaare fejrer etårs jubilæum i funktionen på KU.

Studenterambassadør i øjenhøjde
Studerende på KU fik sidste år – som de første i Danmark – en uafhængig instans, der kan rådgive og varetage deres interesser. Funktionen svarer til en ombudsmand, men kaldes på KU for en studenterambassadør.

Kvinden på posten er Tina Kaare, og det unikke ved hende er, at hun angriber sager ud fra et studenterperspektiv. Som hendes lille hjørnekontor i det gamle universitetsbibliotek ved Vor Frue Plads klart bevidner, er hun uafhængig af såvel administrationen på KU som af KU’s studerende.

Selv om hun ikke selv kan træffe afgørelser, kan hun ofte kaste nyt lys på tingene og sætte skub i sagerne. Og så er hun altid med på en lytter og klar til at give en ’second opinion’, så man som studerende kan komme videre i systemet på en hensigtsmæssig måde.

Er med til at gøre en forskel
Efter et år som de studerendes uvildige ombud er Tina Kaare ikke i tvivl: der er et klart behov for studenterambassadører.

- Jeg har i 2013 modtaget 132 sager. Det tal skal selvfølgelig holdes op imod, at der går godt 40.000 studerende på KU, siger Tina Kaare og påpeger, at hun altid giver de studerende et ærligt svar – også når hun ikke kan hjælpe dem.

KU-studenterambassadøren vurderer, at det tynger mange studerende meget at have sager kørende med administrationen, fordi de studerende føler sig magtesløses og bliver kastet rundt i systemet.

På boghylderne på hendes kontor står således takkebreve fra glade og tilfredse studerende, der er taknemmelige for hjælpen og dialogen med studenterambassadøren

Tine Kaare fortæller, at det er de beskeder, der holder humøret højt de dage, hvor hun føler sig som den upopulære ’mellemmand mod rov’.

- Det er klart, det er det hele værd, når jeg læser beskeder som disse, siger studenterambassadøren, peger i retningen af de påklistrede skilte og slår fast:

- De vidner om, at min funktion gør en klar forskel, også selvom de studerende ikke altid opnår det, de mener at have krav på.

Fem små anbefalinger
Tina Kaare har akkurat offentliggjort sin første årsberetning, hvor hun kommer med fem anbefalinger til, hvordan administrative tvister mellem universitet og de studerende kan løses bedre.

- Den studerende skal i fokus. KU skal træde ud af myndighedsrollen og blive bedre til at gå i dialog med den enkelte studerende, fortæller studenterambassadøren.

Blandt anbefalingerne er også en opsang til de studerende, som Tina Kaare mener skal blive bedre til at hjælpe sig selv ved at sætte sig ind i gældende regler og studieordninger.

Vil meget gerne samarbejde med CBS-pendant
Til spørgsmålet, om hun kan se en lignende funktion for sig på CBS, svarer Tina Kaare prompte:

- Det kan jeg sagtens, og vi kunne oven i købet være en ressource for hinanden. Jeg sidder jo ret alene i min stilling, som det er nu, men jeg har haft stor glæde af at arbejde sammen med studenterombudsmanden på Oslo Universitet.

KU-studenterambassadøren fortæller desuden, at Göteborg Universitet har haft et studenterombud i 27 år, og at KU set i det perspektiv stadig er i opstartsfasen. En del af hendes arbejde i 2013 er nemlig gået med at opfinde funktionen og sprede budskabet.

Tina Kaare mener derfor, at det vigtigste er at tage en diskussion om, hvad man kan bruge en studenterambassadør til på CBS.

Uanset hvad, så mener studenterambassadøren, at hendes arbejde gør en klar forskel for de studerende på KU, og med tiden vil det også gøre det for administrationen. Hun har i skrivende stund modtaget 49 sager i 2014 alene og forventer flere henvendelser i takt med at kendskabet til funktionen stiger.

Students: fedt med ombud, men…
Fra CBS Students er stemningen over for en mulig studenterambassadør på CBS den samme som for et år siden, hvor daværende formand Niklas Frijs-Madsen udtrykte åbenhed for ideen. Han mente dog ikke, at behovet er det samme på CBS som på KU.

Den nuværende formand, Charlotte Gjedde, oplyser, at hun vil se nærmere på årsberetningen fra KU’s studenterambassadør og derefter tage stilling til, om funktionen er relevant at arbejde videre med på CBS.

CBS OBSERVER har desuden kontaktet rektor Per Holten-Andersen for at få ledelsens holdning til en mulig studenterambassadør på CBS. Han ha desværre ikke været at træffe grundet arbejde i udlandet og ønsker i øvrigt at tage spørgsmålet op i direktionen, inden han udtaler sig – det følger CBS OBSERVER naturligvis op på.
 

Info 

Over 2/3 af henvendelserne til KU’s studenterambassadør i 2013 kom fra bachelorstuderende.

Ud af de i alt 132 henvendelser handlede 27 om optagelse og indskrivning, 24 om dispensationssager, mens 14 var klager over sagsbehandling.

Derudover tog 11 studerende kontakt til studenterambassadøren vedrørende disciplinærsager, 10 vedrørende eksamen og 8 om udskrivning.

4 studerende klagede over karakterer, 4 over ansattes adfærd, 3 over vejledning, og afslutningsvis gik 2 henvendelser på specialpædagogisk støtte (SPS) og 1 omhandlede merit.

Du kan læse mere og finde eksempler på henvendelser i studenterambassadørens årsberetning, som er vedhæftet sidst i artiklen. I beretningen finder du også Tina Kaares fem anbefalinger til KUs ansatte og studerende.