HD'ere sadlede om i 12. time og vandt årets PFA-pris

Skrevet af Magnus Larsson - 5. august 2013 - 8:300 kommentarer
Fra prisoverrækkelsen ved dimittendreceptionen ses fra venstre: Louise Hauge Gliese, Michele Langergaard og koncerndirektør for PFA, Lars Ellehave-Andersen. Foto: HD i Organisation

På grund af en hændelse, der rystede hele virksomheden, droppede to HD'ere deres projektoplæg til afgangs-eksamen og improviserede på højt niveau. Det har de ikke fortrudt.

På HD 2. del i Organisation og Ledelse uddeles hvert år i forbindelse med dimittendreceptionen en pris for årgangens bedste afgangsprojekt. Prisen gives af PFA Pension.

Udvælgelsen af årgangens bedste afgangsprojekt er baseret på tre kriterier: Det skal dels karakteriseres af originalitet, selvstændighed og nytænkning, dels være på et akademisk højt niveau, og dels have en tydelig relevans for praksis.

I år er PFA-prisen givet til Michele Langergaard og Louise Hauge Gliese, som sammen har skrevet et projekt om en hændelse, der rystede den virksomhed, de havde undersøgt.

Projektet påvirkede ledelsen
Michele og Louise valgte, trods et velovervejet og gennemdiskuteret projektoplæg, med ganske kort varsel at skifte emne, da en enestående mulighed for empiri pludselig viste sig. Da en begivenhed forandrede forudsætningerne, kunne de hurtigt skifte fokus og konstruktivt bruge dette tilfælde til et helt andet projekt, der gav meget læring til både dem selv og organisationen.

Projektet viser en evne til at improvisere, uden at fagligheden bliver mindre. Som koncerndirektør for PFA Lars Ellehave-Andersen bemærkede i sin tale til prisen, er evnen til at improvisere central i dagens virksomheder. Han fremførte også vigtigheden af ikke at skulle improvisere oven på en improvisation. Det er en god forudsætning, at der findes en solid struktur at stå på for at kunne improvisere på en god måde.

Projektet viser også, at såvel HD(O)-uddannelsen som den enkelte HD(O)’er, kan spille en rolle i virksomheden. Michele og Louises afgangsprojekt har påvirket ledelsen i virksomheden og spillet en vigtig rolle i den videre udvikling af organisationen.

Info 

 Artiklens forfatter  er lektor og studiekoordinator.