HD slår pjalterne sammen på CBS

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Jørn Albertus - 1. marts 2011 - 11:350 kommentarer
CBS' største betalingsuddannelse/r i samlet trop og fælles fodslaw med retning op mod højeste kvalitetsmæssige fællesnævner.

Ved årsskiftet kom samtlige CBS’ HD-uddannelser ind under ét studienævn og fik lektor Michael Andersen fra Institut for Regnskab og Revision som studieleder. Diplomuddannelserne udgør med deres deltagerbetaling fra cirka 3000 studerende et stort og vigtigt forretningsområde for CBS. Samlingen af HD 1. del uddannelsen og de otte HD 2. del uddannelser under ét koordinerende studienævn skal bidrage til at fastholde kvalitet og synlighed indadtil og CBS’ position som Danmarks største og mest søgte HD-udbyder udadtil.

Sidste led i HD-opgraderingen på plads på CBS
Handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske diplomuddannelse er ikke bare en af CBS’ ældste uddannelser. I dansk erhvervsliv er HD det uden sammenligning stærkeste brand, når det drejer sig om efteruddannelse, og CBS er den største udbyder. I 2008 fik HD-uddannelserne en ny, landsdækkende bekendtgørelse og fik homogeniseret studieordningerne, hvilket blandt andet skulle sikre ensartethed, høj kvalitet og mobilitet de forskellige HD-udbydere imellem. Og nu har CBS så samlet sin HD-vifte under ét studienævn.

- Det giver selvfølgelig HD-uddannelserne en skarpere ledelsesmæssig struktur og vil gøre det nemmere at arbejde med en samlet strategi for hele viften. Vi kommer til at rage højere op i landskabet – både indadtil som et meget vigtigt forretningsområde for CBS og udadtil i forhold til at klare os endnu bedre i konkurrencen om de studerende. Og det vil gøre arbejdet med at udvikle HD-viften som helhed ud fra den best practice, der bliver opfundet på den enkelte uddannelse, nemmere, siger lektor Michael Andersen, der før han blev studieleder for hele HD var studieleder for HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring.

HD 2.dels uddannelsernes lokale forankring fastholdes som en styrke
Indtil ikke så forfærdeligt længe siden var den blotte tanke om at koordinere CBS’ HD-uddannelser nærmest utænkelig. Men den landsdækkende bekendtgørelse og studieordning har medført, at HD 1. del er blevet til en internationalt anerkendt Graduate Certificate in Business Administration-uddannelse. Samtidig er en HD 2. del-uddannelse nu en internationalt anerkendt Graduate Diploma in Business Administration-uddannelse – en der endda kompetencemæssigt svarer til en bacheloruddannelse og er kompetencegivende om ikke direkte til cand.merc., så i hvert fald til en master-uddannelse.

Det har øget kravet til, at CBS’ HD-uddannelser kunne agere og tænkes som en helhed frem for som en løst samarbejdende vifte af forholdsvist autonome uddannelser. Den nye studieleder påpeger dog, at det på ingen måde er tanken at svække den stærke faglige forankring på institutterne.

- Den stærke, lokale faglige forankring er en af grundene til, at vores specialiserede HD 2.del-uddannelser er så stor en succes. De faglige lokalmiljøer har et stærkt ejerskab, og det sikrer de enkelte uddannelser et stærkt institutionelt fokus og en høj faglig kvalitet. Det er ikke noget, vi vil risikere at miste, fortæller Michael Andersen.

Vi skal sammen udvikle os hen imod højeste fællesnævner
Studielederen og de tre andre VIP-repræsentanter i det nye studienævn har derfor ikke linjekoordinatorer, men studiekoordinatorer under sig, og studiekoordinatorerne spiller ikke blot ind til studienævnet, men deltager gerne i møderne med taleret.

- Det handler ikke om, at vi skal ensrette os – men vi skal udvikle os, og det skal være hen imod den højeste fællesnævner, understreger Michael Andersen, der håber på, at det i fremtiden også vil blive nemmere at få de studerende til at gøre deres indflydelse gældende.

- Vi har haft ni HD-uddannelser, der alle havde tomme pladser i studienævnet, og nogle af dem var der slet ingen studenterrepræsentanter. Det er vigtigt for os, at vi får de studerende bragt bedre i spil, og det er noget, vi vil gøre en indsats for at sikre, siger Michael Andersen.

Forude står en evaluerings- og akkrediteringsproces af HD-området ved Danmarks Evalueringsinstitut. Der ser den nye studieleder gerne, at CBS’ HD-uddannelser gør sig rigtig godt. Der er nemlig konkurrence om de betalende HD-studerende, især i hovedstadsområdet.

Info 

VIP-repræsentanter i Studienævnet for HD

Michael Andersen, lektor fra Institut for Regnskab og Revision, HD-studieleder og studiekoordinator for HD 2.del i Regnskab og Økonomistyring.

Sussie Georg, professor mso fra Institut for Organisation og studiekoordinator for HD 2.del i Organisation og Ledelse.

Jens Lunde, lektor fra Institut for Finansiering og studiekoordinator for HD 2. del i Finansiering og HD 2. del i Finansiel Rådgivning.

Claus Varnes, lektor fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.