Højere SU ville øge optaget på de lange uddannelser

Skrevet af Tom Erik Kampman - Foto: © Ginasanders | Dreamstime.com - 15. november 2012 - 11:151 kommentar
Regeringen vil gerne have de studerende hurtigere gennem studiet. En ny analyse viser nu, at en SU-stigning på 10 procent i nogle tilfælde er med til at reducere frafaldet.

SU'en er til debat i regeringen. En ny analyse fra tænketanken DEA viser, at en SU-stigning på 10 procent vil øge optaget på de lange videregående uddannelser og reducere frafaldet.

Højere SU giver øget optag og reducerer frafald
Højere SU øger optaget på lange videregående uddannelser. Det er konklusionen i en analyse, som tænketanken DEA har lavet i samarbejde med Incentive Partners. En stigning på 10 procent i SU’en reducerer optaget på mellemlange videregående uddannelser med cirka 0,7 procent, hvoraf langt størstedelen i stedet vælger en lang videregående uddannelse.

Incentive Partners har gennemgået de bedste studier af empiriske erfaringer fra en række nordeuropæiske lande, hvor uddannelsessystemet ligner det danske - lande som Finland, Norge og Tyskland. Studierne peger også på, at højere SU i nogle tilfælde er med til at reducere frafaldet - især for unge, hvis forældre ikke selv har taget en lang uddannelse. Højere SU har også ledt til, at flere unge blev motiveret til at øge deres studieindsats.

Analysen gennemgår også, hvad det vil betyde, hvis 'fjumreåret' bliver fjernet. Studier fra både Finland og Tyskland viser her, at en forkortelse af støtteperioden for nogle områder medvirker til at forkorte studietiden og øge de studerendes studieindsats. Færre SU-klip motiverer altså til at gennemføre studiet hurtigere.

Til gengæld trækker færre SU-klip også i retning af et mindre optag, da bliver mindre økonomisk attraktivt at læse. En reduktion i antallet af SU-klip vil også føre til højere frafald blandt de studerende, der bliver forsinkede i løbet af studierne, viser et tysk studie.

Læs hele studiet her.

Hvad mener du, at der skal ske med SU'en?

Stikord 

Kommentarer

Det er jo et spørgsmål om kvantitet kontra kvalitet.

Selvfølgelig vil der være et højere optag, desto flere penge man får. Men hvis nu man sænkede beløbet istedet, ville den studerende skulle investere, og dermed risikere, langt mere, hvorfor man skulle mene at den enkelte ville have et større incitament til at reflektere over valg af uddannelse, samt have en større vilje til at koncentrere sig om selve forløbet = mindre frafald og større kvalitet.

Hvad synes du?