Hvad blev årets adgangskvotienter?

Skrevet af - Foto: Jakob Boserup - 16. august 2016 - 13:480 kommentarer

12 uddannelser på CBS kræver i år et højere snit end ved sidste års optag, og CBS topper listen over uddannelser i hele landet med det højeste karakterkrav.

12 uddannelser på CBS kræver i år et højere snit end ved sidste års optag, og CBS topper listen over uddannelser i hele landet med det højeste karakterkrav.
Af Sanni Brandt og Anne Katrine Gottfred Jensen
På de fleste af CBS’ 19 bacheloruddannelser er kvotienterne steget i forhold til 2015. 12 uddannelser kræver i år et højere snit end ved sidste års optag, på fem uddannelser er snittet faldet, og for to uddannelser er snittet uændret. Én af de største stigninger ses på BSc in Business, Language and Culture med en stigning fra 8,4 til 9,1. En årsag til stigningen kan være, at uddannelsen er én af de eneste i København, hvor den studerende kan kombinere erhvervsøkonomi med fransk, tysk eller spansk.

Selvom kvotienten på BSc in International Business ligger højt, og er den højeste på CBS og også på landsplan, er den faktisk én af de fem uddannelser på CBS, hvor kvotienten er faldet i sammenligning med 2015. I 2015 skulle man have 12,3 i snit for at komme ind, i år er kravet 12,2. Kvotienten er faldet, selvom antallet af ansøgninger til BSc in International Business i år steg med 15%. De flere ansøgninger er kommet i kvote 2, hvor udvælgelsen af ansøgerne ikke alene sker på baggrund af karakterer men baserer sig på en helhedsvurdering. Hvert år vil CBS gerne optage de bedst kvalificerede og mest motiverede studerende. Derfor optager CBS også studerende via kvote 2.  

Ét af de mere markante fald i snit ses på BA i Engelsk og Organisationskommunikation, der i år kræver et snit på 8,5 mod sidste års 8,9.

Ledige pladser?
CBS har ingen ledige pladser. Alle pladser er fyldt op, og CBS har været nødt til at afvise omtrent 4000 ansøgere. Heraf er mange kvalificerede men kan ikke optages grundet antallet af studiepladser.

De højeste snit
Flere uddannelser på CBS er repræsenteret på top 10 over uddannelser på landsplan med det højeste karaktergennemsnit:

 • 12,2: International Business – CBS (ingen standby)
 • 11,9: Molekylær biomedicin – KU (standby = 11,2)
 • 11,8: International Business and Politics – CBS (ingen standby)
  11,8: AP Graduate in Computer Science – Copenhagen Business Academy (standby = 3,5)
 • 11,7: Erhvervsøkonomi , HA (Projektledelse) – CBS (standby = 11,4)
 • 11,6: AP Graduate in Computer Science – Copenhagen Business Academy (standby = 6,1)
 • 11,5: Psykologi – KU (standby = 11,3)
 • 11,3: AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management – Erhvervsakademi Sjælland (standby = alle optaget)
 • 11,2: AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management – Erhvervsakademi Sjælland (standby = alle optaget)
 • 11,1: Antropologi – KU (standby = 10,8)
  11,1: Medicin – KU (standby = 10,9)
  11,1: Cognitive Science – AU (standby = 10,8)
  11,1: Psykologi – AU (standby = 10,8)
  11,1: Professionsbachelor i kommunikation – Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (standby = 10,3) 

Se oversigten over kvotienter og studiepladser 2016