Hvad skal CBS med mangfoldighed og inklusion?

Skrevet af Per Holten-Andersen, rektor for CBS - Foto: Bjarke MacCarthy - 14. november 2014 - 8:331 kommentar

Fra cbs.dk: Denne måneds klumme fra Direktionen handler om vigtigheden af diversitet. I klummen beskriver rektor Per Holten-Andersen, hvordan CBS vil kæmpe for at fremme kønsligestillingen med henblik på at skabe gode rammer for mangfoldighed og inklusion blandt medarbejdere og studerende.

Fra cbs.dk:CBS gør det rigtig godt på mange områder: Som institution bevæger vi os opad i de internationale business school rankings, og de studerende søger i stigende grad til CBS. CBS har i flere år været en triple-akkrediteret institution, og både antallet af CBS forskere og kvaliteten af forskningsoutput målt efter internationale standarder er vokset gennem de senere år. Blot for at nævne et par af de områder, hvor det går godt – ja, faktisk rigtig godt – for CBS.

Men samfundet har noget til gode. Samfundet har fortsat brug for kvalificeret forskning og uddannelse, og CBS vil, som det også er tilfældet for Danmark, ikke kunne fortsætte med at levere og klare sig i den internationale konkurrence, hvis ikke alle talent- og intelligensreserver udnyttes. Den manglende fulde udnyttelse af talentfulde kvinder er en af Danmarks, og CBS´, talent- og intelligensreserver.

Vi udnytter i øjeblikket langt fra denne intelligensreserve fuldt ud. Det betyder tab af talent, diversitet, meninger og holdninger. Og samlet set betyder det et tab af kvalitet og konkurrenceevne for CBS og for Danmark. Det er min påstand, at vi har mulighed for at gøre det bedre og opnå nye og bedre resultater, hvis vi populært sagt kan sætte ’alle talenter i spil.’

CBS ønsker (som det bl.a. fremgår af universitetets personalepolitik fra 2013 og FN’s principper for ’responsible management education’ (PRME), som CBS har tilsluttet sig) at fremme kønsligestilling på CBS, samt at skabe gode rammer for mangfoldighed og inklusion i medarbejderstaben og studentermassen. Direktionen har derfor i 2014 besluttet at omorganisere ligestillingsarbejdet på CBS ved at etablere et ”Diversity and Inclusion Council”. Oprettelsen af rådet er sket i erkendelse af, at CBS samlet bl.a. har en særlig udfordring i forhold til at sikre en bedre kønsbalance både i den akademiske og i den administrative top, men også bredere i forhold til at sikre lige muligheder for alle ansatte og studerende. Rådet er oprettet med et 4-årigt mandat, og jeg har valgt selv at være formand for rådet.

Rådet skal rådgive CBS´ ledelse om initiativer til fremme af mangfoldighed og inklusion i forhold til det videnskabelige og administrative personale og for CBS-studerende. Rådet skal løbende bidrage til at skabe dialog og debat og synliggøre vigtigheden af mangfoldighed blandt og inklusion af medarbejdere og studerende. Rådet har en særlig forpligtelse til at se på tværs af de initiativer og politikker, der allerede er igangsat og komme med anbefalinger til universitetsledelsen. Og endelig skal rådet udarbejde en prioriteret handlingsplan med nogle få og forhåbentlig virksomme forslag til handlinger.

På et indledende møde i oktober i år fik rådet overblik over igangværende lovbestemte og CBS-initierede indsatser på området. CBS’ fokus har hidtil klart koncentreret sig om at overholde gældende lovgivning og problemstillinger knyttet til det videnskabelige personale. I CBS’ ledelse har vi en ambition om at kunne mere end blot opfylde lovkravene omkring kønsligestilling. Vi ønsker at sætte vigtigheden af mangfoldighed, talentspotting og talentudvikling fra den samlede talentmasse i fokus.

De kommende skridt for rådet bliver at samle nye ideer til hvordan der kan arbejdes med mangfoldighed og inklusion på CBS. Jeg håber, at alle på CBS vil komme med forslag. Rådet vil søge inspiration hos de andre danske universiteter, men også opsøge internationale erfaringer på området.  Som jeg ser det, finder vi CBS’ hovedudfordring i toppen af hierarkiet. Statistikken på området er klar: Det er her ubalancen er størst. Kønsbalancen blandt seniorforskerne på CBS er mindst lige så skæv som den var for ti år siden, og den mest udfordrende nyhed er, at andelen af kvindelige professorer sidste år nåede et lavpunkt på 13 %. I den samlede studenterbestand har vi næsten en 50:50 kønsbalance, men det billede har stort set været uforandret over de sidste ti år. Ud fra en antagelse om, at kvinder er lige så talentfulde som mænd, skal det lykkes ved fælles indsats at gøre det bedre. CBS bør kunne tiltrække og fastholde sin andel af kvindelige talenter, der kan fungere som rollemodeller og meningsdannere i undervisning, i forskning og i CBS’ faglige og administrative ledelse.  

Hvordan hænger ovenstående sammen med, at jeg lige har været med til at ansætte en forsknings- og en uddannelsesdekan, der begge er mænd, samtidig med at den resterende del af direktionen også er mænd? Uden at gå i detaljer om den netop afsluttede dekanansættelsesproces, men det korte af det lange er, at det ikke lykkedes at nå målet i denne omgang. Min refleksion over selve processen efterlader mig med ideer til tiltag, som skal iværksættes i forbindelse med kommende ansættelses- og søgeprocesser på CBS. F.eks. er det vigtigt, at vi sikrer et så stort ansøgerfelt som muligt – dette er også et af de mål, som CBS har foreslået indeholdt i den kommende udviklingskontrakt. 

Det er min klare overbevisning, at det nye Diversity and Inclusion Council kan rådgive og bidrage med dette arbejde, for der skal ikke herske tvivl om, at vi skal have flere kvinder på CBS’ øverste stillingsniveauer. Dette er fortsat et af mine mål, som jeg vil have fokus på og arbejde for de næste år.

Info 

Medlemmer af CBS Diversity and Inclusion Council 

Per Holten-Andersen - Chairman

Sidsel Green - Student representative

Trine Madsen - Employee representative (GCC appointed)

Jan Damsgaard - Head of Department

Frank Güsmer- Director of HR Services

Kai Hockerts - Academic Director PRME (Responsible Management Education)

Lynn Roseberry - Equal Opportunities Officer (since 2010)

Ana Maria Munar - Associate professor (AC appointed)

Kommentarer

Dear Per
Your column of November 13th attracted my attention. The headline – something about diversity and inclusion at CBS – sounded familiar to me. Because it is the exact name of the Facebook page that I created in the early spring. This Facebook page was part of a more extensive work on diversity and inclusion at CBS that your organization hired me and paid me to do.
I’m glad you too have realized the need for this work at CBS, because back in March, this wasn’t the case. When Senior Management (Direktionen) was made aware of the Facebook page, it only took you a few hours to wash your hands and insist that it be made clear that this page was student run and thus NOT an official CBS page (which it was). Now readers might wonder why Direktionen would have the time to be interested in a Facebook page. The truth is: you weren’t. Not until one of the Heads of Department at CBS starting harassing and cyber-bullying me publicly on the page. Ironically, he (the bully) complained about me and in a matter of hours, I was told to make it explicitly clear that the page was student run and did not express official CBS views.
In your column, you say that “we owe our society more.” Reading that paragraph, apparently what you mean is that we owe our society the “potential utilization of talented women,” because as you say, “it is [your] assumption that women are as talented as men.” Well, thank you for that. Thank you for assuming that women are as talented as men. This is an extremely derogatory and discriminatory statement, if you think about it; if you don’t believe me, try substituting the word women with the word blacks or Muslims and see for yourself…
You touch upon the horrifying ratio between male and female professors. You also talk about the 2013 Staff Policy and how CBS has joined the UN Principles of Responsible Management Education and that you have created a Diversity and Inclusion Council to ensure equal opportunities and “gender balance in academic and administrative leadership.” As it turns out, you have just had the chance to do something about the gender imbalance in the hiring of the two new (well, one new) deans. You didn’t. And your only response to this is that “we did not achieve that goal in this round.” Woops, better luck next time, talented women. It’s almost like playing the lottery – or what? No, it’s not, because this did not happen by chance. This was your decision and you didn’t make it. Simple as that.
One thing I have learned from studying at CBS is that strategy formulation is worth nothing without strategy implementation. In other words, it doesn’t matter what you say if it doesn’t translate into action. Your words look pretty on the surface but you have yet failed to put them to action. Obviously when hiring two male deans, but also in the Facebook page case. Not only did you (Direktionen) wash your hands and disclaim any affiliation with our page but you failed to step up when one of your employees harassed another.
Per, you and your organization turned a blind eye to the month-long bullying of a female student assistant by a male Head of Department. His hostility and your subsequent indifference really make your column a joke. You talk about the gender imbalance and closing the gap, but 1) CBS not only has gender imbalance, but equal pay does not exist for men and women, and 2) the Head of Department’s cyber antagonism began due to his opposition to the claim that gender inequality exists in salaries for men and women.
I assume that your future work on diversity and inclusion will also include efforts to close the gender pay gap. If you haven’t already thought of it, please consider this my suggestion to “how to work with diversity and inclusion at CBS.” Another suggestion would be to take measures so that they people who already work for diversity and inclusion at CBS are empowered, endorsed and supported by top management, not bullied, harassed, and ignored.
I’m sure there are dozens of people who would like to contribute with suggestions. The question is: will you listen?

Hvad synes du?