Hvem fortjener forskernes egen forskningspris?

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: DM (Dansk Magisterforening) - 12. maj 2015 - 10:320 kommentarer

Så kan man igen nominere sin kollega til DM’s Forskningspris, også kendt som forskernes egen pris. Dansk Magisterforenings årlige prisuddeling af 2 forskningspriser på 50.000 kroner på baggrund af indstillinger fra kolleger står nemlig for døren.

Der er i år indstillingsfrist til DM’s forskningspriser allerede den 4. juni 2015. Priserne er ifølge DM kendt for at være forskernes egen pris, fordi det er forskerne selv, der indstiller hinanden og herigennem anerkender hinandens arbejde.

Formålet med DM’s forskningspriser at sætte fokus på forskningen som en afgørende drivkraft i den samfundsmæssige idéudvikling. Priserne skal også sætte fokus på mangfoldigheden blandt forskere og fremhæve debatskabende, kontroversielle og nye idéer, der er videnskabeligt funderede.

DM vil således gerne præmiere den fremragende grundforskning, den kritiske forskning og den nytænkende anvendelse af forskningsresultater. Priserne uddeles først og fremmest som en anerkendelse af en fremragende forskningsindsats.

En af de 2 priser uddeles til en forsker inden for naturvidenskab og teknik, den anden til en forsker inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det er nok den sidstnævnte af de to, der er mest relevant for CBS’ forskere.

Formalia om indstilling og overrækkelse

Alle kan indstilles til modtagelse af priserne, og en indstilling gælder i 3 år, hvor priskomiteen vil følge forskerens arbejde og udvikling.

Indstillingsfristen er som nævnt den 4. juni 2015. Indstillingen skal være på højst 5 sider og må gerne indeholde et link til cv og publikationsliste. Indstillingsskema – der kan hentes her – skal sendes elektronisk til dm@dm.dk.

Ved priskomiteens bedømmelse tæller det positivt, om potentielle prismodtagere har gjort en indsats for at formidle deres forskning til den brede offentlighed eller har arbejdet utraditionelt og på tværs af etablerede discipliner.

Det tæller ligeledes positivt, at indstillingen er skrevet af forskerkolleger frem for af ledere.

Forskningspriserne bliver i år overrakt af DM's formand på Akademikerhuset store medlemsfest fredag den 28. august. Prisvinderne vil der blive bedt om at præsentere det forskningsemne, der er grundlaget for tildeling af DM’s forskningspris.

Info 

DM's uafhængige priskomité 

  • Jeppe Dyre, professor, RUC (Formand) 
  • Peter Harder, professor, Københavns Universitet 
  • Johannes Andersen, lektor, Aalborg Universitet 
  • Susanne Ørum Foss. ledelseskonsulent, Metropol 
  • Katja Sønder Tuxen, programmedarbejder, Danmarks Radio