IBP’er vil føre EU-politik ind i det 21. århundrede

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 22. april 2014 - 18:110 kommentarer
Et af hovedproblemerne med online politisk kommunikation i dag er, at du som borger ikke kan være sikker på, at du har direkte kontakt med politikeren selv (…), siger Charlotte Gloerfelt-Tarp.

EU-valget står for døren. Det vil IBP-alumni Charlotte Gloerfelt-Tarp bruge som springbræt til at lancere GovFaces, der som socialt netværksmedie skal fungere som det direkte link for kommunikation mellem borger og politiker.

Politikere fører valgkamp online
Man bemærker det næppe, hvis man altså ikke i forvejen ved det, men der er faktisk kun en lille måneds tid til, at vi den 25. maj igen skal vælge 13 danske medlemmer til det 766-mand store Europa-Parlament.

Selvom de forskelige partiers valgkampagner ikke har indtaget campus endnu, er det bestemt ikke ensbetydende med, at valgkampen ikke er gået i gang – tværtimod. Den kører nemlig for fuld skrue på de sociale medier.

Et af de sociale medier, hvor slaget om vælgernes gunst i stigende grad udfolder sig er GovFaces, hvis onlineplatform skal danne rammen om en mere effektiv kommunikation mellem borgere og politikere.

Over 90 % af EU-politikere er på de sociale medier
Ifølge en undersøgelse foretaget af GovFaces er mere end 90 procent af MEP’erne (medlemmer af Europa-Parlamentet) aktive på kendte sociale medier såsom Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube.

Størstedelen af politikernes tilstedeværelse på de traditionelle sociale medier handler imidlertid om selvprofilering, og kun syv procent af politikernes aktivitet repræsenterer egentlig interaktion med andre brugere.

Det kan blive problematisk, for en Oxford-undersøgelse viser samtidig, at der i 2011 for første gang nogensinde var flere borgere, som forsøgte at komme i kontakt med deres politikere via onlinemedier i forhold til offlinemedier.

21st Century Politics for gennemsigtighed
Hvad er det så, GovFaces gør bedre end eksempelvis Facebook? Det spørgsmål stillede CBS OBSERVER Charlotte Gloerfelt-Tarp, som er primus motor på at få startet GovFaces op i Danmark op til parlamentsvalget.

Hun er IBP (International Business and Politics) alumni fra CBS (der pt. holder sabatorlov mellem bachelor og kandidat) og mener, at tiden er moden til det, hun kalder 21st Century Politics. Det er i hendes optik kendetegnet ved direkte kontakt mellem aktører og gennemsigtighed i de politiske processer:

- Ideen bag GovFaces er ikke nødvendigvis ny, for man har jo længe kunne se et behov for direkte kontakt mellem borgere og politikere, påpeger Charlotte Gloerfelt-Tarp, mens hun forklarer, hvordan GovFaces er det første sociale netværksmedie, som giver brugerne de nødvendige værktøjer til at facilitere politisk debat og dialog, forklarer hun og fortsætter:

- Hvis vi tager Twitter som eksempel, kan man jo følge folk som Anders Fogh Rasmussen [generalsekretær for NATO, red.] og Ban Ki-moon [FN-generalsekretær, red.], men desværre bliver man som følger hurtigt en del af et passivt lyttende publikum, som blot formidler og deler den viden, som politikerne tweeter for at opbygge deres eget image.

Sæt selv dagsordenen med brugerdemokrati
GovFaces har kun eksisteret i lidt over en måned, men har allerede over 1.000 brugere, hvoraf 33 er parlamentsmedlemmer fra forskellige EU-lande.

Ingen af de 33 MEP’ere har dansk baggrund, men GovFaces er for tiden i dialog med over 100 parlamentsmedlemmer, hvoraf enkelte selv har henvendt sig for at aktivere deres profiler, oplyser Charlotte Gloerfelt-Tarp, som hun tager en tår af sin cappuccino på Reinh van Hauen lige ved Frederiksberg Centeret, hvor CBS OBSERVER på en solrig langfredag havde sat den unge entreprenør stævne.

Det er gratis for alle brugere – borgere såvel som politikere at oprette en profil på GovFaces. Det simple og let overskuelige design indeholder basisoplysninger for de enkelte politikere.

Derudover kan man selv oprette og se andres indlæg. Dem kan man så være med til at stemme op og ned efter samme princip som på Reddit og dermed være med til at prioritere indholdet på GovFaces.

- Det kalder vi brugerdemokrati. Politikerne kan så skarpsindigt og selektivt starte med at besvare de indlæg, som brugerne vurderer vigtigst, og der er under hele processen total transparens for alle, fortæller Charlotte Gloerfelt-Tarp.

GovFaces giver mulighed for direkte videosvar
Med GovFaces, håber Charlotte Gloerfelt-Tarp, at danskerne i højere grad vil engagere sig i EU-politik, som for mange vælgeres vedkommende kun er noget, der foregår i Bruxelles … og en gang imellem i Strasbourg for forandringens skyld.

Det manglende engagement kan tydeligt læses i valgdeltagelsen, der ved sidste valg til Europa-Parlamentet i 2009 lå på blot 59,5 procent af de stemmeberettigede sammenlignet med en deltagelse på 87,7 procent til Folketingsvalget i 2011.

- Et af hovedproblemerne med online politisk kommunikation i dag er, at du som borger ikke kan være sikker på, at du har direkte kontakt med politikeren selv – der er ofte tale om indirekte kommunikation, hvor der typisk er en medarbejder inde over samtalen, understreger Charlotte Gloerfelt-Tarp.

Hun referer til en intern rapport fra GovFaces, der viser, at blot 13 procent af brugere af sociale medier forventer at kunne have en diskussion af nogen kvalitet online med politikere.

- Vi har derfor lavet en fed funktion på GovFaces, hvor politikerne kan give et direkte videosvar på borgernes indlæg. Det har den belgiske MEP Marc Tarabella allerede gjort, og det har virkelig givet en positiv reaktion fra de øvrige brugere.

Bruger kompetencer fra uddannelse på GovFaces
Charlotte Gloerfelt-Tarp tvivler ikke på, at danskerne vil tage GovFaces til sig, så snart flere får kendskab til mulighederne. Af hjemmesiden GovFaces.com fremgår det med al tydelighed, at særligt franske, polske og italienske borgere og politikere har taget vel imod det nye sociale medie.

- EU-politik kan virke lidt fjernt for mange herhjemme, men GovFaces giver mulighed for afklaring. Du kan nemt og bekvemt høre om din MEPs holdning til eksempelvis patentdomstolen eller spørge ind til situationen i Ukraine, siger Charlotte Gloerfelt-Tarp og lader forstå, at det da også er grunden til, at GovFaces rulles ud på EU-plan, før det går globalt.

Stik modsat de generelle tendenser i uddannelsesverdenen om at blive stadig hurtigere færdig har hun valgt at tage et sabbatår inden kandidaten for i praksis at prøve kræfter med noget af det, hun har lært på IBP-bacheloren.

- Det er åbenlyst, at den politiske del af min uddannelse har klædt mig godt på til at arbejde for GovFaces, men der er jo samtidig tale om en nystartet virksomhed med et innovativt produkt, som jeg er med til at starte op, så businessdelen har bestemt også været uundværlig.

Charlotte Gloerfelt-Tarp tager en sidste slurk af cappuccinoen og skuer ud over metropladsen, hvor man kan ane CBS-bygningen i Solbjerg Plads.

Hun har søgt om at komme ind på cand.merc.(pol.), men må ligesom alle andre ansøgere afvente svar fra CBS på, om hun er optaget eller ej. Det svar får hun den 15. juni. Indtil da fortsætter hun ufortrødent arbejdet med GovFaces.

Du kan downloade rapporten "GovFaces Platform Overview" nedenfor.

Nyttige links til EU-valget:

https://www.facebook.com/events/222064024651314/?fref=ts

http://www.eu-oplysningen.dk

http://www.europarl.dk

http://govfaces.com/en

https://www.facebook.com/groups/GovFacesDK/?fref=ts

https://twitter.com/govfaces

Info 

Mere om GovFaces
GovFaces er en uafhængig, upartisk borger-politiker kommunikationsplatform, der giver dets brugere mulighed for at interagere online. Det sociale netværk er funderet på et grundlag om effektiv kommunikation borgere og politikere imellem. Hver politikers profil indeholder spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag indsendt af brugerne. Indholdet kan stemmes op og ned af selv samme brugere, journalister, NGO’er (non-governmental organisations) eller et hvilket som helst andet medlem af civilsamfundet med henblik på øjeblikkelig interaktion med de folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet. GovFaces er en international virksomhed med hovedsæde i Geneve i Schweitz.

BilagStørrelse
PDF icon govfaces_platform_overview.pdf4,07 MB