Ikke flere penge til internationale fuldtidsstuderende

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: Tao Lytzen - 11. marts 2013 - 12:360 kommentarer
Helt fuldt fokus på de internationale fuldtidsstuderende blev der alligevel ikke midler til - arbejdsgruppen søgte om 240.000 kr. til International Office's aktiviteter i 2013, men der kunne kun blive afset 100.000 kr..

Indsatsen for at forbedre integrationen af CBS' internationale fuldtidsstuderende må på tilbudsjagt. International Office fik til sit 2013-budget for et program, der retter sig mod netop dette, tildelt mindre end halvdelen af det, de havde søgt.

Søgte om 240.000 kroner – fik 100.000
Akademisk Råd konkluderede i sin årsrapport fra 2012 til CBS’ bestyrelse, at alt for mange internationale fuldtidsstuderende kæmper med at falde til socialt. Det til trods for at CBS’ International Office sammen med Studieadministrationen i 2012 iværksatte et nyt program, hvis formål er at sikre en bedre studiestart og generel integration af denne gruppe studerende i dagliglivet såvel som studielivet.

At bestræbelserne retter sig mod et aktuelt problem understøttes af kritik fra Akademisk Råd, der ønsker en ny strategi på området med øget support. Også rektor Per Holt-Andersen betragter integrationen af de internationale som en af CBS’ vigtigere udfordringer.

Med starten af det nye projekt og samarbejdet mellem Studieadministration og Det internationale Kontor (DiK) blev de første spæde skridt til at sikre en bedre integration taget. Der blev i 2012 – ud over allokering af mandtimer både på DiK og i Studieadministrationen – afsat 85.000 kr. for at kunne sætte en række aktiviteter i gang i DiK-regi.

Programmet og DiK’s aktiviteter blev løbet i gang i efterårssemesteret 2012 med forventning om, at indsatsen og aktiviteterne skulle rulles helt ud i 2013. Men da arbejdsgruppen bag projektet skulle søge midler til indsatsen, var der ikke opbakning til at afsætte det ønskede beløb fra Studieadministrationens side.

Gennemfører skrabet udgave af planlagte aktiviteter
Helt konkret søgte arbejdsgruppen om et budget på 240.000 kroner til at dække de tidligere og nye aktiviteter, som Det internationale Kontor skulle stå for under indsatsen gennem hele 2013.

Studieadministrationen valgte at prioritere midlerne anderledes og kunne kun afse mindre end halvdelen, nemlig 100.000 kroner. DiK kunne heller ikke afse yderligere midler inden for deres budget.

Selv om de 100.000 kroner er et marginalt større budget end sidste års godt 85.000 kroner, hvilket var Studieadministrationens bidrag til en bedre studiestart for og integrering af de internationale fuldtidsstuderende, så er der lang vej op til det beløb, arbejdsgruppen havde lagt billet ind på.

Tom Dahl-Østergård, chef for DiK, mener dog, at de planlagte aktiviteter for 2013, der blandt andet tæller en velkomstreception, networking events samt ordningen med frivillige internationale studenterambassadører (ISA), stadig kan realiseres, om end i en mere skrabet version.

- Den fælles arbejdsgruppe havde søgt om et væsentligt større budget for 2013 for at videreudvikle de aktiviteter, der blev søsat i efteråret 2012. Det var der desværre ikke midler til at imødekomme, forklarer han og uddyber:

- Vi vurderer at kunne gennemføre stort set alle de planlagte aktiviteter i år, og så håber vi, at det i løbet af året viser sig muligt at finde flere midler til formålet.

Ekstra midler ville have gjort mærkbar forskel
I et notat udarbejdet af DiK/arbejdsgruppen fremgår det dog tydeligt, at de ekstra midler der blev søgt om, ville have gjort en klar forskel.

Eksempelvis var der sat knapt 50.000 kroner af til ISA-ordningen, der blandt andet skulle dække træning og støtte til projektinitiativer. De skulle have gjort det mere attraktivt at være frivillig i ordningen, der kun har én fuldtidsansat tilknyttet.

Den nuværende bevilling på 100.000 kroner gør det også nødvendigt at mindske antallet af introduktionsseminarer, der var budgetteret til at koste hele 54.000 kroner inklusive en velkomstreception, så de resterende planlagte aktiviteter kan gennemføres.

Finansiering er en prioriteringssag
Studiechef Rie Snekkerup, der forestår finansieringen af størstedelen af aktiviteterne med midler fra Studieadministrationens budget, der er målrettet indsatser over for de internationale fuldtidsstuderende, mener, at det er en prioriteringssag:

- Pengene, vi har at dele ud af, fastsættes af Direktionen, og da dette initiativ ikke er indarbejdet i en mere overordnet strategi, der forholder sig til, hvordan internationale studerende kan integreres på CBS, er det ikke et projekt, der har sin egen selvstændige bevilling på årets budget, fortæller Rie Snekkerup og tilføjer:

- Jeg får henvendelser om mange gode ideer og initiativer, der alle koster penge. Derfor bliver vi nødt til at prioritere og vælge mellem det, vi kan støtte. Aktiviteterne for de internationale fuldtidsstuderende er jo i hård konkurrence med en masse andre tiltag. Men vi ønsker at hjælpe til økonomisk, hvorfor vi har valgt at videreføre støtten fra sidste år plus lidt ekstra.

Svag mulighed for øget støtte senere på året
Rie Snekkerup støtter således op om den fælles indsats for generelt at styrke det internationale miljø på CBS, men efterlyser samtidig også både strategiske overvejelser og resultater samt en mere tilbundsgående analyse af, hvilke indsatser der fremmer en bedre integration af de internationale studerende på deres studier.

Hvad den oprindelige budgetanmodning for 2013 angår, lader hun desuden en dør stå på klem for flere midler til projektet.

- Jeg kan muligvis finde penge til et lidt større budget til indsatsen over for de internationale fuldtidsstuderende, men det ved jeg først med sikkerhed efter andet kvartal, fortæller Rie Snekkerup CBS OBSERVER.