Introvejlederne klar – også til de nye kandidater

Skrevet af Jonas Rytter - Foto: Jørn Albertus - 17. august 2015 - 12:542 kommentarer
Så går der igen intro i den på CBS, og der er altid mindst to ædru vejledere til stede, når løjerne for alvor går for sig i på introturene. Billedet er fra HA pro.'s introtur til Sverige i 2013.

Introperioder og rusture har ry for blot at være organiseret druk. På CBS arbejder studenterorganisationen CBS Students dog for, at alle skal kunne deltage. CBS Students har i år gjort introvejlederne endnu bedre rustet til at tage hånd om den enkelte studerendes behov. 

Når introperioden lige om snart starter forud for studieåret i slutningen af august, skal alle de nye studerende naturligvis introduceres til CBS og deres medstuderende på behørig vis.

Introforløbet med den dertilhørende rusperiode er en oplagt mulighed for nye studerende til at lære både deres medstuderende og CBS at kende. Derfor er den også meget populær:

- Det er svært at komme med præcise tal, men jeg vil anslå, at over 95 procent i større eller mindre grad deltager i bachelorintroforløbets aktiviteter, fortæller Anton Wrisberg, introkoordinator for CBS’ studenterorganisation CBS Students.

CBS’ uddannelser har en bred studentermasse, hvilket også afspejler sig i aktiviteterne for de forskellige uddannelser:

- Vi gør meget ud af, at introvejlederne forstår, at forskellige studerende har forskellige forventninger til introforløbene, fortæller Anton Wrisberg og uddyber:

- Typisk vil en traditionel dansk rusperiode bestå af anseelige mængder alkohol og fest. Vi vil dog nødigt ekskludere de studerende, som af forskellige grunde ikke drikker alkohol, så vi sørger for, at vejlederne også arrangerer andet end fest

Bedre vejledning af introvejledere

CBS har indført en række tiltag, der skal sørge for, at introvejlederne både er bevidste om og rustede til deres job. Der er eksempelvis en code of conduct, som de omkring 400 introvejledere alle skal underskrive- og den gælder ikke kun, at de har basale ting som førstehjælpsbevis på plads:

 - Introvejlederne skal skrive under på, at de lover ikke at presse en studerende til noget, som de ikke har lyst til, . De forpligter sig ligeledes til at sørge for, at der altid er mindst to ædru vejledere og at ingen naturligvis tager stoffer, fortæller Anton Wrisberg.

Et nyt tiltag i år har desuden været, at introvejledere deltager i forskellige seminarer op til, at de skal vejlede de nye studerende:

- Seminarerne har i høj grad handlet om vidensdeling. Vejledere, der har prøvet det før, deler ud af deres erfaringer og kan selv få få fif fra andre, siger Anton Wrisberg og kommer med eksempler:

- Hvad skal man eksempelvis gøre som vejleder, hvis der er brug for en ambulance? Hvordan håndteres konflikter?

Desuden vil hvert introhold have en tillidsrepræsentant, som de studerende kan tage kontakt til, hvis de har noget, som de gerne vil vende med en vejleder på tomandshånd:

 - Det kan eksempelvis være, hvis man har en sygdom, der kan begrænse én i deltagelsen i en eller flere aktiviteter, men som man ikke ønsker at delagtiggøre ens nye medstuderende i.

Kandidatstuderende nu også i fokus

Nye studerende har på CBS’ kandidatuddannelser har ikke traditionelt haft så introforløb, som man har set på bacheloren. CBS Students har dog i de seneste år forsøgt at få mere introduktion til nytilkomne kandidatstuderende:

- Vi er opmærksomme på, at ikke alle, der starter på en kandidat, nødvendigvis har en bachelor fra CBS. De har selvfølgelig lige så meget behov for introduktion til campus og IT-systemer, som nye bachelorstuderende har, bemærker Anton Wrisberg.

Om man har en bachelor fra CBS eller ej er det altid rart at blive rystet lidt sammen med sine medstuderende, og derfor har CBS Students gjort meget for at få bedre fat i de nye kandidatstuderende:

- Vi har fået aftaler på plads med CBS, så datoerne for, hvornår de forskellige kandidatuddannelsers introforløb falder, bliver fastlagt i god tid. Så kan vi bedre både udpege introvejledere og hjælpe dem med at planlægge introforløb, fortæller Anton Wrisberg.

Endelig har CBS Students – som beskrevet i CBS OBSERVER – i år for første gang lavet en målrettet semesterhåndbog til nye kandidatstuderende. Førhen har CBS R.U.S.H. (Really Useful Semester Handbook), som den hedder, mest været rettet mod bachelorstuderende.

 Årets kandidat-udgave har interviews med kandidatstuderende og mere fokus på eksempelvis Career Centre og mindre fokus på ting som studieteknik og det at flytte hjemmefra.

- Det går vi ud fra, de kandidatstuderende for længst har styr på, konstaterer Anton Wrisberg. 

Kommentarer

Er E-business blevet glemt i denne henseende? Der er ingen sociale aktiviteter, og den faglige introdag kom først på nettet efter utallige opfordringer fra studerende.

Hvad synes du?

På CBS og hos CBS Students er vi rigtig glade for og stolte over det studenterengagement, der bærer introforløbene på CBS. Det er nemlig 100% de studerende selv, der står for introperioderne på de enkelte studier.

Selvom det er svært at forestille sig, oplever vi desværre fra tid til anden, at nogle kandidatstudier ikke lykkedes med at finde introvejledere, der kan byde de nye studerende velkommen. I jeres tilfælde skyldes det nok, at I er den første årgang med studie, og der derfor ikke er nogle ældre studerende til at introducere jer.

Både CBS og CBS Students anser introperioden som et yderst vigtigt element i studielivet på CBS og vi arbejder hele tiden for at gøre introperioden bedre - både for bachelor- og kandidatstuderende. En af de ting vi i CBS Students arbejder for er netop, at alle nye studerende på CBS selvfølgelig skal have en social og faglig introperiode - og her rettes opmærksomheden særligt mod kandidatstudierne, da bachelorstudierne allerede er rigtig gode til det.

Vi vil meget gerne høre din historie og du er mere end velkommen til at skrive en mail til mig på anton.wrisberg@cbsstudents.dk eller komme forbi CBS Students' kontor og fortælle den.

Hvad synes du?