Kan du heller ikke finde en vejleder til dit speciale?

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: © Madmaxer | Dreamstime.com - 7. april 2014 - 11:090 kommentarer
De studerende er desperate for at finde vejledere, så det strømmer ind med mail-forespørgsler til mange VIP’er på CBS.

Over en tredjedel af CBS’ kandidatstuderende fuldfører ikke på normeret tid. De beskyldes for at famle rundt i blinde, når de søger vejledere til specialet, men spørgsmålet er, om der på CBS overhovedet er uddannede vejledere til alle?

3 år senere: 40 procent mangler specialet
På CBS afleverer de kandidatstuderende omkring 2.000 specialer årligt. Fordeler man opgaverne ligeligt blandt de godt 500 forskere og undervisere, svarer det til, at hver vejleder skulle have fire kandidatstuderende under sin vinge.

Rent matematisk burde regnestykket derfor godt kunne gå op. Alligevel er der mange studerende, som hvert eneste år leder hårdt og længe – også urimeligt længe.

Tal fra uddannelsesdekanatet viser, at 40 procent af de studerende på CBS stadig ikke er færdige med deres speciale 3 år efter påbegyndt kandidatuddannelse, der jo ellers er normeret til blot 22 måneder.

Det fremgår dog ikke af tallene, hvorfor næsten halvdelen af de kandidatstuderende bliver så forsinkede.

CBS Students formand Charlotte Gjedde mener, at et kvalificeret bud på årsagen til forsinkelserne er, at de studerende har travlt med meget andet – så som job og praktik, men også at de simpelthen ikke kan finde vejledere til specialeskrivningen.

Studerende shopper rundt blandt vejledere
Lektor Henrik Johannsen Duus fra Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) synes, det er trist, at der er så mange studerende, som går forgæves i jagten på den rette vejleder. Han slår dog samtidig fast, at det i høj grad skyldes, at de studerende skyder med spredehagl.

- Da jeg for 2 år siden lavede en optælling, var jeg oppe over 300 henvendelser fra vejledersøgende studerende. I år fik jeg tæt på 150, og det er min vurdering, at 80 procent af henvendelserne ikke er målrettede, lyder kritikken fra lektoren.

Han fortæller, at mange studerende typisk henvender sig til snesevis af vejledere med beskeden om, at de ønsker at skrive ’et eller andet om marketing’ og på den måde shopper rundt blandt vejlederne, hvilket han finder både uetisk og stærkt forkasteligt.

- Den dygtige studerende sørger for at ramme ind på noget, man som pågældendes vejleder gerne vil være en del af, for så skal vejlederen nok tage sig tid, forklarer Henrik Johannsen Duus.

Vejledermangel er ikke de studerendes skyld
Professor Christina D. Tvarnø, som er studieleder for cand.merc.(jur.), er enig med både Charlotte Gjedde og Henrik Johannsen Duus i, at det er problematisk for mange studerende at finde en vejleder, når tiden nærmer sig specialeskrivningen – men der stopper enigheden så også.

- Jeg mener ikke, at problematikken udelukkende handler om, hvorvidt de studerende spammer vejlederne, men i højere grad om, hvor presset økonomien er på CBS – der er simpelthen ikke vejledere nok, og det er især kombinationsuddannelserne, der lider under det, påpeger hun.

Christina Tvarnø mener, at en business school som CBS ganske naturligt har mange krav og forventninger til, at de studerende skriver om noget økonomisk, men der er bare ikke økonomisk orienterede vejledere nok.

- Cand.merc.(jur.)-studerende kan ikke tillade sig at have primadonnanykker. Nogle studerende må nøjes med at have undervisningsassistenter som vejledere i stedet. Det er ikke optimalt, men det er ikke de studerendes skyld, at der mangler vejledere, siger studielederen og tilføjer:

- Vi gør for vores vedkommende derfor meget for at lægge mere ansvar på de juridiske aspekter og vejledere for at hjælpe de kandidatstuderende, så de kan splitte vejledningen op mellem en undervisningsassistent indenfor økonomi samt en uddannet vejleder i jura.

Uddannelsesdekanatet erkender problem
Wilbert van der Meer, som er sekretariatschef i Dekansekretariatet for uddannelse, kan godt nikke genkendende til begge sider af sagen. Han holder dog på, at man ikke skal bebrejde de studerende over en kam og påpeger, at problemet også ligger i studieplanlægningen.

- Der findes mindre seriøse studerende, men nogle bliver jo forståeligt nok også desperate, siger Wilbert van der Meer og uddyber:

- Det er klart, at en mand som Jesper Rangvid, der altid er i medierne, får langt flere henvendelser af studerende, som eksempelvis vil skrive noget om finanskrisen – der er det jo oplagt at tage kontakt til ham.

Det undrer derfor ikke uddannelsesdekanatets sekretariatschef, at en underviser som Jesper Rangvid snildt kan komme op på de 300 henvendelser, men for Wilbert van der Meer handler det om at rykke fokus i vejledersøgning fra de få kendte forskere og undervisere til rent faktisk at finde de perfekte match.

Kommende kandidathus som plaster på såret
For at komme vejlederproblematikken til livs har Wilbert van der Meer nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet har luftet ideen om en såkaldt ’specialebørs’. Her skal kandidaterne kunne uploade deres problemformuleringer og researchmaterialer, så det i stedet er vejlederne, der håndplukker de studerendes projekter.

Den idé mødes med nogen skepsis af Christina D. Tvarnø, som er afvisende over tanken om, at studerende for fremtiden skal gøre deres livsværk offentligt tilgængeligt.

Wilbert van der Meer fortæller dog også, at man undersøger, hvordan man kan gøre bredden i vejlederkorpset kendt og gøre det tydeligere, hvilke vejledere der har ledig kapacitet, og hvilke der allerede er booket fuldt op.

Heldigvis har uddannelsesdekanatet andre ideer på tegnebrættet for de nødlidende kandidatstuderende. Det nye Kandidathus – som indtil videre er blevet udskudt et halvt år – bliver nemlig stedet, hvor de kandidatstuderende kan mødes med deres vejledere, modtage klyngevejledning og ellers bruge pladsen som inspirationssted i specialeskrivningsperioden.

Info 

Vidste du at…
… du på e-campus under ’Studie og læring’ kan finde forslag til teser opslået af CBS’ videnskabelige personale. Du kan på siden også læse mere om, hvilke studier, forslagene er bedst egnet til, og skulle et af forslagene vække din appetit, er du så godt som garanteret en vejleder, med mindre der altså er over 300 andre studerende, som har henvendt sig på samme forslag.