Kandidatafhandlinger præger samfundsdebatten på Folkemødet

Skrevet af Kristoffer Nyegaard - Foto: Kristoffer Nyegaard & Co. - 17. juni 2014 - 10:380 kommentarer
Kenneth Salomonsen den ene af stifterne af Ungdomsbureauet står bag Specialesalonen.

Hvert år havner små 15.000 kandidatafhandlinger i universiteternes arkiver uden at blive læst af ret mange andre end vejledere og censorer. Med Specialesalonen på Folkemødet kommer noget af denne kolossale vidensproduktion samfundet til gode.

Solen skinnede, og det myldrede med netværkende, debatterende og fadølsdrikkende politikere, lobbyister og mediefolk til Folkemødet på Bornholm. Solskinsøen sank nærmest under vægten af en midlertidig befolkningstilvækst på over 80.000 gæster, da Danmarks politikfestival løb af stablen den 12. - 15. juni.

Landets mest prominente politikere og erhvervsledere besøgte folkemødet, og en lang række politiske partier, interesseorganisationer og foreninger var stærkt repræsenteret. Det vrimlede faktisk med beslutningstagere, der nok kunne have større glæde af den viden, som kandidatstuderende hvert år producerer i form af specialer.

Med Specialesalon skabte Ungdomsbureauet et forum på Folkemødet, hvor i alt 30 nyuddannede kandidater fra CBS, RUC, AAU, SDU og KU formidlede deres specialer igennem oplæg af 15 minutters varighed.

Værdifuld viden går til spilde

Det er en stor sejr at få afrundet en lang videregående uddannelse med færdiggørelsen af kandidatafhandlingen.

En følelse af tomhed følger dog ofte i kølvandet på afleveringen af specialet, fordi frugten af det halve års arbejde stort set ikke når ud til andre end specialevejlederen, censoren og måske en håndfuld venner. Men det ville Kenneth Salomonsen og Olav Hesseldahl, stifterne af Ungdomsbureauet, lave om på.

- Ungdomsbureauets overordnede strategi går ud på at engagere ungdommen i samfundsdebatten og dermed at give dem bedre muligheder for at præge samfundets udvikling. Specialesalonen har som led i denne strategi til formål at kanalisere værdifuld viden fra specialeafhandlinger ud i samfundet, fortæller Kenneth Salomonsen.

Stiller dimittender bedre i jobkapløbet

Det har været en spændende og lærerig oplevelse for dimittenderne at formidle deres specialer, og spændende for dem i det hele taget at være med til Folkemødet. Og flere af dem står nu stærkere, når de skal til at søge job.

- Folkemødet var et fantastisk forum for oplægsholderne, da de har haft god mulighed for at nå ud arbejdsgivere og andre interessenter, for hvem deres viden er yderst relevant, fortæller Kenneth Salomonsen og fortsætter:

- Derudover har vi givet kandidatafhandlingerne et digitalt efterliv, da alle specialeoplæggene er blevet filmet og lagt op på youtube. Oplægsholderne får dermed indhold til deres digitale CV, som potentielle arbejdsgivere kan tilgå via blandt andet Linked-in.

Successen gentages til næste år

Ungdomsbureauet er allerede så småt gået i gang med at planlægge næste års udgave på baggrund af en foreløbig evaluering af årets specialesalon, som er gået rigtig godt.

- Vi er ikke helt færdige med at evaluere resultaterne for i år endnu, men vi kan allerede konstatere, at det er gået rigtig godt. Vi havde plads til 40 siddende mennesker i teltet, og vi har haft imellem 15 og 40 til hvert oplæg, fortæller Kenneth.

Formatet for næste års Specialesalon forbliver nogenlunde det samme, men arrangørerne planlægger at ændre kommunikationsindsatsen en smule.

- Vi får ikke plads til at holde flere oplæg, da vores skema allerede var helt udfyldt. Men vi vil lægge en større del af kommunikationsarbejdet over på dimittenderne, så de selv melder ud til relevante interessenter, at de holder et oplæg. De ved bedst selv hvem der er de rette interessenter for den viden de har produceret, og det skal de i højere grad benytte sig af.

Du kan se videoer af de forskellige præsentationer på Specialsalonen på Specialesalonen YouTube-kanal.

Læs også: Specialet om socialøkonomi blev fortalt om 15 minutter.