Klar besked og konsekvens ved eksamen

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 10. december 2010 - 14:072 kommentarer

”Stram op! Eksamen er ikke for sjov” er budskabet i en fælles kampagne fra CBS’ Studieadministration og CBS Students. Det skal være slut med, at CBS’ studerende forventer, at reglerne kan tilpasses individet sådan lidt smidigt, hvis de afleverer eksamensopgaver for sent, eller hvis kommer for sent eller har glemt billedlegitimationen til eksamen. Nu er der konsekvent konsekvens hver gang – og ingen skal kunne undskylde sig med manglende viden om reglerne.

Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt!
CBS’ studieadministrative chef, Rie Snekkerup, kan egentlig ikke sige, at reglerne omkring eksamen ikke hidtil er blevet fulgt til punkt og prikke. Men hun kan sige, at der blandt CBS’ medarbejdere forbundet med eksamener gennem de senere år har udviklet sig en uhensigtsmæssig og negativ diskussion om de studerendes forventninger til, at de kunne slippe godt fra næsten hvad som helst i forbindelse med dem.

CBS Students’ formand, Emil Fuglsang, kan egentlig ikke sige, at CBS havde slækket på formalia, så der blandt de studerende ikke stod respekt om eksamensreglerne – og at værdien af eksamenskaraktererne derved kunne anfægtes. Men han kan sige, at der blandt de studerende gennem de senere år har udviklet sig en uhensigtsmæssig diskussion om, at der var en så stor variation fra studie til studie og fra studerende til studerende, at det satte administrationen forbundet med eksamen i et dårligt lys.

Og så er der noget, Rie Snekkerup og Emil Fuglsang gerne vil sige – de vil endda gerne sige det i kor: De diskussioner stopper nu! Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt! Derfor skal CBS’ og CBS’ studerendes omgang med reglerne for eksamen være uanfægtelig! Overholdes reglerne ikke til punkt og prikke, har det konsekvenser – hver gang!

Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt!
Samarbejdet om kampagnen blev indledt i foråret, hvor den studieadministrative chef og studenterformanden sad sammen i en af arbejdsgrupperne til CBS’ strategi. Rie Snekkerup tog bladet fra munden om problemstillingen, og Emil Fuglsang gav hende – da de umiddelbare alarmklokker fra at høre, at der skulle strammes op, havde lagt sig – fuldstændigt ret. Resultatet er en opstramningskampagne, der er lige så meget de studerendes egen, som den er CBS’ studieadministrations.

- Umiddelbart gik jeg nok ind i samarbejdet for at sikre mig, at denne opstramning ikke gik over gevind. Jeg ville være 100 procent sikker på, at opstramningen blev gennemført ud fra en klokkeklar orientering, så alle studerende kendte reglerne – altså en bedre orientering end, at de skulle sætte sig ind i deres studieordning, siger CBS Students’ formand, Emil Fuglsang og understreger:

- Med det sagt – og gjort: Det er til gavn for alle, at der ikke hersker nogen som helst tvivl om, at CBS og CBS’ studerende tager reglerne for aflevering af skriftlige eksamensopgaver og eksamen dybt alvorligt, hos nogen. Ingen skal være i tvivl om, at det har konsekvens ikke at overholde reglerne. Og er det nødvendigt at sende dette som et klart signal udadtil, så ingen kan sætte nogen som helst tvivl ved et eksamensbevis fra CBS, så skal vi sende det med eftertryk.

Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt!
Rie Snekkerup har været rigtig glad for samarbejdet med CBS Students og understreger, at det ikke kun har været hensigten at få de studerende til at stramme op – det har været lige så vigtigt en gang for alle at slå fast over for CBS’ medarbejdere, at de ikke på nogen måde skal gå ind i nogen forhandling om eksamensreglerne:

- Fra min optik har det drejet sig om at få de studerendes og CBS’ forventninger helt afstemt. Og så ville jeg en voksende opfattelse af, at holdningen var blevet for slatten, til livs. Hvis ikke både vi og de studerende konsekvent udviser fuld respekt for eksamensreglerne – og det på en måde, så ingen kan sige andet, end at det er, hvad vi gør – så udhuler vi den legitimitet, der står omkring vores eksamensresultater, fastslår Rie Snekkerup.

Kampagnen har tre klare budskaber: Man kan ikke aflevere sine skriftlige eksamensopgaver for sent – gør man det, har det konsekvenser. Man kan ikke komme for sent til en eksamen – gør man det, har det konsekvenser. Man kan ikke komme til en eksamen uden billedlegitimation – gør man det, har det konsekvenser. Hver gang! Der vil skulle søges dispensation og/eller gås til omprøve. Hver gang!

Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt!
Rie Snekkerup fortæller, at studieadministrationen siden 1. december dagligt har haft en halv snes dispensationsansøgninger, hvad skriftlige afleveringer angår. Om det er et højere antal, end det var sidste eller forrige år kan hun ikke sige.

Det bliver sandsynligvis ikke den sidste fælleskampagne. Studieadministrationen og CBS Students er i færd med at se nærmere på en fælles kampagne om snyd, kopiering og plagiering. Samtidig er Rie Snekkerup ved at se nærmere på, hvordan CBS kan sikre, at de studerende til enhver tid er klart og tydeligt orienteret om eksamensreglerne. For der skal ikke herske nogen tvivl.

Et eksamensbevis fra CBS skal være uanfægteligt! Så kan det vist ikke siges klarere.

Kommentarer

Jeg kan af personlig erfaring sige at der er gået over 8 uger fra aflevering af IB '13's International Business Environment eksamen, uden et eksamensresult thus far. Det såvidt jeg er bekendt en overskridelse af fristen på over 4 uger - eksterne årsager eller ej.

Hvis dette er et generelt problem, kunne det i henhold til artiklen måske også være værd at kigge på undervisernes overholdelse af frister for eksamensresultater, i samme omgang. Det er vel heller ikke for sjov?

Hvad synes du?

Nu sidestiller jeg ikke eksamensbevisets legimitet med selve afholdelse af eksamen / aflevering af skriftlige opgaver.

Jeg er af den overbevisning, at de studerendes rettigheder og vilkår altid skal holdes i hævd. Det er de færreste studerende, der føler af eksamenssituationen er særlig munter. Præstationsangst og nervøsitet er hyppige årsager til, at studerendes problemer tilspidses; særlig omkring afleveringsfrister. Regler skal sikre homogenitet og neutralitet, men ikke på bekostning af de studerende. Situationer er ikke altid sort/hvid. Skrankepaveri og bureaukratisering bør undgås!

Hvad synes du?