Klokkerne ringede for gæsterne ved årets store fest

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Henriette Frausing - 21. marts 2016 - 17:280 kommentarer
Karsten Dybvad hyldede i sin velkomsttale først og fremmest iværksætteriet og innovationen på CBS - repræsenteret ved indholdet i posen. Læs nedenfor, hvad bestyrelsesformandens gave bestod af.

Fredag 18. marts trak CBS i sit fineste puds og holdt årsfest med blandt andre ny minister, nye æresdoktorer, honoratiores fra erhvervslivet og sig selv. Her kan du se billeder fra festen og læse om talerne. Hvem var det mon, der tog moringa-blade med til festen, og hvem opdelte CBS'erne i biltyper?

”Ovnhallen var dækket op til den store guldmedalje, Professors All Stars swingede og jazzede, og såvel CBS’ gæster som CBS’ egne var hovedsageligt i kjole og hvidt eller festkjole.”

Sådan kunne man læse om CBS årsfest i fjor, og som traditioner nu engang er, kunne man skrive præcist det samme i år, da CBS også kan fejre sin 99 års jubilæum. Men der var nyt, især nye ansigter.

Det var en ny bestyrelsesformand, DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad, der holdt velkomsttalen, og det var en ny uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs (V), der hørte den og senere talte selv.

For CBS’ Mærsk McKinney Møller-professor Mirjam van Praag, der er tilknyttet Department of Innovation and Organizational Economics, var det desuden helt nyt at være toastmaster efter de danske traditioner, og hun lagde ud med 3 nye regler:

Regel nummer 1 var, at man skulle spise og drikke under talerne (ellers blev man med garanti sulten). Regel nummer 2 var, at lyde eller snak under talerne var dybt forbudt. Og regel nummer 3 var, at man skulle finde sin plads i en fart og tie stille, når hun ringede med en lille klokke.

Bestyrelsesformanden: Hylder entreprenørskabet på CBS

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad hyldede i sin velkomsttale først iværksætteriet og innovationen på CBS, særligt blandt CBS’ studerende. Han havde taget en lille pose med moringablade med som gave, ikke blot fordi det var sundt og ernærende, men fordi det var en forretningsidé – ’Fair Trade’, bæredygtig og udsprunget fra CBS.

Det bragte bestyrelsesformanden videre til internationaliseringen på CBS. Ideen havde de CBS-studerende taget med hjem fra internships og udveksling, og var dermed et godt eksempel på, hvordan innovation får tryk på, når kulturer mødes.

Så hvor er det godt, at CBS for alvor er international; aktivt anbefaler og fremmer udveksling, mens 40 procent af forskerne er internationale, ligesom det er tilfældet med 20 procent af vores studerende. Internationalt udsyn er vigtigt, når man skal have arbejde i erhvervslivet.

Derfra var der så både tid og anledning til at nævne CBS’ 2.000 årlige kandidaters lave arbejdsløshed, Copenhagen School of Entrepreneurship på CBS som landets største inkubator og ikke mindst CBS-forskernes mange publiceringer og erhvervsnære forskning.

Karsten Dybvad rundede hyldesterne af med CBS’ fastholdelse af Triple Crown-akkrediteringen. Alt, påpegede han over for ministeren, er opnået for små, benhårdt prioriterede midler – men vi er kommet til det punkt, hvor sammenhæng mellem ressourcer og resultater vil blive meget tydeligere, så argumentationen fra CBS’ side fortsætter.

Rektoren: Vi er som samfund blevet for kortsigtet

Rektor Per Holten-Andersen lagde i sin tale ud med at udtale bekymring over, hvor kortsigtet et fokus, erhvervslivet og politikerne har fået. Fra 10 års-perspektiver er vi gået ned til etårige og endda til ’quarters’, og fokus er kun på her-og-nu-problemer frem for fremtidens.

Så nævnte rektor, hvad han ikke ville tale om: CBS’ rekordlave bevillinger og ministeriets ansvar for alt det, vi ikke kan opnå på grund af vores for dårlige økonomi.

Til gengæld dvælede han ved, at ministeren var den anden kvindelige uddannelsesminister på 2 år samt CBS’ dårlige tal for ligestilling blandt professorerne. Nok var problemet færre kvindelige ansøgere, men CBS forpligter sig til at gøre sit allerbedste for at øge andelen af kvindelige professorer – selv om det nok vil tage mere end 2 år.

-Nu mobiliserer vi vores kønsreserver, bemærkede rektor og fortsatte:

- I de kommende vil vi forhåbentligt knække koden på, hvordan vi får mobiliseret vores flygtningereserver.

Resten af talen handlede om CBS’ Business in Society strategi, som vi som institution er midt i at justere, og dens 3 søjler: skarpere innovation- og iværksætterprofil, stedse større samarbejde med erhvervslivet (herunder en optimering af uddannelsesporteføljen) samt konstant værdiskabelse for det danske samfund.

- Jeg har et ønske. Jeg er en taknemmelig dansk samfundsborger, lykkelig indbygger af et af de rigeste samfund i et af de roligste århundreder, så hvorfor måler vi kun resultater over et kalenderår? spurgte Per Holten-Andersen som afrunding og sluttede talen:

- Jeg tror på, at vi alle ønsker et øget fokus på vores børns og børnebørns fremtid – også fra erhvervslivets side. Så mit eneste ønske for i aften er, om vi ikke skulle bestræbe os på at se og arbejde med fokus på 20 år frem i tiden.

Herefter fik CBS’ 3 nye æresdoktorer overrakt hædersbevisninger og CBS-krus – dem kan man læse mere om her

Ministeren: Fra kvantitet til kvalitet og arbejde

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs lagde ud med sin tro på, at uddannelse er nøglen til frihed, og hun fremhævede, at CBS giver mange nøgler til mange unge mennesker. CBS er 99 år og har aldrig set bedre ud, fastslog ministeren og erindrede, da hun selv studerede på CBS – i en rød bygning på Fabriksvej, der lignede noget fra det gamle Sovjet.

CBS er rykket meget siden da og er i dag nok den eneste business school i verden med flere metrostationer, bemærkede Ulla Tørnæs og tog så ministerkasketten på:

Hele den offentlige sektor skal blive mere effektiv, hvilket også CBS har mærket, og disse udfordringer indebærer også udfordringer for de studerende, der først må studere flittigt og siden arbejde hårdt for at få beskæftigelse.

Fremover er der behov for øget fokus på kvalitet og excellence, hvor der ifølge ministeren tidligere nok har for stort fokus på kvantitet. Men kvalitet og kvantitet må og skal gå hånd i hånd, og uddannelsesinstitutionerne skal fokusere på kvalitet og excellence.

Så slog ministeren et kort smut rundt om, at CBS er et af Danmarks bedste universiteter og en af Danmarks største iværksætterkuvøser, og at hun her i den gamle porcelænsfabrik – eftersom Danmark ikke har en Silicon Valley – kunne ønske sig en Porcelæns-Valley.  

Tidligere havde Ulla Tørnæs konstateret, at CBS’ kandidaters arbejdsløshed efter endt uddannelse er blandt de laveste, nu slog hun fast, at uddannelse må og skal føre til arbejde – så fokus på det!

CEO’en: Fremtiden er bio-medico og business i skøn forening

For tredje gang havde CBS inviteret en prominent gæst fra erhvervslivet som taler. Det var i år Lene Skole, administrerende direktør for Lundbeckfonden, medlem af flere bestyrelser og årets modtager af Women’s Board Award.

Lene Skole søgte at kaste lys på den rolle, erhvervsfonde har i Danmark, og ud fra sin indsigt anbefale, hvad CBS kan gøre for at møde fremtidens udfordringer. Fondsmodellen er ret unik for Danmark og udgør en betydningsfuld magtplatform, der medfører stort ansvar og en del ydmyghed.

Da Lene Skole blev CEO for Lundbeckfonden, opdagede hun, at generalistlederen, der svæver højt over vandene, hører fortiden til. Lundbeckfonden er hovedaktionær i 3 virksomheder, og man skal som leder forstå forretningen, markedet, truslerne og alt det andet, ellers bliver man irrelevant.

Lundbeckfonden uddeler hvert år en halv milliard til bio-medico, ikke for fondens egen skyld, men for samfundets – for at skabe bedre liv gennem ny viden. Og det er vores børn og børnebørn, der kan høste nytteværdien.

Lene Skole mener, at CBS kan understøtte Danmark ved at sikre samfundets gevinst for investeringen i forskning. Bio-medico-forskningsresultaterne skal ud af laboratoriet og ud på markedet, og Danmark har brug de forskere og kandidater, der kan bringe resultaterne frem på markedet.

- Bio-medico-forskning kombineret med business-forskning, det er Danmarks fremtid, sluttede Lene Skole.

Students-formændene: I bil på vej til det ønskede liv

CBS Students’ formandskab, Daniel S. Andersen og Thomas S. Philipsen, indtog som de sidste talerstolen og hæftede sig ved, at Students’ ledelse nu – stærkt inspireret at CBS’ direktion – nu også kun består af mænd.

Mens de studerende tidligere år har brugt ørkener, regn og planter som billeder på de studerendes situation, talte Daniel og Thomas som den naturligste drengeting i verden om studieliv på CBS ud fra biler.

Uddannelse er for alle, men de over 22.000 studerende på CBS er ikke alle unge, ikke alle danske og ikke alle mænd. Jeg selv er til finansiering og dermed en strømlinet Mercedes, mens Thomas er til organisationskultur, HR og mennesker, så han er en Citroen Berlingo, påpegede formand Daniel.

Thomas understregede, at det, der gør en bil til en bil – såsom motor, rat og dæk – ikke nødvendigvis gør bilen hurtig. Overført til studerende, så kræver det kvalitet i uddannelserne, hvis man skal blive en god og hurtig bil, og det kræver samtaler med og feedback fra professorerne, hvis man skal blive rigtig god.

I dag byder CBS mest af alt på masseundervisning, der er ingen øve-klasser, hvor teori kan overføres til praksis, til gengæld skal man vente 30 dage på et 7 tal uden at få at vide, hvad du gjorde, der åbenbart ikke var godt nok.

De studerende har kæmpet længe for et kvalificeret løft og har sammen med CBS fået indført kontortimer og kæmper fortsat for at få ordentlig feedback integreret i undervisningskulturen. 

Samfundet har brug for de ’bedste biler’ for at komme frem og sikre fremtiden, men CBS’ dårlige finansiering gør det stedse sværere at sikre kvaliteten, mens det ser ud til, at politikerne bare skærer ned.

Biler har forskellige fordele, nogle har et stort bagagerum, andre en stor motor, men dybest set skal de bringe os fra A til B. Nogle vil bare køre til Danske Bank-jobbet, andre vil køre til Jylland og være Lars Larsen, mens andre igen har planer om at køre hele Europa rundt.

Gæsterne: Vi ses til det store jubilæum

Vi har behov for et samfund, hvor det at tage en uddannelse bare er et middel til at skabe det liv, vi ønsker os, fremhævede Students-formandskabet og bad så inderligt ministeren om ikke at skabe et universitet, hvor de studerende bliver straffet for at tage chancer og gå udenfor den trådte sti.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad blev bedt om at gøre CBS stærk - det ville de studerende stå sammen med ham om. Ulla Tørnæs fik en lille bil, der skulle symbolisere, hvor innovative og værdiskabende, de studerende kan være for Danmark, hvis hun passer ordentligt på dem.

I mellemtiden – hen over de 5 taler - havde alle de andre tilstedeværende husket at spise og drikke, undladt at lave andre lyde end at klappe og le de rigtige steder og fundet deres pladser, når dirigenten ringede med klokken.

Og næste gang, vi mødes i kjole og hvidt, black tie og de store rober, fejrer vi CBS’ 100 års jubilæum.

Stikord