Kommentar: Danmark skal gå efter udebanefordelen

Skrevet af Morten Østergaard, uddannelsesminister - Foto: Kim Vadskær - 17. juni 2013 - 16:550 kommentarer
Internationale erfaringer styrker både den studerende, der tager til udlandet, og vores samfund som helhed, mener uddannelsesminister Morten Østergaard

Uddannelsesminister Morten Østergaard (B) skriver her i en kommentar, hvordan regeringens internationaliseringsstrategi kommer til at gøre det nemmere at komme på udvekslingsophold i udlandet.

En uddannelse skal give hver enkelt dimittend det bedst mulige afsæt for beskæftigelse, karrieremuligheder og livslang kompetenceudvikling. En vej til dette kan være ved at søge ud i verden og få internationale erfaringer i løbet af studierne.

I dag tager 17 procent af en årgang en del af deres videregående uddannelse i udlandet i form af et udvekslingsophold. I 2020 er målet for regeringen, at halvdelen af alle danske dimittender har været på studie- eller praktikophold i udlandet.

Stadig flere kommer efter endt studie til at agere på et internationalt jobmarked - ikke mindst på de nye vækstmarkeder. Og det er afgørende, at også danske dimittender kan begå sig, selvom de er på udebane.

For at Danmark kan drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe vækst og jobs, kræver det medarbejdere med et globalt udsyn og højt fagligt niveau med internationale kompetencer. Regeringen har med flere tiltag sat fokus på at styrke kvaliteten og relevansen af uddannelserne, så alle studerende får en uddannelse, der bidrager til vækst og konkurrenceevne for Danmark.

Genvej til at lære at navigere i andre kulturer og samfund
Uddannelsesinstitutionerne orienterer sig i stigende grad i retning af behovet i samfundet og på arbejdsmarkedet. Men hver enkelt studerende har også en opgave i at forme sin uddannelse, så man som studerende opnår flere og forskellige relevante kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og får en markedsværdi som færdiguddannet, der fører til beskæftigelse. En måde at øge sin markedsværdi kan være via et studieophold i udlandet.

Et udlandsophold i løbet af uddannelsen er en genvej til at lære at navigere i andre kulturer og samfund. Som en studerende fortæller, har han af sit ophold i Kina lært, at det er vigtigt for kineserne, at man afleverer sit visitkort med to hænder og altid begynder en e-mail med at skrive noget personligt. Den kinesiske omgangstone lærer man ikke ved at sidde i Danmark og læse om den.

Over de seneste år er der allerede iværksat tiltag for at give flere studerende mulighed for at tage studieophold i udlandet, for eksempel med etableringen af den såkaldte udlandsstipendieordning til betaling af studieafgifter ved videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet.

Gribverden.dk giver inspiration
Regeringens kommende internationaliseringsstrategi vil gøre vejen til et studieophold i udlandet kortere ved blandt andet at lægge op til, at institutionerne giver mulighed for skræddersyede udlandsophold, og at udlandsophold ikke forlænger studietiden på de videregående uddannelser.

Endnu et initiativ i internationaliseringsstrategien er en netop lanceret ny version af hjemmesiden gribverden.dk med informationer og inspiration til udlandsophold, der gør det nemmere for studerende at vælge relevante internationale studieophold.

Internationale erfaringer styrker både den studerende, der tager til udlandet, og vores samfund som helhed. Derfor er det afgørende i den globale konkurrence, at flere danske studerende tager til udlandet.