Kommentar: Fremdriftsvalgfag – spild af ressourcer og interesser

Skrevet af Peter Holdt Christensen - 7. maj 2015 - 14:004 kommentarer

Fremdriftsreformen har været under beskydning lige siden, den for efterhånden et år siden blev vedtaget. Med rette. Og et er sikkert. Den gør det nødvendigt at gentænke den måde, CBS udbyder valgfag.

Studefremdriftsreformens væsentlige formål med at nedbringe den gennemsnitlige studietid er på mange måder ganske godt. Men...

Midlet med tvang er problematisk – det ødelægger ikke kun studerendes muligheder for i nogen grad at sammensætte dele af studiet, det ødelægger også administrationen af og pædagogiske muligheder i undervisningen.

Det er en politisk beslutning, der formentlig ikke lige med det samme ændres. Derfor må vi på CBS ikke nøjes med som efterhånden altid at påpege, at det er de politiske beslutninger – som for eksempel CBS’ lave STÅ bevillinger – der er roden til alt ondt.

Det er på tide at vi under de givne vilkår indretter os bedst muligt – hvilket langt fra er tilfældet med cand.merc.-uddannelsens valgfag.

Fremdriftsreformen betyder blandt andet, at alle studerende nu skal tilmeldes 30 ECTS hvert semester, hvilket først og fremmest er et problem når studerende skal vælge valgfag.

Tidligere var det sådan, at studerende kunne vælge nogle valgfag på ét semester, og så i næste semester – og for eksempel sideløbende med kandidatafhandlingen – vælge andre valgfag. Det betød blandt andet, at studerende i høj grad kunne vælge ud fra interesse.

I dag er det ikke tilfældet – der skal vælges 4 valgfag (hvis de hver svarer til 7,5 ECTS) til semestret.  Med andre ord tvinges studerende ud i valgfag, de ikke har den fjerneste interesse i, og som de derfor heller ikke på nogen måde har tænkt sig at deltage i.

Det er problematisk for administrationen af undervisningen, for så skal der findes lokaler til et valgfag, hvor der for eksempel er tilmeldt 100 studerende, men hvor der aldrig nogensinde deltager tæt på 100 studerende.

Derudover skal eksamen planlægges som om der var 100 studerende (minus de få studerende der framelder sig eksamen). Det er spild af ressourcer.

Eksempelvis har jeg i foråret været fagansvarlig på et cand. merc. valgfag med mere end 90 tilmeldte – til undervisningen har der sjældent været mere end 45 studerende, men en censor og jeg skal afsætte 4 dage til eksamen, fordi fremdriftsreformen kræver det.

Når friheden til at vælge valgfag bliver tvang, er der åbenbart også mange studerende, der har vanskeligt ved at være til stede i undervisningen, fordi den er i konflikt med for eksempel udlandsophold og karrierefremmende studenterjobs.

Det gør det som underviser vanskeligt at planlægge undervisningen. Det er nemlig svært at forudse hvor mange studerende der egentlig dukker op.

For eksempel har jeg i foråret været fagansvarlig på et valgfag med 43 tilmeldte – til undervisningen har der oftest været 10-15 studerende, og på vores virksomhedsbesøg med oplæg fra en direktør deltog hele 9 studerende.

Den måde, vi på CBS administrerer tilmeldingen til cand.merc. valgfag, så det imødekommer fremdriftsreformen, er ikke hensigtsmæssig. Det giver alt for meget spild – af både ressourcer og interesser.

Derfor bliver vi nødt til at være lidt mere visionære – til gavn for studerende, undervisere og alle andre der i øvrigt er interessenter i vores undervisning.

Et visionært mål for cand. merc. valgfagene kunne være, at sørge for at studerende kun tilmelder sig fag de har interesse i, og som de derfor også har tænkt sig at deltage aktivt i. Det betyder, at vi blandt andet må overveje:

  • Matcher udbuddet af cand. merc. valgfag de studerendes interesser – er der lavet nogle bruger undersøgelser, der kan give et fingerpeg om dette?
  • Bør vi i nogle valgfag kræve, at de studerende – samtidig med at de tilmelder sig – også forpligtiger sig til aktivt at deltage?
  • Bør nogle – eller mange flere - valgfag udbydes som online fag, der ikke kræver tilstedeværelse, men i højere grad giver mulighed for at kombinere dét at følge faget med andre aktiviteter som for eksempel udlandsophold?
  • Bør der være en form for opsamlingsfag, hvor de studerende, der ikke kan finde fag, som de synes er interessante, selv kan foreslå et fagområde, som de virkelig interesserer sig for?

Cand.merc. valgfag har traditionelt været interessante, fordi både studerende og undervisere har meldt sig til fagene af interesse – det har måske nok været de fagforløb som på CBS har været tættest på den forskningsbaserede undervisning.

Men med fremdriftsreformen er friheden til at vælge valgfag blevet til tvang, hvilket skader administrationen, pædagogikken og dermed det udbytte, valgfagene bidrager med – både for studerende og undervisere.

Derfor er det nødvendigt at gentænke den måde CBS udbyder valgfag på.

Relaterede artikler

Kommentarer

Jeg bliver så ked af det, når lektorer og VIP-redaktører ikke sætter sig godt nok ind i fremdriftsreformen, før de udtaler sig....

Fx. skal studerende ikke være tilmeldt 30 ECTS pr. semester, men derimod 60 ECTS pr. studieår, hvilket gør en væsentlig forskel i forhold til fx. praktikophold. Det er derfor stadig muligt at læse forud på Summer University før 3. sem og læse fag ved siden af specialet (dog skal arbejdsbelastningen nøje overvejes her)...

Kære Peter, du kan læse mere om fremdriftsreformen her: https://e-campus.dk/studium/fremdriftsreform

God dag :)

Hvad synes du?

Kære Studerende, der er så ked af det.

Op med humøret, for jeg har såmænd sat mig ind i fremdriftsreformen, og mit indlæg fokuserer udelukkende på de 30 ECTS som valgfag typisk udgør.

Hvad synes du?

Det er fair nok kun at forholde sig til de 30 ECTS som valgfag udgør, men det er bare ikke det du skriver:

Fremdriftsreformen betyder blandt andet, at alle studerende nu skal tilmeldes 30 ECTS hvert semester, hvilket først og fremmest er et problem når studerende skal vælge valgfag.

Her skriver du jo netop, at de studerende skal være tilmeldt 30 ECTS hvert semester, hvilket er forkert...

Hvad synes du?

Kære Peter

Der er god grund til at se på hvordan vi indretter valgfag og hvordan vi kan aktivere de studerende bedre. Øget brug af onlineværktøjer og anden pædagogisk udvikling er et bud, bedre mulighed for at få information om faget inden man vælger et andet. Vi arbejder på begge dele og har bl.a. indført et fælles kursuskatalog, og nye pædagogiske kurser til VIP og DVIP.

Fremdriftsreformen vil føre meget med sig, herunder at man ikke kan gå fag om og vanskeligheder med at passe praktik eller udlandsophold ind. Men problemerne med at få de studerende til at deltage i undervisningen på CM-valgfag, kan vi nok ikke henføre til reformen. Fremdriftsreformen har været gældende for nye bachelorstuderende i år, men reformen træder først i kraft for alle studerende 1. September 2015, så indtil nu har der ikke været tvungen tilmelding til valgfag. Desuden prøver vi, som den studerende nævner, at give mest mulig fleksibilitet, ved kun at kræve 60 ECTS om året og ikke nødvendigvis 30 ECTS på det enkelte semester.

Faktisk kan man godt forestille sig at fremdriftsreformen vil få flere til at deltage seriøst på valgfagene. Fra 1. september kan man nemlig ikke framelde sig eksamen til et valgfag – når først man har tilmeldt sig et valgfag, så følger eksamen og evt omeksamen med. Så måske vil vi se lidt færre useriøse tilmeldinger fremover. Den tvungne eksamenstilmelding vil så til gengæld betyde problemer med at forudse antallet af eksaminander. Vi er i øjeblikket ved at finde en løsning, så vi (lovligt) kan sikre at eksaminatorer ikke skal vente forgæves på de studerende.

Som altid skal vi benytte eksterne ændringer til at overveje hvordan vi kan gøre tingene bedre eller smartere. Og måske har vi i for mange år bare udbudt valgfag som vi plejer – og et kig på evalueringer og tilmeldinger kunne være et godt input.

Venlig hilsen
Wilbert
Dekansekretariatet for Uddannelse

Hvad synes du?