Kommentar: Hold balancen mellem studier og studiejob

Skrevet af Anne-Mette Ravn - Foto: Hartmanns - 27. februar 2014 - 10:460 kommentarer
Administrerende direktør i Hartmanns, Anne-Mette Ravn.

For mange studerende kan det være en udfordring at kombinere studie og erhvervsarbejde, så der er plads til begge dele i en travl hverdag. Der er dog ingen tvivl om, at arbejdsgivere ser det som en klar fordel, hvis man gennem sin studietid har fået erfaring fra et relevant studiejob.

Den økonomiske krise har gjort mange studerende tiltagende bekymrede for arbejdsmulighederne efter studiet, og mange har et øget fokus på, hvordan man forbereder sig bedst muligt på mødet med potentielle arbejdsgivere.

Som studerende kan det være hård kost at nå både at følge alle lektioner, læse relevante tekster, have erhvervsarbejde og at pleje et socialt liv i studietiden.

Begræns forlængelse af studietiden, men…
Det er dog helt afgørende for en studerende at supplere studiet med erhvervsarbejde, praktik og udlandsophold for at stå sig bedst muligt i kapløbet om de attraktive stillinger. Også selvom erhvervsarbejde og praktikophold eventuelt forlænger studietiden.

En forlænget studietid bør kun være omkring et års tid. En studerende, der forlænger sit studie i årevis, sender et forkert signal til arbejdsgiveren, der sandsynligvis vil vurdere, at kandidaten ikke har spidskompetencer i at strukturere sin tid på en passende måde.

Det er uhyre vigtigt at vise arbejdsgiveren, at man allerede under studiet har overskud til både at studere og arbejde. På den måde udviser man målrettethed og overblik ved at kunne håndtere begge dele.

Fremdriftsreformen har øget presset
I foråret 2013 vedtog regeringen den såkaldte fremdriftsreform, der blandt andet går ud på, at studerende ved videregående uddannelser skal være fuldtidsstuderende og gennemføre alle eksaminer, der hører til det pågældende semester.

Hvis den studerende ikke gennemfører alle fag på normeret tid, mister vedkommende retten til SU i det følgende semester.

Det kan være en stor mundfuld at kombinere et fuldtidsstudie med relevant erhvervsarbejde samt eventuelle perioder med praktik eller udenlandsophold, uden at have muligheden for at udsætte en eksamen.

Værdi for samfundet – CBS’erne har det
En analyse fra Produktivitetskommisionen fra december 2013 viser imidlertid, at studerende på CBS har en klar fordel i forhold til denne problematik, fordi de er vant til at have travlt.

Analysen viser blandt andet, at CBS er én af de uddannelsesinstitutioner, hvor man er mest produktiv både på uddannelsen og efter endt uddannelse. En CBS´ers ugentlige timetal er langt højere end for eksempel en studerende på humaniora.

Rapporten konkluderer desuden, at en CBS‘er samlet set skaber større økonomisk værdi for samfundet efter endt uddannelse ved generelt at være mere efterspurgte på arbejdsmarkedet end humanisterne.

CBS-studerende er således vant til at have travlt allerede i studietiden, og hovedparten af de studerende på CBS kan angiveligt sagtens håndtere udfordringen i at få et studieliv med erhvervsarbejde og praktikophold til at hænge sammen uden at blive nævneværdigt forsinkede i forhold til studiets normerede tid.

Prioriteringen – karakterer og/eller studiejob
Tilbage står så spørgsmålene, om det kan forringe den studerendes karakterer at bruge tid på erhvervsarbejde, og om eventuel lavere karakterer har betydning for arbejdsmulighederne efter endt studie.

Her er stor forskel på, hvordan arbejdsgivere ser på det. Det er især visse arbejdsgivere, der rekrutterer rent efter de meget høje karakterer og ser mindre på erhvervsarbejde.

Det er typisk store revisionsselskaber og store management consultent virksomheder, der alle er traditionsrige og systematiske organisationer, som ansætter kandidater med de meget høje karakterer. Herefter får de nyuddannede kandidater et internt uddannelses- og erhvervsforløb i virksomheden.

De mellemstore virksomheder rekrutterer i højere grad via en kombination af karakterer og erhvervsarbejde. Erhvervsarbejdet skal naturligvis helst være så relevant som muligt, men det er bedre at tage et arbejde, der ligger lidt uden for det studiemæssige felt, end slet ikke at have et arbejde.

Som studerende lærer man meget af at begå sig på en arbejdsplads og få erfaring i både at indgå i de praktiske opgaver og at tage del i et kollegialt fælleskab.

5 gode råd til at kombinere studier og arbejde
Det er en udfordring at kombinere studie og erhvervsarbejde, så der er plads til begge dele i en travl hverdag. Her er 5 gode råd til, hvordan det eksempelvis kan gøres. Det er vigtigt at:

  1. være lavpraktisk og tilrettelægge arbejdstimerne ved siden af studietimerne på en måde, så der både er plads til arbejde, studieforberedelse og et socialt liv.  
  2. sørge for at arbejde mere intensivt i weekender og i ferier, så man i hverdagene har tid nok til studiet.
  3. forsøge at være tilknyttet samme arbejdsplads gennem flere år, så man oparbejder en goodwill, man kan trække på i eksamensperioder og andre pressede faser af studiet.
  4. arbejde projektorienteret, hvor projekterne lægges i starten af semesteret, således at det ikke kolliderer med eksamensperioden.
  5. være koncentreret og målrettet både på studiet og i erhvervsarbejdet, så tiden bliver udnyttet bedst muligt.