Kommentar: Tag dog et praktikophold i udlandet

Skrevet af Katrine Graves Jørgensen - Foto: Katrine Graves Jørgensen - 6. november 2014 - 13:571 kommentar
Katrine Graves Jørgensen på sin én kvadratmeter store pind på den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. Og det vil hun anbefale alle!

Katrine Graves Jørgensen læser MSc in Business Administration – International Business på Aarhus University School of Business and Social Sciences på 3. Semester og er i praktik på den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. Her slår hun et slag for praktik.

Jeg har i de sidste 3 måneder haft fornøjelsen af at arbejde som praktikant på den danske ambassade i Polen som en del af min uddannelse. Her har jeg for alvor haft mulighed for at udfolde mine tillærte kompetencer fra skolen i praksis.

Jeg har 3 måneder tilbage af mit ophold og jeg kan allerede nu sige, at jeg har fået meget mere ud af det, end jeg havde turdet håbe på. Jeg er overbevist om, at et indblik i min hverdag på ambassaden vil kunne inspirere studerende der overvejer at rejse ud.

For mange studerende kan det være svært at se, hvad et praktikophold i udlandet kan bidrage med, og det var da også mine tanker, inden jeg 1. august startede på den Danske Ambassade i Warszawa Polen.

Usikkerheden, nye mennesker, nye arbejdsopgaver, deadlines og ansvar der rækker ud over ens egen læring var nogle af de tanker og betænkeligheder der fløj rundt i hovedet.

Er det overhovedet nødvendigt at rejse ud? Hvorfor ikke bare tage i praktik i Danmark? Ikke mindst frygten for at blive sat til at lave kaffe i et halvt år og derved ”spilde tiden” fyldte meget.

Jeg har igennem de sidste 3 måneder siddet ved mit lille, cirka én kvadratmeters skrivebord på ambassaden, men har udfoldet mig på områder, der strækker sig ud over danske og polske grænser. Ud fra det lille skrivebord har jeg været en del af flere projekter som jeg fulgt allerede fra brainstorming fasen til afviklingen af selve eventet.

I oktober 2014 var jeg blandt andet i Århus og København for at holde seminaret ”Wind Days”, som omhandlede specifikke lovændringer i den polske energisektor. Det er utrolig givende og motiverende at se noget, man selv har skabt, komme til live på denne måde, og det er noget, som jeg ikke tidligere, hverken i mine studier eller studiejobs, har prøvet.  

Som et mere gennemgående projekt har jeg arbejdet på ambassaden nye kampagne ved navn ”Smart Living”. Denne strækker sig over 3 år og har til formål at skabe en platform hvor polske myndigheder og danske virksomheder kan mødes og sammen finde løsningen på en mere bæredygtig udvikling for Polen.

Det omfattende projekt har både private virksomheder, offentlige institutioner samt tænketanke som, ud over de kulturelle forskelligheder, har tilføjet en yderligere dimension til arbejdet.

Fra både universitetets side og fra politisk hold opfordres de studerende til at rejse ud i løbet af deres uddannelse. For mange kan dette virke både uoverskueligt og besværligt, men jeg må efter 3 måneders praktik erkende fordelene ved at rejse ud for en periode.

Man visker på en måde nogle af sine forudindtagelser væk. Dette har jeg måtte sande igennem flere arrangementer, seminarer og konferencer, hvor jeg har skullet samarbejde med både danskere, polakker, normænd og ukrainere.

Kommunikationen imellem så mange nationaliteter kan til tider være både direkte og indirekte, hvorfor tålmodighed og forståelse i disse tilfælde er nøgleord til at kunne samarbejde om et konkret projekt. Jeg er blevet overrasket, bekræftet, belært og har i sidste ende fået udvidet min horisont.

I pressen og til dagligt bliver vi tudet ørene fulde af globalisering og internationalisering – det er ikke noget, vi kan stoppe, men heller ikke noget, vi burde stoppe. Det er noget vi burde vende os til, måske endda bliver komfortable med og i sidste endda drage nytte af.

I en fortsat mere og mere global verden, er sådanne erfaringer vigtige, og om ikke en nødvendighed, for at kunne samarbejde. Vores forskelligheder kan skabe synergieffekter som både personer og virksomheder kan drage nytte af.

Jeg håber derfor at mange vil søge ud i løbet af deres studie og opleve denne diversitet på egen hånd som vil gavne både professionelt samt personligt.

Kommentarer

Flot og velskrevet resume af spændende tid i Polen - tillykke med det og fortsat god vind fremover - HEJ

Hvad synes du?