Krav om mere undervisning lægger pres på CBS

Skrevet af Tom Erik Kampman - 3. september 2012 - 11:440 kommentarer
- Så længe de 12 timers undervisning bliver overholdt, og undervisningen er varieret, vil vi ikke stille yderligere krav, siger Niklas Frijs-Madsen, den ene af Students formænd.

Krav om både flere undervisningstimer og mere forskningsbaseret undervisning har sendt CBS ud i en 'Catch 22'. Flere undervisningstimer giver lavere fastlærerdækning, og midlerne til forskningsbaseret undervisning bremser på den anden side intiativer som mindre undervisningshold.

Statsrevisorerne rejser kritik af undervisningen
Rigsrevisionen offentliggjorde den 29. august sin beretning om undervisningen på universiteterne, der blev sat i gang for et år siden. Efter offentliggørelsen rettede Statsrevisorerne en kritik af, at universiteterne tilbyder for lidt forskningsbaseret undervisning, og at antallet af undervisningstimer er for lavt – selv efter de forbedringer, taxameterforhøjelserne i 2009 har medført.

På CBS er der udarbejdet et kodeks for undervisningsplanlægning, der fastsætter minimumsstandarder for undervisningen. På bacheloruddannelser med normale undervisningsforløb skal der være mindst 12 skemalagte undervisningstimer per uge – og hos CBS Students er formand Niklas Frijs-Madsen pænt tilfreds med det.

- Danske Studerendes Fællesråd stillede et krav om 20 timers undervisning om ugen. Det stemte vi mod, for det var taget ud af luften. Den studerende kan ikke nå at forberede sig til undervisningen. Så længe de 12 timers undervisning bliver overholdt, og undervisningen er varieret, vil vi ikke stille yderligere krav, siger Niklas Frijs-Madsen.

Flere undervisningstimer – færre faste lærere
Af beretningen fremgår det også, at CBS som det eneste universitet har forholdt sig til prioriteringen af de ekstra uddannelsesmidler – og holdt op imod de andre universiteter faktisk sidder inde har tilstrækkelig viden om omkostningerne ved de forskellige uddannelser.

- Vi har en lang tradition på CBS for at skaffe data. Der er et politik for, at studierne har deres eget budget, og at de køber undervisninger af de enkelte institutter, sfortæller Wilbert van der Meer, chefkonsulent i Dekansekretariatet for Uddannelse på CBS.

Målet om minimum 12 undervisningstimer om ugen har til gengæld givet et pres på den forskningsbaserede undervisning.

- Vi er i fuld gang med at ansætte forskere, men det tager tid. For at kunne øge undervisningsindsatsen hurtigt har vi derfor rekrutteret timelærere, der kan gå i gang hurtigt. På kort sigt er andelen af faste lærere derfor faldet, men det er bestemt vores ambition at ansatte flere VIP’er, så den andel kan komme op igen, siger Wilbert van der Meer og påpeger, at CBS har færre forskningsressourcer end andre universiteter.

CBS’ tilskud er på kun 40 procent af det tilsvarende på KU
Det gennemsnitlige basistilskud per årsstuderende på CBS i 2012 er på 30.000 kroner. Til sammenligning er det 134.000 kroner per årsstuderende på Københavns Universitet (KU) og 92.000 kroner på Syddansk Universitet (SDU).

Det gennemsnitlige uddannelsestilskud – tilskud til heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende, færdigørelsesbonus, småfag, friplads og stipendier – er på 57.000 kroner per årsstuderende på CBS, mens det er på SDU er 94.000 kroner.

Hvis man lægger tilskuddene til uddannelse til forskning og uddannelse sammen, så er CBS' samlede tilskud faktisk kun 40 procent af det tilsvarende på KU per studerende.

CBS står endnu engang til at tabe
Det er ikke på alle CBS' uddannelser, der er behov for flere timer. Mange steder er det for eksempel mere tiltrængt med mindre hold, mere vejledning eller flere IT-understøttede øvelser. Niklas Frijs-Madsen mener, at det er et dilemma for CBS, at mere forskningsbaseret undervisning giver færre muligheder for at forbedre undervisningen.

- Det ekstra beløb, som de studerende kæmpede for i forbindelse med taxameteret, er blevet ført over til forskningen. Det er uheldigt. Initiativer med småholdsundervisning og lignende kan ikke blive til noget. CBS Students har en dobbeltinteresse i både forskningsbaseret undervisning og mere undervisning. Vores problem er den historisk betingede tildeling af basismidlerne, så det er et nationalpolitisk problem, siger Niklas Frijs-Madsen, der ikke tror, det bliver rettet op i den nærmeste fremtid.

- I forbindelse med finanslovsforhandlingerne ser det ud til, at midlerne nu bliver bundet i tre år. Det er godt for skolen, men ikke så godt for de studerende. Det giver ikke mulighed for en diskussion omkring en bedre fordeling af midlerne. Skævhederne i basismidlerne bliver der ikke rettet op på foreløbig. Så endnu engang står CBS til at tabe, slutter Niklas Frijs-Madsen.

Info 

Ifølge Rigsrevisionens beretning har alle universiteter og fakulteter med takst 1-uddannelser haft en stigning i uddannelsesindtægter per studerende som følge af takstløftet. CBS har dog haft faldende indtægter per studerende, når vi ser på både uddannelses- og forskningsmidler. Det skyldes, at CBS har fået flere studerende og at forskningsmidlerne ikke er steget tilsvarende.