Artikler af Kristian Kreiner

Jeg er professor på Institut for Organisation og leder af Netværket Ledelse i byggeriet. Jeg var i forrige valgperiode medarbejdervalgt medlem af CBS' bestyrelse.

Organisationsteorien - som al anden teori - skal gøre os i stand til at se flere ting i verden, end vi kan se med "det blotte øje". Vi kan aldrig SE, hvorfor tingene sker, som de sker, hvad de betyder, og hvor de fører hen. Det er ting, som teorierne  i bedste fald kan hjælpe os til at INDSE. Teorier kan naturligvis være forkerte. Derfor skal vi diskutere vores oplevelser og erfaringer, ikke tage dem for givet, og ikke lade andre autorisere dem.

Som CBS ansat ser og hører vi så meget i vores meget forskellige og varierede daglige praksis. Intet af det taler for sig selv - og intet af det siger det samme til os alle. Vi må diskutere for at forstå, hvad der sker omkring os, hvad meningen er, og hvilke konsekvenser det får. Vi må diskutere for at forstå hinanden.

Jeg vil gerne bidrage til en diskussion af ting, som sker på CBS: ting, som jeg ikke forstår, og som bekymrer mig.