Kun RUC vil hjælpe CBS ud af fattigdommens benlås

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Niels Poulsen - 4. marts 2013 - 16:260 kommentarer
CBS' regndans i håbet om, at det en dag vil dryppe lidt rigeligere på degnen, ser ud til at kunne fortsætte længe endnu.

CBS og RUC mener, at den gældende fordelingsmodel for nye midler skal udvides til alle basisforskningsmidler, men landets rektorer er rygende uenige om hvem, der har mest brug for penge. CBS's rektor står foran et gigantisk lobbyarbejde.

CBS er (stadig) Danmarks fattigste - nu ifølge ForskerForum. FORSKERforum konkluderer nemlig i sin marts-analyse, at universiteterne ikke gives lige økonomiske vilkår for uddannelsesvirksomheden, hverken hvad forskningsbevillinger eller uddannelsesbevillinger angår. En problemstilling, som rektor Per Holten-Andersen er enig i:

- Ser man på basismidler per produceret STÅ, får vi faktisk kun det halve af, hvad RUC, som ligger næstlavest, får. Så i den kategori er CBS nærmest ultrafattig, siger Per Holten-Andersen til FORSKERforum.

Ikke overraskende ønsker de universiteter, som ligger i den velfinansierede ende af skalaen, ikke at ændre på ressourcefordelingerne. Både DTU og AU, som er blandt de rigeste ifølge FORSKERforums analyse, henviser til McKinsey-analysen fra 2009, der kom frem til, at der var underfinansiering på alle områder, og at de store universiteters forskningstunge områder (tek, nat og medicin) ovenikøbet er hårdest ramt.

Det er slet ikke en analyse
Når hverken DTU eller AU er enige i analysens konklusion, kan det hænge sammen med, at de slet ikke betragter FORSKERforums undersøgelse som en analyse.

- Det er ikke en analyse, der laves, men en sammenstilling af tal, som fører til forkerte og fordrejede konslusioner, siger DTU’s rektor, Anders Bjarklev, til FORSKERforum og fortsætter:

- Man kan ikke forstå de respektive universiteters økonomi og slet ikke foretage sammenligninger, med mindre man er parat til at gå meget mere i dybden, end I (FORSKERforum, red.) gør.

AU’s rektor Lauritz Holm-Nielsen er enig og kalder det "en sammenligning af Rundetårn og et tordenskrald". Han påpeger i øvrigt, at den gældende fordelingsmodel for nye midler, som alle universiteterne har tilsluttet sig, endnu er så ny, at det er alt for tidligt at foreslå ændringer.

CBS har kroniske lommesmerter
Allerede i begyndelsen af året skrev CBS OBSERVER om CBS som Danmarks fattigste universitet, da vi citerede prodekan Sven Bislevs udtalelse i Djøfbladet. Her påpegede prodekanen, at fordi CBS ikke har penge, er holdkvotienten høj og den sociale kontakt lav, og dermed åbnes muligheden for, at kommercielle kursusudbydere kan klemme sig ind.

Historien handlede da primært om, at elever af egen lomme betaler for privatundervisning. Men lommesmerterne stikker væsentligt dybere. 

Ifølge rektor har CBS for eksempel i udviklingskontrakten med ministeriet aftalt at øge antallet af undervisningstimer og antallet af fastansatte VIP'ere i forhold til deltids-VIP'ere. Problemet er, at der skal trækkes på egenkapitalen for at det kan lade sig gøre, og alligevel vil niveauet ikke kunne holdes i mere end et par år.

En løsning kunne i stedet være, at den gældende 45:20:25:10 fordelingsmodel for nye midler kunne bruges på flere af de (historisk fordelte) basismidler, der uddeles - i hvert fald for CBS... DTU, AU og sikkert også KU er knap så enige.

Rektorerne er vildt uenige 
Om analysen af fordelingsnøgler er korrekt, og om der er skævheder, der bør rettes op på, afhænger altså i høj grad af, hvem man spørger. De universiteter, der ifølge FORSKERforum er rigest (DTU og AU - KU's rektor ønskede ikke at deltage i undersøgelsen), siger nej. SDU og AAU ligger økonomisk set midt i feltet - og tager hverken stlling for eller imod.

SDU-rektor Jens Oddershede siger dog klart og tydeligt, at han som formand for rektorkollegiet tager fat på det, rektorerne ønsker, at han skal tage fat på.

Så hvis CBS skal have flere penge på lommen, skal Per Holten-Andersen i gang med et seriøst fodarbejde for at få overbevist sine rektor-kolleger om, at sagen er værd at kæmpe for. CBS OBSERVER ønsker god arbejdslyst.

Info 

Sådan listes universiteterne (bevilling per studerende)
DTU
KU
AU
SDU
AAU
RUC
CBS (cirka 10 procent af de midler, DTU modtager per studerende)

(ITU er ikke medtaget i FORSKERforums analyse)