Kvote II leverer varen

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - 16. september 2014 - 14:280 kommentarer
Gennemførelse fordelt efter optagelsesgruppe, opgjort efter de studerendes karakter fra adgangsgivende uddannelse og alder ved indskrivning.

CBS optog i år den største relative andel af kvote II studerende, og det er der faktisk en god grund til. En undersøgelse fra CBS Evaluering & Akkreditering viser nemlig, at studerende fra kvote II generelt klarer sig bedre end deres medstuderende, især når der tages højde for, at de har dårligere odds.

Studerende, der optages via kvote II, har – alt andet lige - et mere effektivt gennemførelsesmønster end studerende, der er optaget via kvote I.

Sådan lyder konklusionen i et notat om studerendes frafald og gennemførelse på CBS’ bachelorstudier. Analysen, der ligger til baggrund for notatet, kommer fra CBS Evaluering & Akkreditering, og den er baseret på data fra 2.342 førsteårsstuderende, der startede i 2009.

I undersøgelsen kommer det også frem, at kvote II studerende får lidt, men dog signifikant højere karakterer end deres medstuderende på kvote I, hvis man altså tager højde for de studerendes forskellige forudsætninger ved studiestart. For ved en rå sammenligning, klarer kvote II studerende sig faktisk dårligere.

Pærer for sig, og æbler for sig

Men en sådan betragtning svarer lidt til at blande alt fra frugt- og grøntafdelingen i supermarkedet og veje det hele af i en stor bunke. Det forklarer evalueringskonsulent Michael Møller Nielsen.

- Vi er stensikre på, at en gruppe studerende med høje karakterer i gymnasiet også får høje karakterer på CBS. Man kan sige, at ens forventede karakterer er givet af karaktererne fra gymnasiet, siger han.

Det vil altså sige, at kvote I studerende generelt har bedre forudsætninger. Det skyldes blandt andet også, at det overvejende er ældre studerende, der optages via kvote II, da ansøgerne i denne gruppe typisk har brugt nogle år på at skaffe sig kvalificerende kompetencer inden studiestart.

På kvote II er hele 62 procent af de studerende over 21 år, mens det kun gør sig gældende for 40 procent af de studerende i kvote I. Da frafald og studieforsinkelse generelt er større blandt gruppen af studerende, der starter senere, påvirker den skæve aldersfordeling altså kvote II optaget negativt.

Studiestart kan med fordel udskydes

Michael Møller Nielsen har derfor fjernet effekten af den ulige alders- og karakterfordeling ved at holde faktorerne konstante og fået følgende resultat: 67 procent af kvote II studerende gennemfører til tiden, hvilket er 7 procentpoint flere sammenholdt med kvote I.

Hertil kommer at færre kvote II studerende - 24 procent - falder fra. For gruppen af kvote I studerende er frafaldet på 30 procent.

En studerende, som ikke kan komme ind på sin foretrukne videregående uddannelse på grund af en mindre god studentereksamen, kan altså opnå en klar gevinst ved at udskyde studiestarten for senere at blive optaget på drømmestudiet via kvote II frem for at tage til takke med en uddannelse, som vedkommende kan komme direkte ind på via kvote I.

Eksemplet ’Susan’ har bedre chancer på kvote II

Som eksempel på det, fortæller Michael Møller Nielsen om eksemplet ’Susan’, som har en lidt halvsløj studentereksamen med et gennemsnit på under 8,3. Susan drømmer om at læse på en af de uddannelser, hvor adgangskravet er for højt til at hun kan komme ind via kvote I.

Hun kan nu vælge, om hun vil lade sig indskrive på et andet studie, hvor hun umiddelbart kan blive optaget via kvote I. Alternativt kan hun vente i nogle år - hvor hun tilegner sig erfaring og nye kompetencer - og så efterfølgende søge ind på sin ønskede uddannelse via kvote II.

Tallene viser, at ’Susan’ i I det første tilfælde kommer i en studentergruppe, hvor 56 procent gennemfører studiet til tiden, mens 32 procent falder fra.

Ved den anden valgmulighed, kommer ’Susan’ i en gruppe af studerende, hvor 73 procent gennemfører uddannelsen til tiden, og kun 20 procent falder fra.

Hvis ’Susan’ er repræsentativ for gruppen, så forøges hendes chancer for at gennemføre studiet til tiden altså med hele 17 procentpoint, og hendes risiko for at falde reduceres fra cirka en tredjedel til en femtedel.

Kvote II fremmer den sociale mobilitet

Som en cadeau påpeger Michael Møller Nielsen, at kvote II umiddelbart er effektiv i forhold til dens erklærede mål. Nemlig at give unge - der af den ene eller anden grund ikke fik den bedste studentereksamen - en chance for at blive optaget på ønskestudiet alligevel.

- Tager man udgangspunkt i, at elever fra akademikerhjem generelt får højere karakterer i gymnasiet end elever fra mere uddannelsesfremmede hjem, er det sandsynligt, at der er relativt flere ’mønsterbrydere’ i kvote II end i kvote I.

I den forstand er det sandsynligt at kvote II fremmer den sociale mobilitet, selvom CBS ikke ligger inde med tal, der kan bekræfte den antagelse, understreger Michael Møller Nielsen.

Alt andet lige – eller ceteris paribus, om man vil - så indtog CBS med bacheloroptaget for 2014, førstepladsen som det af landets 8 universiteter, der optog den største relative andel af kvote II studerende.

Hvis du vil læse mere om den pågældende undersøgelse, regner og fortæller evalueringskonsulent Michael Møller Nielsen videre her.