Ligestillingen skal styrkes på CBS

Skrevet af Trine Madsen - Foto: Jørn Albertus - 17. september 2012 - 12:594 kommentarer
Ligestilling mellem kønnene på CBS handler ikke om, at der skal være lige mange af hvert køn i alle stillingskategorier, eller at kvinderne skal til at dominere. Det handler om at skabe lige muligheder for kønnene, så man ikke mister talenter.

CBS mister talenter - blandt andet fordi skolen er bagud på ligestillingsområdet. Det skal der rettes op på nu. En række aktiviteter sætter fokus på området.

Handlingsplan for Equal Opportunities
Hvis CBS vil have de bedste forskere og ledere, skal der rettes op på ligestillingen mellem mænd og kvinder. CBS har ved årsskiftet vedtaget en handlingsplan for Equal Opportunities, som nu skal omsættes til praksis.

- Ligestilling i dag på CBS handler helt konkret om, at vi mister talenter. CBS vil gerne tiltrække de bedste forskere og ledere til CBS. Men vi kan se, at kvinderne hurtigere falder fra i rekrutteringsræset, siger Lynn Roseberry¸ lektor og Equal Opportunities-Officer.

Lynn Roseberry understreger, at CBS ikke står alene, da alle universiteter i Danmark og i resten af verden oplever den samme problemstilling ved rekruttering af forskere.

Lavere andel af kvindelige professorer, masser af kvinder i administrationen
I tilsynsrapporten fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering fra i år kan man se, at CBS har en højere andel af kvinder i videnskabelige stillinger end andre danske universiteter - bortset fra professorerne, hvor CBS ligger under gennemsnittet.

- Der er masser af kvinder i administrationen, men ikke i de øverste ledelseslag. Men igen er det desværre et generelt problem i Danmark, understreger Lynn Roseberry, der håber at CBS også nedsætter en tilsvarende Equal Opportunities arbejdsgruppe på TAP-området.

Men det handler ikke kun om at tælle hoveder, hvis CBS skal forbedre sig på området. Det er også vigtigt, hvordan køn og ligestilling bliver integreret i universitetets aktiviteter - den såkaldte kønsmainstreaming.

Ligestilling skal tænkes ind i alle centrale beslutninger
Kønsmainstreaming handler om at indtænke køn og ligestilling i kerneopgaverne. CBS’ ligestillingsredegørelse og efterfølgende benchmarking viser, at vi er bagud på kønsmainstreaming i forhold til andre statslige institutioner.

- Hver gang, der træffes en beslutning om ansættelse, forfremmelse, eller afskedigelse, skal man tænke over, hvilken betydning køn har i sammenhængen og hvilken betydning beslutningen har for mænd sammenlignet med kvinder. Det er ikke bare ligebehandling eller positiv særbehandling, eksemplificerer Lynn Roseberry.

Et aktuelt eksempel på kønsmainstreaming i forskningsverdenen er f.eks. Aalborg Universitets kursusudbud i Køn og Forskning, hvor deltagerne bliver præsenteret for konkrete værktøjer til at indtænke køns- og ligestillingsproblematikker i projektansøgninger.

Bølge af aktiviteter
En række tiltag bliver nu sat i gang på CBS. Der kommer blandt andet en dedikeret CBS Share-side om VIP-rekruttering og forfremmelse for at skabe større transparens i rekrutteringsprocessen.

En CBS Parents Facebookgruppe give CBS-forældre større mulighed for blandt andet at netværke og finde babysittere. Desuden bliver der arbejdet videre på fleksible arbejdstidsaftaler og kønsbalancen i CBS’ råd og nævn. Desuden er der søgt om ressourcer til karriererådgivning.

- Vi vil rigtig gerne tage hul på kvalificeret karriereudvikling i anden bølge. F.eks. rådgivning til ph.d.-stipendiater, der ønsker en international karriere. CBS vil gerne have en international profil, og forskerne skal derfor motiveres til at tage til udlandet i løbet af deres karriere. Man kunne også forestille sig et forløb, der hjælper forskerne videre til jobs i virksomheder, siger Lynn Roseberry.

I forbindelse med Equal Opportunities Week fra den 1. oktober sætter en række arrangementer fokus på emnet - dem kan du se i kalenderen.

Info 

I 2011 udnævnte CBS en Equal Opportunities Officer og nedsatte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde en handlingsplan for forbedring af ligestillingen på CBS.

Arbejdsgruppen definerede fem indsatsområder, der kan gøre CBS mere attraktiv for både mænd og kvinder:

1) Transparens i rekruttering og forfremmelse

2) Karriereudviklingstiltag - herunder anerkendelse af afbrud i karrieren på grund af graviditet og andre familiemæssige forhold

3) Work-life balance

4) Afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i ledelsen, bedømmelseskomiteer og Akademisk Råd

5) Ligeløn

Kommentarer

I find it most unfortunate that you use such an image for this article. Instead of taking equality seriously you add to the stereotypes and misunderstandings what it is about. Equality in organisations is not about encouraing women stepping on the mens' toes with their high heals, or about women dressing in one way and men in another, or that women are advancing in behalf of the men. The image does make justice to what Lynn Roseberry is talking about in the text.

Hvad synes du?

Jeg er med på, at det ikke er det bedste billedvalg, jeg har foretaget i min karriere, men det er fuldstændig umuligt at finde noget ordentligt i de stock-databaser, vi henter billeder i eller for den sags skyld på nettet generelt - prøv selv at søg på equal opportunity eller lignende. Desværre var det ikke muligt at få et billede af Lynn Roseberry.

Med det sagt, så fandt jeg billedet egnet, fordi det var provokerende. Derfor skrev jeg en billedtekst, som jeg gerne vil gentage her: "Ligestilling mellem kønnene på CBS handler ikke om, at der skal være lige mange af hvert køn i alle stillingskategorier, eller at kvinderne skal til at dominere. Det handler om at skabe lige muligheder for kønnene, så man ikke mister talenter."

Mvh. Jørn Albertus, webredaktør

Hvad synes du?

med et, jeg selv fik en idé til nu, og som jeg selv har lavet efterfølgende.

For selv om det oprindelige billede skulle provokere var det ikke meningen, at det skulle støde.

Hvis man vil se det originale billede med billedtekst, kan det ses her.

De bedste hilsner

Jørn

Hvad synes du?

Im gonna go ahead and assume that the reason why we have so many male proffessors is that it usually requires a lot of work experience to be able to become a proffessor.

This article should instead present the gender ratio of phd students etc at CBS. It is clear that it is the women who are outperforming men, and that it will take many years before it shows in gender ratio of proffessors.

Therefore I am suspecting that this "gender mainstreaming" is just a slightly better articulated version of giving women advantages in the workplace, and in the end doing the very thing that this article said should not be done: focusing on the ration and actually gender equality.

Hvad synes du?