Mail-hotline for fejl i karakterer

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - 7. januar 2009 - 14:527 kommentarer

CBS’ studieadministration kom under kærlig behandling i Danmarks Radio gennem onsdag formiddag. I radionyhederne – dels i P4 København og dels i P3 – blev der bragt en række konkrete eksempler på forskellige fejl i karakterer og eksamensbeviser. For CBS medførte det en hurtig ministerredegørelse og etableringen af en mail-hotline – exams@cbs.dk – som en fælles indgang til anmeldelse af alle den slags problemer.

Fejlmeldinger i radioaviserne
Radioaviserne underbyggede gennem formiddagen onsdag den 7. januar en række indslag om CBS’ studieadministrations utilstrækkeligheder med fire konkrete eksempler på fejl i eksamensbeviser.

En studerende var ifølge indslagene uberettiget blevet meldt helt ud af CBS på grund af manglende eksamensbeståelse. En anden havde modtaget et fejlbehæftet eksamensbevis. En tredje havde modtaget et eksamensbevis med stavefejl i, hvor gennemsnittet var forkert udregnet. Og en fjerde havde fået en karakter i et fag, som vedkommende endnu ikke havde været oppe i.

Redegørelser og rettelser
Fra Videnskabsministeriets side blev der reageret prompte med krav om en redegørelse, og de fire cases blev undersøgt grundigt gennem formiddagen.

I forhold til den første sag blev den studerende øjeblikkeligt indskrevet igen – afklaringen af, hvilke eksamener vedkommende har eller ikke har bestået står stadig på. Det andet eksempel beroede på en simpel misforståelse, idet den studerende havde forvekslet en studiestatusudskrift over den fulde studieordning på vedkommendes studie med sit eksamensbevis. De to sidste eksempler var fejl som beskrevet i indslagene.

Kvalitetssikring på den lange bane
Officielt giver CBS udtryk for, at de ovennævnte fire enkeltsager ikke kan tages som bevis for, at CBS’ studieadministration ”sejler”, som det ellers blev angivet i radioavisindslagene. Af de fire cases var kun tre af dem egentlige fejl – der alle beklages og er blevet eller vil blive rettet – og de kan som væsensforskellige enkeltsager ikke tages som noget symptom på, at CBS studieadministration eller studieadministrative systemer overordnet set ikke fungerer.

I redegørelsen til videnskabsministeren bliver det påpeget, at CBS har omkring 16.000 studerende, der deltager i cirka 50.000 eksamener årligt, og at der beklageligvis sker fejl i den forbindelse. Den fremskyndede overgang fra det gamle studieadministrative system, HSAS, til det nye, SPARC, havde medført et større antal problemer end normalt i forbindelse med afvikling af eksamen i sommer 2008 – men her nedsatte CBS i efteråret en projektgruppe, der siden har arbejde på højtryk for at hæve kvaliteten og hastigheden af studieadministrationens sagsbehandling.

Nok aldrig 100 procent fejlfri
I mellemtiden har CBS med øjeblikkelig virkning etableret en hotline-mailadresse – exams@cbs.dk, hvor CBS’ studerende kan anmelde alle fejl og mangler i forbindelse med karakterer og eksamensbeviser. Der kan også rekvireres blanketter i Informationen på Solbjerg Plads til samme formål.

- Vi ville selvfølgelig helst blive 100 procent fejlfri i forbindelse med vores karakterer og eksamensbeviser, men med så mange studerende og eksamener er enkeltstående fejltagelser og tastefejl uundgåelige. Hvad vi kan gøre er at gøre det nemt at indberette dem et samlet sted og så afdække, hvad der er enkeltstående fejl, og hvad der er systemfejl – og selvfølgelig rette begge dele øjeblikkeligt, siger Janie Huus Tange, Communications & Marketing, til cbsobserver.dk.

Kommentarer

Fordi DR kun har valgt at bringe fire tilfælde i deres korte nyhedsindslag er det billigt sluppet, at sige det nok ikke er repræsentativt.

Spørg enhver CBS-studerende og de vil enten selv have oplevet lignende eller kende en der har...

Hvad synes du?

Jeg må melde mig under fanen, som en af de der har og har fejl i mine karakterer.

Endvidere har nogle fra min årgang fået Bestået, på trods af ikke at have afleveret noget. En anden står pludselig ikke som studerende på CBS længere. CBS bliver fremstillet utroværdigt, og man kan nu ikke føle sig sikker på at bedømmelserne er korrekte.

Hvad synes du?

CBS har nu oprettet en hotline for de utilfredse elever. Vel mest for at sætte en dæmper på gemytterne - for de der har scoret sig en lav karakter.

Men hvad med de der ufortjent har scoret sig 12tallet - Mon de melder sig under fanen?

Hvad synes du?

CBS fralægger sig igen ansvaret og nægter at tage problemerne alvorligt, når de påstår at eksemplerne er "enkeltstående tilfælde". De er derimod helt repræsentative for en administration, som ikke fungerer, og ikke har fungeret i mange år.

Det er dog ikke kun med karaktererne, at administrationen har problemer. Deres mangelfuldhed tæller især også skemalægning, lokale-dobbeltbookning, lavt informationsniveau og et generel dårlig serviceniveau.

Hvis CBS tog sin egen organisation seriøst, ville den igangsætte en større undersøgelse af de seriøse problemer, som de studerende oplever dagligt. Først efter en systematisk undersøgelse kunne skolen med rette konkludere, at kritikken evt. ikke var berettiget - dette er dog en højst usandsynlig konklusion.

Hvad synes du?

Jeg kan kun tilslutte mig koret af røster der råber "Hørt!".

 

Mine egne resultater er endnu ikke opgivet og flere af mine medstuderende oplever fejl i bestået/ikke bestået, samt at have fået karakterer i fag de endnu ikke har været til eksamen i.

 

Hvad gør CBS for at rette op på dette? Får alle studerende gennegået deres resultater? Hvis ikke sætter det da i aller højeste grad spørgsmålstegn ved om en CBS uddannelse overhovedet er noget værd, hvis man kan opnå usande resultater?

 

 

 

 

Hvad synes du?

Også HØRT herfra...

Problemet handler ikke kun om fej i karakterer. Det handler lige så meget om det generelle administrationsniveau på skolen.

Opstarten af Samfundsøkonomi på HD 1. del nu her til 2. semester er jo bare et enkelt eksempel på, at der ikke er styr på tingene.

- Skema kommer meget sent og bliver i øvrigt rettet næsten med det samme

- Ingen læseplan er tilgængelig til første forelæsning

- Forelæsningsmaterialerne blev først uploadet til sitescape dagen før første forelæsning

- Læreren kommer tumlende ind i BG auditoriet og er overrasket over, at vi er så mange... Så han må jo hellere lige finde en mikrofon.

Det er bare for ringe af en undervisningsinstitution, der gerne vil tilhøre eliten...

 

Hvad synes du?

Jeg kan læse seks kommentarer til ovenstående artikel som jeg alle kan tilslutte mig. Hermed en opfordring til CBS Observer at få gang i en dialog med administrationen. Hvorfor kan vi ikke få svar på tiltale på denne kommentar-tråd? Det er vel meget nærliggende når det nu er vores egen universitets-avis...

Mvh

Emil Axelsen

stud.merc.IB

Hvad synes du?