Man kan da ikke være til to eksaminer på samme tid

Skrevet af Jannick Friis Christensen - 24. juni 2013 - 15:140 kommentarer
Grafik: Kaptain

Midt i den travle eksamenstid på CBS er eksamensræs erstattet af eksamensstress for en gruppe studerende på cand.ling.merc. (CLM), som alle har været udsat for eksamenssammenfald. En studenterrepræsentant i CLM-studienævnet advarer om, at fagligheden og CBS’ omdømme er i fare.

Du har sikkert hørt den før - den evigt tilbagevendende joke om, hvordan det hænger sammen, at CBS underviser i management og organisation og samtidig selv er så dårlig til det.

For nogle studerende på cand.ling.merc. (CLM) har joken udviklet sig til ramme alvor. Eksamenslisterne har nemlig for manges tilfælde budt på sammenfald, hvilket vil sige, at de studerende har kunnet se frem til to forskellige eksaminer på en og samme dag.

I Denise Schroeders tilfælde har det indeværende semester sågar budt på en eksamens-babusjka, altså en eksamen i en eksamen (se info nederst).

’Man ville aldrig lægge to møder oven i hinanden’
Da rækkefølgelisterne til Denise Schroeders eksaminer i henholdsvis intersproglig vidensformidling samt enhed og mangfoldighed bliver offentliggjort på e-campus, er hun sat til at skulle eksamineres i det ene fag fra klokken 11:00 til 11:30, mens den anden eksamen er sat til at starte klokken 11:20.

Hun synes, at eksamensplanlægningen på hendes andet semester på CLM har været under al kritik.

- Vi får som studerende tit at vide, at man ude i den virkelige verden skal kunne jonglere med flere bolde samtidigt, men ude i erhvervslivet ville man jo aldrig lægge to møder oven i hinanden. Det er bare uprofessionelt, siger Denise Schroeder.

Studerende tvunget til at spekulere i systemet
Den nemme løsning på Denise Schroeders situation med direkte eksamenssammenfald ville være, at lade hende bytte eksamenstid med en af hendes medstuderende i faget intersproglig vidensformidling.

Eksamen i det fag afvikles nemlig over tre dage, men eftersom censor ikke er den samme de to øvrige dage som den dag, da Denise Schroeder er sat til at skulle op, kan et bytte ikke lade sig gøre, ifølge studiesekretariatet for CLM.

Som studienævnsrepræsentant er Denise Schroeder vant til at lægge øre til påstande om, at de studerende på CBS spekulerer i systemet, når de går til eksamen. Hun mener dog, at den dårlige eksamensplanlægning tvinger studerende til netop dette.

- Så vidt jeg ved, er der fem fra mit hold, som blanker på grund af eksamenssammenfald, og jeg overvejer faktisk også selv at gøre det - for at få luft, fortæller hun og tilføjer:

- Studerende får tit hug offentligt og må høre for, at studierne ikke gennemføres til tiden, og så er det reelt set eksamensplanlægningen, der afholder os fra at kunne gennemføre på normeret tid.

Studiesekretariat fralægger sig ansvar
Denise Schroeder bakkes op i sin kritik af eksamensforløbet på CLM af ’Jensen’ (se note), som også har været udsat for eksamenssammenfald.

- Jeg finder det stærkt kritisabelt, at administrationen fralægger sig ansvaret. Jeg har som studerende midt i en eksamensperiode i forvejen ikke super meget tid, og så vil de have, at jeg skal gå og rydde op efter dem, forklarer ’Jensen’ med henvisning til en konkret e-mailkorrespondance med CLM-studiesekretariatet.

’Jensen’ henvendte sig til studieadministrationen, så snart fordelingslisterne for to af den studerendes eksaminer blev lagt ud på e-campus - blot en uge inden de skulle finde sted.

Såfremt tidsplanerne for de to eksaminer ellers blev overholdt, kunne ’Jensen’ lige akkurat gennemføre begge sine eksaminer, der lå med mindre end en times mellemrum. Problemet er bare, at det nærmest er reglen fremfor undtagelsen, at der forekommer ændringer i tidsplanerne grundet forsinkelser og studerende, som af forskellige årsager vælger ikke at gå op til deres eksamen.

Ingen hjælp at hente
På trods af, at studieadministrationen selv opfordrer de studerende til at tage kontakt i tilfælde af eksamenssammenfald, var der ikke megen hjælp at hente for ’Jensen’.

- Jeg får blot at vide, at administrationen ikke kan gøre noget ved mine eksaminer, men at jeg kan bytte med en medstuderende med eksaminators accept, fortæller ’Jensen’ og uddyber:

- Derudover får jeg besked på at tjekke e-campus, hvor der står, hvordan man skal forholde sig ved risiko for eksamenssammenfald. Og det er jo netop det, jeg har gjort.

Studerende blanker grundet dårlig eksamensplanlægning
’Jensen’ skulle ifølge den pågældende medarbejder i administrationen have henvendt sig langt tidligere vedrørende det mulige sammenfald, men den afvisning holder ikke, lyder det fra ’Jensen’:

- Jeg troede faktisk fuldt og fast på, at CLM-sekretariatet er opmærksom på et muligt overlap af eksaminer. Det er trods alt dem selv, som lægger eksamensplanerne, og jeg var derfor overbevist om, at de ville være klar til at hjælpe de studerende, hvis der opstod problemer.

- Det må da være logik for burhøns, at to eksaminer ikke skal ligge samtidigt, tilføjer ’Jensen’, der kender til et par medstuderende, som blankede en af de to pågældende eksaminer grundet den utilstrækkelige eksamensplanlægning.

Uddannelsesdekanat erkender problem
Ifølge Mette Kuhlen Gullach, som er afdelingsleder for Legal Services, er der ingen regler, som regulerer, hvor mange prøver en studerende højest må have inden for et givent tidsrum, herunder samme dag.

Sekretariatschef i Uddannelsesdekanatet Wilbert van der Meer erkender i en skriftlig kommentar, at der forekommer enkelte sager om sammenfald hvert år. Han understreger samtidig også, at der ikke er tale om et stigende problem.

”Tværtimod arbejder vi på helt at fjerne problemet, hvilket dels skal ske ved simplere studiestrukturer og dels ved bedre IT-understøttelse af planlægningsprocessen,” skriver Wilbert van der Meer.

”Dobbelteksamen skal naturligvis undgås, og langt de fleste af CBS’ næsten 100.000 årlige eksaminer forløber da også uden problemer,” lyder det videre i hans svar.

Wilbert van der Meer påpeger desuden, at det er særligt svært at undgå eksamenssammenfald på studier som CLM, hvor de studerende skal vælge profil og sprog og derfor går til eksamen med flere forskellige hold.

CBS Students: Ledelsen må blive skarpere
CBS Students’ formand Philip Hardø viser forståelse for, at eksamensplanlægningen er en kabale, der skal gå op, men opfordrer samtidig ledelsen til at blive skarpere på området.

- Eksamenssammenfald har kæmpe konsekvenser for de studerende, det rammer. Det er ærgerligt, hvis der er studerende, som skal få dårlige oplevelser med at gå til eksamen på grund af det, siger han.

I fraværet af en studenterombudsmand på CBS gør Philip Hardø samtidig opmærksom på, at de studerende, som måtte komme i klemme i eksamensplanlægningen, altid kan henvende sig hos CBS Students.

Eksaminand skal kunne dokumentere sammenfald
Det lykkedes ’Jensen’ at arrangere et eksamensbytte med en medstuderende og på den måde komme eksamenssammenfaldet til livs – i hvert fald i denne omgang.

Retningslinjerne udstedt af Dekanatet for Uddannelse slår dog fast, at det ikke er en betingelse for at få løst dobbelteksaminer, at man som studerende selv er i stand til at foreslå en anden, man kan bytte med.

Med andre ord er det studieadministrationen, der skal finde en løsning på sager om eksamenssammenfald. Det forudsætter, at den studerende kan dokumentere sammenfaldet og i øvrigt henvender sig, så snart problemet kan konstateres.

Studenterrepræsentanter tager sager op i studienævn
For Denise Schroeder er sagen først lige begyndt. Hun har sammen med Katrine Stoica, som også er studenterrepræsentant for CLM, tænkt sig at tage problemstillingen op i studienævnet.

- Det er hverken de studerendes eller undervisernes ansvar, at eksaminerne kan afvikles. Det ansvarsområde må høre under ledelsen, og med årtiers erfaring burde det efterhånden kunne lade sig gøre, konstaterer hun og tilføjer:

- Når det er sagt, så er vi som studenterrepræsentanter villige til at hjælpe og være inde over planlægningen for fremover at undgå lignende situationer.

Hun risikerer fortsat at skulle til eksamen i et fag, mens hun eksamineres i et andet på trods af, at administrationen i sidste ende formåede at udsætte den ene af eksaminerne nogle timer. Årsag: censor har på forhånd meddelt forsinkelser.

Faglighed og CBS’ omdømme er på spil
Katrine Stoica mener, at sagerne om eksamenssammenfald ikke bare har været ødelæggende for de studerende, som har været ramt af dem, men også for CLM-uddannelsen som helhed.

- Som studerende bliver jeg naturligvis demotiveret over at høre så mange rygter om negativ kommunikation med sekretariatet. Det afskrækker mig næsten helt fra at henvende mig til den instans, der ellers er til for at hjælpe mig, og jeg synes, det er ærgreligt, at det er kommet til det punkt, siger hun.

Katrine Stoica har selv måttet løbe fra en eksamen til en anden for at nå begge, men som hun siger, skal hun nok klare sig. Hendes største bekymring går på fagligheden og CBS’ omdømme.

- Det må være i CBS’ egen interesse fuldstændig at undgå eksamenssammenfald for at sørge for, at de studerende får den bedste mulighed for at kunne fordybe sig i relevante problemstillinger, forklarer Katrine Stoica, inden hun påpeger en uoverensstemmelse:

- CBS vil jo gerne pryde sig med at være en akademisk institution. I mine øjne bør det også betyde, at man helliger muligheden for at fordybe sig til sine eksaminer, nu da man jo har som tradition, at det er den altdominerende måde at måle akademiske evner på.

 


Noter:

  • CBS OBSERVER har valgt at følge ’Jensens’ begrundede ønske om at være anonym. ’Jensens’ fulde identitet er selvfølgelig CBS OBSERVER bekendt. Ud over Denise Schroeder, Katrine Stoica og ’Jensen’ har CBS OBSERVER været i kontakt med to andre studerende på CLM, som beretter om lignende sager om eksamenssammenfald.
  • Uddannelsesdekanatets sekretariatschef Wilbert van der Meer har ikke ønsket at forholde sig til de specifikke sager, der er omtalt i denne artikel, men han beklager, hvis der skulle være tilfælde, hvor dekanatets generelle retningslinjer ikke er overholdt. Han oplyser desuden, at studerende, som synes, de har fået en forkert behandling, er velkomne til at henvende sig til sekretariatslederen for deres studium, som så vil undersøge sagen med henblik på at tage ved lære og undgå fejl fremover.
Info 

Babusjka
En babusjka er ældre russisk kvinde/bedstemor, men også en russisk trædukke, der kan deles på midten og rummer flere tilsvarende men mindre trædukker.

Relaterede artikler