Manuduktion giver ikke bedre karakterer

Skrevet af Sergej Rose - Foto: Rie Neuchs - 17. november 2008 - 12:4910 kommentarer
CBS' ledelse er godt træt af, at manuduktionsfirmaerne forsøger at få det til at se ud som om, CBS har givet deres aktiviteter det blå stempel. Ikke mindst fordi det de reelt gør er, at forsøge at markedsføre deres produkt som om, det er noget CBS st
Snup et kursus og få en højere karakter eller bestå med garanti. Sådan lyder budskabet fra manuduktionskursernes reklamekampagner. En ny undersøgelse viser imidlertid, at der ikke er noget belæg for påstandene om, at studerende, der køber ekstra undervisning, klarer sig bedre til eksamen.

Der er forskel på at modtage undervisning og at gå til eksamensforberedelse. En ny undersøgelse, foretaget af EvalueringsEnheden på CBS, kan for første gang dokumentere, at direkte eksamensforberedende undervisning, der sigter på, at studerende skal performe bedst muligt til eksamen, ikke virker.

Hovedkonklusionen på undersøgelsens analyse af karaktereffekt ved deltagelse i manuduktion som forberedelse til en eksamen er, at der ikke er nogen positiv effekt - tværtimod ser effekten faktisk ud til at være negativ i nogle tilfælde.

Undersøgelsen - en grundig gennemgang af 500 HA-studerendes resultater i fagene Finansiering, Statistik og Eksternt regnskab - viser også, at de studerende, der tager manuduktionskurser, oftest er garvede manuduktionskunder, der gør det i flere fag. Den hyppigste grund, de angiver til, at de deltager i manuduktionskurserne, er at de udbydes. Den næstmest brugte begrundelse for at deltage i manuduktion er, at CBS' undervisning i faget er for dårlig. Først på tredjepladsen ligger personlige vanskeligheder med faget som årsag til, at studerende vælger manuduktion.

Det bemærkelsesværdige er, at uanset begrundelse, så er den gennemsnitlige karakter for de studerende, der siger de har fulgt manuduktion, lavere end dem, der ikke har.

- Uanset, hvad man prøver at korrigere for, når man sammenligner de studerende, der tager manuduktion, med de studerende, der ikke gør, så vil man stadigvæk nå frem til, at de, der tager manuduktion, har fået en lavere karakter, end de, der ikke har, fortæller Jakob Ravn, leder for Evalueringsenheden og pædagogisk konsulent i CBS Learning Lab.

Terperi er ikke læring

De studerende hopper ikke alene over, hvor gærdet er lavt. De hopper over, hvor gærdet er lavest, når de vælger et manuduktionskursus.

- Påstanden har ofte været, at det er godt at arbejde eksamensrelevant tæt på en eksamen. Så kan man kompensere lidt for, at man sikkert ikke har været flittig nok igennem semesteret. Men i det lange løb gavner manuduktionen ikke, fordi den ikke giver den samme indlæring og dybe forståelse som et sejt træk, hvor man sveder og kæmper igennem et flerårigt studium, mener campusdirektør Gert Bechlund.

En af forklaringerne er, at tilbuddene danner en uhensigtsmæssig adfærd hos de studerende.

- Det er umuligt at afvise, at der er nogle studerende, der - når nu manuduktionen er der - udvikler en uhensigtsmæssig adfærd, fordi de føler, at de får noget ud af manuduktionen. Men pointen er bare, at de havde fået mere ud af undervisningen, hvis manuduktionen ikke havde været der. Så var de blevet presset til at lade være med at sjofle den almindelige undervisning, siger evalueringskonsulent Michael Møller Nielsen fra CBS Learning Lab, der har udarbejdet undersøgelsen for EvalueringsEnheden på CBS.

Internt på CBS er der altså bred enighed om, at tiden for den almindelige studerende er bedre brugt på undervisningen, end den er på manuduktionskursus - og så er der til og med lidt ekstra penge tilbage af SU'en.

Udnytter studerendes frygt

På CBS er man mildt sagt træt af manuduktionsfirmaernes aggressive markedsførings- og salgsmetoder, der udnytter de studerendes usikkerhed. Ifølge Gert Bechlund får manuduktionsfirmaerne det endda til at se ud, som om CBS har givet dem et blåt stempel:

- Vi er meget vrede på dem. Det kan jeg rolig sige. Vi synes, at det er fuldstændig forargeligt, at nogle skal tjene millioner på at udnytte de studerendes usikkerhed omkring eksamen og oversvømme dem med reklamer på CBS' egne lokaliteter. Det afgørende er, at de bruger os som markedsplads, og de får det til at se ud, som om CBS står bagved det. På en eller anden måde bliver det implicit autoriseret, at "det hører nok med til studiet", siger Gert Bechlund og fortsætter:

- Det er også det, som lærerne er så frustrerede over. De reklamer, der bliver delt ud, får det til at se ud, som om det ikke er nok, at de studerende følger undervisningen i faget, men at de også skal betale for noget manuduktion. Ja, det er jo både perverst, unødvendigt, irriterende og frustrerende, siger Gert Bechlund.

Gert Bechlund bakkes op af prodekan Sven Bislev, der mildt sagt helst ville være fri for manuduktionskurser:

- Vi vil ikke have reklamer på vores område, og det er især på det punkt, vi har noget at bebrejde manuduktionsfirmaerne. De er klart uærlige omkring deres reklamevæsen. De lyver, så det står efter, når de påstår, at vi laver aftaler med dem, og når de beskriver, hvad de gør. Det er som om de ingen hæmninger har - som om de ikke kender til god markedsføringsskik og almindelig forretningsmoral, siger Sven Bislev.

Kattelem for manuduktion

Campusdirektør Gert Bechlund vil sammen uddannelsesdekan Jan Molin og prodekan Sven Bislev sørge for, at der bliver kommunikeret et helt klart budskab ud til de studerende:

- Det er jo det, som bør være vores opfølgning på sådan en undersøgelse. Det burde have en større plads i introarbejdet, og vi vil gerne bruge undersøgelsen til nu at tage kontakt til de studerende. Min plan vil være, at alle lærerne skal informeres, så de ved, hvordan tingene hænger sammen, og så de informerer deres studerende om det, siger Gert Bechlund.

Selv om undersøgelsens resultat bliver kommunikeret ud til de studerende, er sagen omkring manuduktion stadigvæk ikke så ligetil. På trods af undersøgelsens resultater og den brede enighed på CBS om manuduktionens skadelige effekt, er situationen den, at der for eksempel for de nyeste HA studerende ikke udbydes øvelsestimer til faget Statistik på grund af mangel på kompetente undervisere:

- Det drejer sig om, at vi har mangel på lærere. Det skyldes, at vi ikke kan rekruttere gode undervisere til netop statistik - undervisere, som de studerende har lyst til at høre på, siger prodekan Sven Bislev.

Dermed øger CBS utilsigtet de studerendes behov for manuduktion, og en kattelem åbnes for manuduktionsfirmaerne.

Info 

KARAKTERANALYSE

Undersøgelsen trækker på oplysninger om de studerendes køn, adgangsgivende eksamen, årstal for bestået adgangsgivende eksamen, karakterkvotient for adgangsgivende eksamen, matematik niveau på adgangsgivende eksamen, matematik karakter for adgangsgivende eksamen og alle opnåede karakterer på HA 2. år februar 2008. Disse data er kørt sammen med de studerendes evalueringer af undervisningsforløbet i Finansiering i efteråret 2007 og af seminarforløbet i Finansiering foråret 2008.
Som led i disse undersøgelser blev de studerende spurgt om deres deltagelse i manuduktion. Samkøringen af disse data er sket for at kunne analysere sammenhænge mellem de studerendes vurdering af fagene, studiebaggrund og deres studieresultat. Desuden har et sigte ved undersøgelsen været at undersøge, hvorfor de studerende deltager i manuduktion og manuduktions effekt på de studerendes karakterer.

BilagStørrelse
Microsoft Office document icon Manuduktionsanalyse.doc694 KB

Kommentarer

Alle dem jeg kender, som har taget kurserne har fået en masse ud af dem, og det siger sig selv, at de studerende vil blive ved med at tage kurserne, så længe de føler, at de får noget ud af det - Jeg forstår ikke, hvorfor skolen tager det så personligt. Vi studerende er voksne mennesker, der godt selv kan vurdere, om vi får noget ud af et produkt - vi er ikke dumme nervøse stakler, der bliver udnyttet gang på gang og alligevel bliver ved med at komme igen - Helt ærligt!

Hvad synes du?

Men det havde næsten været mærkeligt, hvis CBS egen undersøgelsesenhed havde konkluderet det modsatte - Ikke sandt?.

Hvordan har de fået tallene om manuduktion. Hvor mange ville reelt sige de har taget det?

Apropo incitamenter....

Hvad synes du?

... det at der overhovedet er et marked for den slags, er tegn på at CBS ikke er kompetente nok. Den kan ikke være de studerendes problem, at CBS har problemer med at finde kvalificerede lærere...

 

Hvad synes du?

Jeg undres over, at man vælger at citere campusdirektør Gert Bechlund i denne artikel. Så vidt jeg forstår er dennes opgave at sammenligne med en vicevært - således forstås at denne har ansvaret for CBS' bygninger, ikke dens studerende, ej heller dens økonomi? Jeg kan forstå at campusdirektøren bliver citeret grundet manuduktionsvirksomhedernes agressive markedsføring - men at der bliver udtalt om studerendes 3-årige dybdegående studier kontra en kort manuduktion giver ingen mening i undertegnedes øjne.

Ligeledes er det måske relevant at påpege at en manuduktion ikke gennemgår et helt 3-årigt studieforløb. Såfremt dette var tilfældet ville det, i mine øjne, være humoristisk at CBS overhovedet eksisterede, hvorfor man ville kunne vende samtlige argumenter i ovenstående artikel mod CBS. Jeg vil derfor, på det kraftigste, anbefale at man i fremtiden vælger at citere personer med relevans for artiklen og dens indhold.

Med venlig hilsen
En kritisk læser.

Hvad synes du?

Jeg har nydt godt af manuduktion i forbindelse med min eksamensforberedelse. Det er en super god måde, at lave opgaver på og en fin måde, at få samlet trådene på. Det er dog KUN et supplement! Undervisningen på CBS er fin og jeg har (næsten) kun været tilfreds med mine undervisere. Jeg mener at CBS bør tage konkurrencen op med manuduktionsudbyderne og stoppe med at spille børnefornærmede.

Hvad synes du?

"Uanset, hvad man prøver at korrigere for, når man sammenligner de studerende, der tager manuduktion, med de studerende, der ikke gør, så vil man stadigvæk nå frem til, at de, der tager manuduktion, har fået en lavere karakter, end de, der ikke har, fortæller Jakob Ravn, leder for Evalueringsenheden og pædagogisk konsulent i CBS Learning Lab"

- Tja, alternativet er at de måske slet ikke havde bestået.... 

Hvad synes du?

Som HD studerende er tiden knap og man bliver let fristet til at tage et manuduktionskursus, som tilføjelse til den meget ringe værdi holdundervisningen på CBS HD uddannelse byder.

Her fandt min gruppe og jeg desværre, at vores manuduktør, eller holdlærer om man vil, havde et decideret antiparti mod studerende, der havde været på kursus og udtalte vrantent at det var dumpegaranti i hans verden.

 

Hurra!

 

Det er for ringe at man som betalende kunde i forretningen CBS ikke kan få en ordentlig undervisning, men må nøjes med 5.rangs undervisere, som ikke er i stand til at lære fra sig og på ingen måde forstår alvoren i at få budskabet ud til de studerende på under halv tid af hvad en HA studerende har. Det har kursusudbyderne forstået - kom nu igang CBS! 36.000 + bøger og ubrugelige CD-rom'er om året er mange penge for så ufatteligt lidt...!

 

En bestemt meget utilfreds CBS studerende/kunde!

Hvad synes du?

Det må være op til den enkelte studerende at gøre op med sig selv, om man vil betale endnu flere penge end det i forvejen koster at læse f.eks. HD. (hvilket ikke er småpenge)

Men jeg forstår udmærket, at CBS gerne vil have sig frabedt at markedsføringen af disse manuduktionskurser foregår på så aggresiv og provokerende måde. Det er mig i virkeligheden en gåde, at CBS ikke griber hårdere ind overfor det end ved at lave en DATAANALYSE af eksamensresultaterne.

Jeg hører til dem, der jævnligt brokker mig højlydt over denne 'fine' uddannelsesinstitutions amatøragtige administration og undervisningens dårlige kvalitet og tilrettelæggelse. Det kan muligvis skyldes, at jeg betaler studiet af egen lomme og pendler ind til Solbjerg Plads fra sydsjælland to gange om ugen. Alligevel bliver jeg altså også p.... irriteret over konstant at skulle trampe rundt i flyers fra Complet.

Stop det!

Hvad synes du?

Jeg læser HD om aftenen om tirsdagen og torsdagen på CBS og betaler de dyre dommer, som det koster.

Det betyder bl.a. 9500 kr. til studie + til bøger. Jeg kommer så tit som overhovedet muligt til undervisningen på CBS, når jeg har mulighed for det og det er ofte.

Som jeg ser det, så bør generelt kunne gå ud fra undervisningen med en følelse af at man har lært noget på trods af tidspunktet, men når jeg har haft et fag derude og gentagne gange gået ud derfra med følelsen af at jeg kun er blevet forvirret over undervisningen og at jeg deltog i et Complet-kursus her i weekenden og nu føler at jeg for første gang har lært noget i faget og har et godt overblik, så er min holdning klar på, at jeg får mere ud af Complet end CBS-undervisningen.

Underviserne på CBS har uden tvivl flotte stillinger og jeg tvivler ikke på deres dygtighed, men deres evne til at videreformidle stoffet til studerende ligger på et meget lavt niveau.

Dette, tror jeg, vil være et godt punkt for næste Dataanalyse på CBS.

 

Derudover træffer jeg selv et valg, når jeg vælger at tage på Complet og er voksen nok til at stå inde for mit valg. Så CBS kom ind i kampen og uddan jeres undervisere bedre...

Hvad synes du?

Tager undersøgelsen hensyn til om de studerende består faget ved deltagelse i et manuduktionkursus. For gør de det så er pengene godt lagt ud. Undgå at møde op til kedelige forelæsningstimer med næsten elendige undervisere betal et beløb og kom gennem faget. Det lyder som en god deal. CBS bør rekruterer flere gode dygtige lærer og give disse ekstra i løn hvis det kan lade sig gøre. Så skal de studerende nok droppe med at spilde deres SU på Manuduktionskurser. Taget i betragtning af hvor dyre vores studiebøger er så er et kursus på manuduktion ikke mange penge fra SU som går spildt.

Som studerende vil man gerne vide hvad man skal kunne. At sige hele pensum er et tamt svar. Manuduktion har fundet dette hul og udfylder det. CBS vildleder blot de studerende.

Hvad synes du?