Manuduktion gør mere skade end gavn

Skrevet af Torkil Bang - 14. oktober 2008 - 14:286 kommentarer
Studerende, der bruger penge på manuduktion, kunne lige så godt smide dem ud af vinduet. Til nogle eksaminer er manuduktion ligefrem skadelig for karakteren. Det viser en analyse af studerendes deltagelse i manuduktion til fag på HA 2. år, som EvalueringsEnheden under CBS Learning Lab har foretaget.

De tre fag, som EvalueringsEnheden har set på, er Finansiering, Statistik og Eksternt regnskab. Ifølge karakteranalysen, hvor der er korrigeret for bl.a. karaktergennemsnit og valg af linje i gymnasiet, kan man ikke se nogen positiv effekt af manuduktion - tværtimod er der især ved eksamen i Statistik og den fire timers skriftlige eksamen i Finansiering en direkte skadelig effekt.

- Der er korrigeret for de mest oplagte forhold i analysen. Der kan kun være en konklusion: Manuduktion er i bedste fald uden effekt, mens den i nogle fag endda fører til lavere karakter. Sandsynligvis fordi den fjerner fokus fra fagets centrale mål, siger pædagogisk konsulent Jakob Ravn, leder af EvalueringsEnheden.

Info 

KARAKTERANALYSEN

Karakteranalysen bygger på evalueringsdata fra undervisningsforløb i Finansiering i efteråret 2007, evalueringsdata fra seminarforløb i Finansiering i foråret 2008, matrikeldata om karakterkvotienter fra adgangsgivende eksamen mv., samt opnåede karakterer på HA frem til sommerferien 2008.

BilagStørrelse
Microsoft Office document icon Manuduktionsanalyse.doc694 KB

Kommentarer

Det kunne jo også hænge sammen med at de som køber manuduktion er dem som har brug for det og derfor også vil være dem der får lavere karakterer. Det eneste man kan sige er at dem som køber manuduktion har ikke højere karakterer. Men man har jo ikke vist hvad der ville ske med elevernes karakterer hvis de ikke havde haft manuduktion.

Hvad synes du?

Enig...sålænge man ikke har korrigeret data for, hvor meget den enkelte studerende har fulgt med i faget, er det vel svært at konkludere noget.

Hvad synes du?

De to første kommentarer har helt ret: der kan sagtens være tale om selv-selektion, så de mindst flittige studerende har valgt manuduktion og måske reddet deres eksamen, mens de mere begavede og/eller flittige ikke har følt, at de behøvede det. Det kan vi ikke undersøge, i hvert fald ikke direkte. Det vigtigste resultat af undersøgelsen er, at den slår en pæl gennem manuduktions-udbydernes påstande om "karaktergaranti" og de misvisende tal, der trykkes på deres flyveblade, hvor de påstår at gennemsnittet for studerende med manuduktion ligger højere end for for de andre. Det er simpelt hen usandt!

Sven Bislev

Hvad synes du?

Men hvorfor offentliggører I ikke rapporten? Så kan min studiegruppe
hurtigt finde ud af om, det er den samme forfatter som styrer CBS':

- IT-systemer
- Planlægning af skemaer
- Ansættelsesprocedure af undervisere
- Regnskaber
- ...

I øvrigt:
- Hvad skader konkurrence (det lærte vi da noget om på HA-almen 1. år)?
- Har Sven nogensinde været på et manduktionskursus?
- Hvorfor bruger CBS ikke deres ressourcer på at forbedre
undervisningen i stedet for, at argumentere for hvorfor manduktion er
skidt? Er undervisningen i høj klasse, så betaler folk jo ikke 500 kr.
for ekstra undervisning.
- Hvorfor er der flere på manduktionskurser på 2. og 3. år ift. 1. år?

Hvad synes du?

Hej, vi har lige skullet indhente tilladelser hos forfatterne til at offentliggøre rapporten. Den ligger som link nu ovenfor.

De bedste hilsner

Jørn Albertus

Hvad synes du?

Det ville da være skønt!

Hvad synes du?