Masser af dygtige talenter inden for regnskab

Skrevet af Kim Reich - 30. november 2010 - 8:000 kommentarer
Hos Visma følger man op på den gode teoretiske uddannelse dimittenderne har fra CBS med mere uddannelse gennem traineeships. Det giver dygtige og målrettede medarbjdere, fortæller administrerende direktør June Mejlgaard Jensen.

På trods af stor interesse for regnskabsfeltet hos de studerende, som fremmødet ved Nordic Conference on Financial Accounting var vidnesbyrd om, er det en udfordring for erhvervslivet at rekruttere de dygtigste. Traineestillinger med mulighed for at lære mere er vejen fremad, mener direktør fra Visma Services Danmark A/S.

Regnskabsfolk er i høj kurs, hvis man skal tro professor Ilia Dechev, der var Key Note Speaker på den første “Nordic Conference on Financial Accounting”, der fandt sted på Copenhagen Business School den 25. – 26. november.

Alligevel kniber det med at rekruttere de allerbedste talenter, sagde han, og det er en problemstilling, som en af konferencens sponsorer, Visma, i høj grad er opmærksomme på.

En tredjedel af tilmeldte på videnskabelig konference var studerende
- Vi vil meget gerne være med til at støtte et arrangement som dette, der viser hvor langt man er, når det gælder forskning og udvikling inden for regnskabsområdet. Men det er jo også fantastisk i sig selv, at der var 26 studerende på højt niveau blandt de 76 tilmeldte. Det viser at der er stor interesse for faget, og at talenterne findes,” siger June Mejlgaard Jensen, der er adm. dir. i Visma Services Danmark A/S, som er Nordens førende leverandør inden for økonomisystemer, detail-IT, outsourcing af løn- og økonomi, samt inkasso.

Hun hæfter sig ikke kun ved den fornemme tilslutning til det første arrangement af sin art, men også ved den høje kvalitet i de forskellige indlæg og abstracts samt at alle de nordiske lande var repræsenteret på konferencen.

Små årgange gør det sværere at rekruttere
- Det passer fint med vores operationsfelt, som tager afsæt i det skandinaviske, men med et globalt islæt. Vi har netop her i efteråret ansat 12 nye trainees i Danmark samtidig med, at 11 efter at have færdiggjort deres uddannelsesforløb er blevet fastansat hos os. Det er med til at styrke fagligheden i vores arbejde generelt, men er også et udtryk for at vi lægger megen vægt på samspillet mellem teori og praksis, altså at vi er på forkant i forhold til, hvad der forventes af os. De lave ungdomsårgange vil slå igennem i vores fag og gøre det sværere for os at rekruttere medarbejdere. Så er det vigtigt at vi viser flaget ved et arrangement som dette, siger June Mejlgaard Jensen.

Hun finder, at konferencen på CBS understregede det høje niveau i uddannelse og forskning, men også at der er behov for at løbende at følge op på, hvordan man såvel teoretisk som i praksis forholder sig til samfundsudviklingen.

Traineeships giver dygtige og målrettede medarbejdere
- Det gør vi ved selv ved at være med til at uddanne vore medarbejdere. De unge er med til at skubbe til os andre, og så ligger det selvfølgelig i kortene, at vi får nogle dygtige og målrettede medarbejdere, der ved hvad vi står for, siger June Mejlgaard Jensen.