Myter og fakta om CBS’ kandidatoptag

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Felix Pergande @ Dreamstime - 27. juni 2014 - 13:180 kommentarer
Hvem kom ind - og hvorfor? Hvem kom ikke ind - og hvorfor? og gik det hele nu rigtigt til?

KANDIDATOPTAGET 2014: Antallet af ansøgere til CBS’ kandidatuddannelser var rekordstort i år. Antallet af studerende – også fuldt kvalificerede studerende – som CBS måtte afvise, var også rekordstort. Det samme gælder skuffelserne og frustrationerne hos de afviste.

’Mythbusting’ CBS’ kandidatoptag 2014

Det er ikke fedt ikke at komme ind på drømmestudiet. Slet ikke når man er kvalificeret til en plads på uddannelsen. Og til kandidatoptaget på CBS har Admissions Office her i 2014 været nødt til at frasortere rigtig mange, der opfyldte alle krav til den uddannelse, de havde søgt ind på.

- Mange af ansøgerne er ikke blevet afvist, fordi de ikke havde opfyldt kravene, men fordi de var i skarp konkurrence med rigtig mange andre, der også opfyldte kravene, og som var bedre kvalificerede, som Anne Mette Hou, leder af Admissions Office, udtrykker det.

De er så ikke en melding, som en del af de kvalificerede, men afviste studerende, bare sådan lige kan og vil tage for gode varer. Det vidner mange af de kommentarer til artiklen ’Rekordstor søgning til CBS’ kandidatuddannelser’ fra den 18. juni tydligt om.

Dertil har redaktionen modtaget flere direkte henvendelser fra afviste studerende med henvisning til, hvordan CBS på den ene eller anden måde skulle være forkert på den eller at have tilgodeset en type studerende på de øvriges bekostning.

CBS OBSERVER har derfor sat sig for at afdække substansen i de afvistes forskellige anfægtelser af, hvordan CBS forvalter optaget til sine kandidatuddannelser.

CBS-studerende: Vi føler os svigtet!

Det gennemgående tema fra CBS’ egne studerende, der ikke er blevet optaget på den ønskede kandidatuddannelse – især de 14 cand.merc. linjer – er, at de både i forbindelse med valget af og siden gennem deres bacheloruddannelse var blevet sat i udsigt, at de kunne føle sig rimeligt sikre på en plads, blot de opfyldte en række faglige krav.

At ”CBS ikke har passet godt nok på sine egne” er nok det eneste kritikpunkt, der til en vis grad vinder det mindste gehør. I forbindelse med valget af alternative kandidatuddannelser til den naturlige – ’retskravskandidaten’’ – efter fuldført bachelor betoner CBS’ bacheloruddannelser nemlig, hvad der ER muligt, IKKE hvor svært det er, og hvor hård konkurrencen om pladserne er.

- Som tingene er gået i år, må jeg nok indskærpe over for alle på studiet, at de skal gøre det meget klart for vores studerende præcist, hvor hård konkurrencen er om pladserne på CM, og hvor store chancerne er for at få et afslag, anerkender studielederen for BA i Interkulturel Markedskommunikation (IMK), Sine Nørholm Just.

CBS MÅ ikke tilgodese ’sine egne’

Adspurgt, om ikke uddannelsesdekanatet burde indskærpe dette over for samtlige bacheloruddannelser på CBS, svarer Wilbert van der Meer:

- Det mener jeg nu, at vi fra uddannelsesdekanatet side har gjort… men når der er så mange med bristede forventninger, som der er, så er det nok noget, vi må indskærpe yderligere.

Det er så næsten det eneste, CBS kan gøre – sikre at nye studerende starter på deres bacheloruddannelser under klokkeklare forudsætninger og med fuld forståelse for deres fremtidsudsigter.

I en kort årrække – indtil for et par år siden – opretholdt CBS en retskrav-lignende dispensation for bachelorerne fra kombinations-HA-uddannelserne i forbindelse med at kvalificere sig til CM-linjerne, idet de ved deres optagelse på bachelorstudierne kunne have fået den opfattelse, at disse var direkte adgangsgivende.

Det var dog kun noget, man kunne gøre i en overgangsperiode på grund af særlige omstændigheder – alle ansøgere SKAL behandles ens!

I år har CBS dog gjort følgende: ’det sene optag’ i august forbeholdes UDELUKKENDE retskravsbachelorer, der ikke havde søgt deres ’egen’ kandidat i første omgang: Der udbydes således ledige pladser på cand.ling.merc. og MA IBC samt kombinationskandidaterne CM (mat.), CM (kom.), CM(fil.), CM (psyk.), CM (jur.) og de to CM (it.) linjer, men ikke E-business.

”CBS tilgodeser internationale studerende”

Den nok mest udbredte myte – både blandt CBS’ egne bachelorer og blandt kvalificerede studerende fra andre danske universiteter, der har fået afslag – er, at internationale ansøgere til CBS har mere lempelige adgangskrav, så CBS kan polstre sine internationale akkrediteringer og ’standing’.

En udmelding fra CBS’, der kan have bidraget til denne myte, er, at CBS i sit optag tager højde for, at mange af de internationale studerende i sidste ende ikke starter på deres kandidatstudie på CBS, selv om de er blevet optaget. Det er blevet tolket, som om CBS optager ekstra mange internationale studerende.

- Sådan er det ikke! Vi tager højde for, at det ikke er alle de internationale, vi har optaget, der ender med at bruge deres plads, i det SAMLEDE optag. Vi optager lidt flere BÅDE danske og internationale studerende, end vi faktisk har plads til, på den konto, forklarer Anne Mette Hou.

Afviser rigtig mange internationale ansøgere

Mens CBS’ Admissions Office har et indgående kendskab til det faglige indhold og niveau, bachelorerne fra de øvrige danske universiteter har med i bagagen, og deres relevante karakterer blot kan overføres direkte, så er dette ikke tilfældet for de internationale ansøgere… i hvert fald langt fra alle.

- Vi er benhårde i vores afdækning af de internationale ansøgere – og det gælder ikke kun det faglige indhold af deres uddannelser, men også det akademiske og forskningsmæssige niveau af de universiteter og business schools, der søger hertil fra, forklarer Anne Mette Hou.

Vurderingen af de internationale studerende – hvor en 9-tals studerende fra Yale erfaringsmæssigt er betragteligt bedre kvalificeret end en 12-tals studerende fra ”Braunschweiger Business School i Langtbortistan” – er noget mere metafysisk, alkymistisk og erfaringsbaseret end den mere regelrette procedure for de danske.

- Når det gælder internationale studerende, så modtager vi ikke kun protester fra afviste studerende, men også fra mellemfornøjede dekaner og studieledere. Vi behandler så vidt menneskeligt muligt alle ansøgere fuldstændigt ens, fastslår Anne Mette Hou.

Lidt flere kandidater, lidt færre bachelorer

Hvert år tror man på CBS, at søgningen er toppet, og hvert år har det vist sig, at dette ikke er tilfældet. CBS uddannelser – kandidater som bachelor – er populære, og jobmulighederne efter end uddannelse gode. Men væksten i antallet af pladser til de mange ansøgere – det er et overstået kapitel.

- Vi er på ingen måde glade ved at skulle afvise så mange kvalificerede, som vi gør, men CBS har hverken økonomien, faciliteterne eller undervisningsressourcerne til at tage flere ind, siger Wilbert van der Meer og fortætter:

- Vi har øget kandidatoptaget ganske lidt i år, men det har vi gjort ved at mindske optaget af bachelorer. Så jeg er sikker på, at vi også får et ramaskrig ved bacheloroptaget.

I forbindelse med dette interview sendte sekretariatschefen for uddannelsesdekanatet en officiel redegørelse for CBS’ opfattelse af og holdning til den aktuelle situation – den gengiver CBS OBSERVER i sin fulde ordlyd i informationsboksen herunder.

Info 

CBS har adgangsbegrænsning til de fleste kandidatuddannelser. Vi har udnyttet vores kapacitet til det yderste (lokaler og undervisere), hvilket betyder at vi ikke mener det er forsvarligt at optage flere. Overfyldte lokaler og holdstørrelser på mere end 100 understreger udfordringen.

Ministeriets regler siger at alle bachelorer har retskrav til at blive optaget på deres ”naturlige overbygningsuddannelse”  i det år hvor man har afsluttet sin bacheloruddannelse. Når vi skal optage studerende på kandidatuddannelser optager vi således først alle der har retskrav. De får alle en plads uden yderligere dikkedarer.

Men den enkelte kan sagtens være  kvalificeret til flere kandidatuddannelser, og af forskellige gode grunde ønske at skifte til en beslægtet kandidatuddannelse. Fx er den naturlige overbygning til HA en cand.merc, men HA’er kan også læse videre på cand.merc.aud (revisor), de har bare ikke retskrav til cand.merc.aud.

På CBS har vi på grund af snævre økonomiske rammer kun et begrænset antal pladser på kandidat, derfor må vi – i modsætning til de fleste andre danske universiteter – begrænse optaget til de resterende pladser, også selvom ansøgerne er kvalificerede. Alle der ikke har retskrav skal vi behandle ens og optage efter hvilke kvalifikationer de har. Det er et helt almindeligt ligebehandlingsprincip som enhver offentlig forvaltning er underlagt. Udvælgelsen baserer sig primært på hvilke fag man har haft på sin bachelor og hvilke karakterer man har opnået. Og alle ”konkurrer på lige fod" om et begrænset antal pladser.

Mange studerende på CBS vil gerne dreje deres uddannelse i en lidt anden retning og ønsker derfor en lidt anden overbygning, som de ikke har retskrav til. Og også på andre universiteter – danske som udenlandske - vil mange gerne gå på en CBS uddannelse efter deres bacheloruddannelse. Alle dem har vi desværre ikke plads til, og derfor afviser vi også rigtig mange kvalificerede studerende, der er bare nogen der er endnu mere kvalificerede end de der afvises. Men hvis man er uddannet i år fra et dansk universitet har man altid retskrav til sin ”egen” naturlige overbygningsuddannelse.

Det er ærgerligt at unge, der gerne vil erhvervsrette eller dreje deres uddannelse og læse en bestemt uddannelse på CBS, og ofte har arbejdet hårdt for det, har svært ved at få en plads. Men CBS får meget få ressourcer i forhold til de andre universiteter og vi har udnyttet vores kapacitet til det yderste, så vi har besluttet at vi ikke kan “proppe flere ind” uden at det går ud over kvaliteten. Så selvom beskæftigelsesmulighederne er gode, så må vi desværre skuffe mange. 

Wilbert van der Meer
sekretariatschef
Dekansekretariatet for uddannelse