Næste semesterstartsfest får forbedret sikkerhed

Skrevet af Lasse Christian Nielsen - Foto: Jørn Albertus - 19. januar 2015 - 7:421 kommentar
Hovedårsagen til at der opstod pres ved indgangen ved seneste semesterstartsfest var, at alt for mange ville ind på samme tid. Billetsalg ved næste fest i september vil reducere presset ved indgangen.

Efter tumult ved indgangen, slagsmål og 30 bortviste studerende ved seneste semesterstartsfest, skal Campus Services og CBS Students i foråret drøfte konkrete forbedringsforslag til den næste fest, hvor der måske kommer billetsalg.

I seneste referat fra campusudvalget står der, at ”Direktionen ønsker at der forsat skal afholdes semesterstartsfest på Solbjerg Plads. Betingelsen er at bl.a. sikkerhed, affaldshåndtering og toiletfaciliteter forbedres.”

Campusdirektør René Steffensen mener, at det vigtigste er at forbedre sikkerheden ved næste fest. Han understreger, at præcis hvordan forbedringerne bliver, stadig skal forhandles, men noget ligger allerede fast:

- For at håndtere sikkerheden til den næste semesterstartsfest har Café Nexus på eget initiativ indgået en aftale med et crowd control-firma. Derudover drøfter CBS og CBS Students en idé om at der skal indføres billetsalg for at håndtere antallet af studerende bedre.

Plads til flere udenfor end indenfor

Solbjerg Plads er godkendt til at kunne huse næsten 2000 personer indendørs, men udenfor er der plads til langt flere. Til 2014’s semesterstartsfest mødte der omkring 4000 studerende op, hvilket gjorde at presset på indgangene blev for voldsomt.

- De mange studerendes berettigede forventning om at komme ind til fest, var med til at skabe et for stort pres på indgangen. Hvis der bliver indført billetsalg til næste semesterstartsfest, vil de studerende med sikkerhed vide om de har mulighed for at deltage i festen indendørs. Det burde mindske presset på indgangene og sørge for en sikrere fest, siger René Steffensen.

Der skal som nævnt også gøres noget ved affaldshåndteringen og toiletfaciliteterne skal forbedres. Til sidste semesterstartsfest blev 30 studerende bortvist fra festen da de tissede alle andre steder end på toiletterne, og Campus Services modtog mange bemærkninger over affald på campus efter festen.

- Forbedringerne indenfor affaldshåndtering og opstillinger af flere toiletter er nogle af de ’lettere’ opgaver at løse, da der forholdsvist nemt kan opstilles flere toiletter og skraldespande til festen, forklarer René Steffensen.

Forbedringer gør festen dyrere

René Steffensen oplyser, er at der også vil blive fremlagt forslag om flere vagter til semesterstartsfesten og muligheder for opsætning af ekstra belysning omkring Solbjerg Plads, som skal gøre det mere sikkert for studerende at færdes i området.

Mere belysning og flere runderende vagter samt mange andre forbedringer vil gøre festen dyrere at holde. Men hvis billetsalget bliver en realitet kan pengene fra salget af billetter eventuelt gå til nogle af forbedringerne. 

Kommentarer

Nu har jeg efterhånden hørt en del om Nexus, uden nogensinde at have været der. Kan man komme ind uden at være CBS-studerende?

Hvad synes du?