CBS Boligfond overtager udlejningen fra CBS

Skrevet af Felix Kasperek - 16. januar 2012 - 12:470 kommentarer
Kathrine Kollegiet på Finsensvej blev indrettet specielt for CBS' internationale studerende i 2004 og er siden blevetlejet ud gennem CBS - fremover har CBS en henvisningsaftale, mens _CBS Boligfond varetager administration og inspektøropgaven.

Fra årsskiftet har CBS afviklet sine forpligtelser som udlejer af gæsteprofessorboliger og kollegieværelser – hovedsageligt til CBS Boligfond. Det betyder nye udfordringer til gamle kendinge på CBS.

CBS’ Boligfond har overtaget størsteparten af CBS’ forpligtelser som udlejer
CBS har gennem det Internationale Kontors Housing Department stået som den egentlige udlejer af såvel CBS’ gæsteprofessorboliger som kollegieværelser til udvekslingsstuderende – især dem fra de udenlandske universiteter, som CBS har partnerskabsaftaler med. Det har hen ad vejen været en belastende opgave, som ikke just kan siges at ligge inden for CBS’ kernekompetence.

Det skal den så heller ikke mere. Som følge af en præcisering af universitetsloven må de danske universiteter nemlig ikke længere bedrive udlejningsvirksomhed. Universiteterne fik en periode til at få bragt deres forhold i orden og afvikle deres udlejningsvirksomhed, men CBS besluttede at effektuere kravet hurtigst muligt.

Gennem det seneste års tid har CBS derfor været i forhandlinger med CBS Boligfond (Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København) om at overtage rollen som udlejer, administrator og inspektøransvaret for CBS’ gæsteprofessorboliger og Boligfondens egne kollegier i Porcelænshaven og Kongens Tværvej på Frederiksberg.

Samtidig har boligfonden påtaget sig inspektøraftalen for nogle af de kollegier, som CBS har anvisningsret til – det vil sige Kathrine Kollegiet på Finsensvej, kollegiet på Svanevej i København NV og nogle af de almene kollegier.

Gamle kendinge under ny administration
Det har været en lang proces, men fra 1. januar er ansvaret formelt set overgået til Boligfonden. Det kommer dog først til at realiseres i praksis fra 1. februar med kontor på Dalgas Have, for at sikre nærhed til CBS’ forskningsmiljøer og Det Internationale Kontor, og den nødvendige bemanding til de praktiske opgaver. Hovedparten af medarbejderstaben er en række tidligere eller overflyttede medarbejdere fra både Housing Department og Det Internationale Kontor, som tager deres store indsigt i driften af kollegier og gæsteboliger med sig.

Ledelsen af Boligfondens nye organisation er også solidt forankret i CBS. Charlotte Aller, der forlod CBS’ Ledelsessekretariat i november efter 12 års ansættelse, indtræder som administrationschef den 1. februar 2012. University Marshal Emeritus på CBS Gert Bechlund, der gennem sin lange karriere på CBS (som for nylig mundede ud i 40 års jubilæum) tidligere har været del af den øverste ledelse i en række stillinger som inkluderer dekan, universitetsdirektør og campusdirektør, indtræder samme dato som chefkonsulent.

Gert Bechlunds ansættelse ved Boligfonden er kun på 12 timer ugentligt og vil derfor ikke gå ud over de forpligtelser, CBS’ University Marshal Emeritus har i forhold til Green Office og rigtig meget andet. CBS’ Housing Department varetager fremover kun anvisningen af værelser til samt den indledende kontakt med de internationale udvekslingsstuderende.