Planer om ny struktur på cand.merc.

Skrevet af Jørn Albertus - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 18. februar 2008 - 11:410 kommentarer
Vicepresident for International Affairs, Sven Junghagen - med en fabrikeret, men efterstræbt Financial Times-forside.
CBS’ ledergruppe har tanker om at dele cand.merc. i to overordnede grupper. Målet er at få en bedre ranking i Financial Times

Studerende, der går på Handels-højskolens erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, vil formentlig kunne vælge mellem to overordnede cand.merc.-grupper i fremtiden. Den ene overordnede gruppe vil samle de fleste af de nuværende engelsksprogede cand.merc.-linjer i generel ledelse samt den ene af cand.merc.int. linjerne. Den anden vil samle de mere specialiserede cand.merc.-linjer.

Studerende, der tager en engelsksproget cand.merc. i generel ledelse, vil som supplement til deres normale cand.merc. eksamensbevis modtage et særligt diplom, der fortæller, at de har en Master of Science in Management.

Det er endnu ikke afgjort helt præcist, hvor snittet vil blive lagt mellem de to overordnede linjer, og hvordan de i øvrigt skal organiseres. Det er ikke engang sikkert, at der vil ske en opdeling – men der arbejdes i den retning, viser referater fra ledergruppens møder siden sidste sommer. Noget af det, CBS’ ledelse skal afgøre, er, hvilke engelsksprogede cand.merc. linjer, der kan karakteriseres som værende cand.merc.er i generel ledelse. Det vides ikke, om den eventuelle nye struktur skal træde i kraft allerede i studieåret 2008 eller først i 2009.

Udsigt til bedre ranking

Det er overvejelser om ranking og branding, der ligger til grund for tankerne om opdelingen. Ved kun at få ranket de generalistiske og engelsksprogede cand.merc.-linier i Financial Times, kan man få en bedre ranking, fordi man så vil kunne score højere på rankingkriterier som international dimension, fremmedsprog og karriere. Ved at få en bedre ranking, vil man kunne tiltrække dygtigere udenlandske studerende til cand.merc.-uddannelsen og generelt højne CBS’ internationale omdømme.

- Men vi håber da også på en afledt effekt, så flere dygtige danske studerende vil søge ind på den nye overordnede cand.merc.-linje, fordi en bedre ranking giver os partnerskaber med fremtrædende internationale business schools, siger cand.merc.-studieleder Henrik Sornn-Friese, der deltager i det forberedende arbejde med den nye struktur.

Det er Financial Times’ krav, at udbuddet af cand.merc.-uddannelsen bliver annonceret som opdelt i to, og at de internationale, general management orienterede cand.merc.-linjer annonceres internationalt som en Master in Management. Den supplerende titel på eksamensbeviset er også et krav, stillet af den britiske avis, oplyser Vice President for International Affairs, Sven Junghagen.

CBS’ cand.merc.-uddannelse er ranket som nummer 21 i Europa i årets Master of Management ranking fra Financial Times. Det vides ikke, hvor mange pladser bedre, en Master in Management-uddannelse vil blive placeret, hvis den får sin gang på jorden.