Har nogen set min eksamenskarakter

Skrevet af Pernille Mortensen - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 31. marts 2008 - 12:070 kommentarer
Studerende, der dimitterede så langt tilbage som til oktober, har endnu ikke fået deres eksamensbeviser, fordi SPARC ikke virker
Utålmodige studerende, frustrerede medarbejdere og en hulens masse computer- og papirroderi har indtil videre været resultatet af implementeringen af CBS’ nye studieadministrative system, SPARC

Karakterer og eksamenstilmeldinger var der ikke. Fag, der ikke skulle være der, var der til gengæld. E-campus har for mange studerende været et stort rod. Det hele skyldes CBS’ nye studieadministrative system, SPARC, en forkortelse for det mindre mundrette Study Programme Administration and Records at CBS, der blev implementeret i efteråret.

Det blev det dog ikke uden problemer. En stor del data blev tilbage i det gamle system og kunne ikke vises i SPARC og dermed heller ikke på e-campus. I studieadministrationen erkender de rodet:

- Jeg kan udmærket forstå, hvis de studerende synes, at vi er nogle forfærdelige rodehoveder, siger studiechef Annette Juhl Hansen, men pointerer, at der arbejdes på højtryk for at få gjort uorden til orden igen.

CBS’ gamle studieadministrative system kunne ikke håndtere den nye 7-trins karakterskala. Så der var ingen vej uden om. SPARC er designet specielt til at håndtere CBS’ mange forskellige uddannelser – og den nye karakterskala. Da denne blev taget i brug fra august 2007, skulle det pludselig gå stærkt. Implementeringen af SPARC blev forceret, og en masse fejl i systemet opstod eller nåede ikke at blive rettet.

Problembarn

Allerede i sin spæde start viste SPARC sig at være lidt af et problembarn. Hvert år glemmer flere studerende at semestertilmelde sig. Før blev de bare skrevet ind på studiet igen, efter at de automatisk var blevet smidt ud af systemet. Det vil SPARC ikke godkende, og de pågældende studerende kan ikke genindskrives på deres studie uden problemer, til stor frustration for både studerende og medarbejdere.

Problembarnet SPARC viste sig igen under en simpel test af systemet, der gjorde, at samtlige studerende på CBS pludselig fremstod som cand.merc.dat. studerende. Medarbejderne i studieadministrationen opdagede fejlen, da telefonerne begyndte at kime med forvirrede studerende, der ikke læste cand.merc.dat. men stod anført som sådan, når de loggede ind på e-campus.

En anden fejl i SPARC gør, at ikke alle karakterer kan godkendes i systemet. Det betyder, at nogle studerendes eksamensbeviser ikke kan udskrives. Kræmmerhuset erfarer, at studerende, der dimitterede helt tilbage i oktober, endnu ikke har fået deres eksamensbeviser.

Store frustrationer

Frustrerede studerende og medarbejdere har der været mange af på CBS efter implementeringen af SPARC. Når e-campus ikke virker, går de studerende til studiesekretariatet, men medarbejderne her er ofte på lige så bar bund som de studerende. Og så får frustrationerne frit løb.

- Jeg forstår fuldt ud, at sekretariatet gør alt, hvad de kan for at få systemet op at køre. Men det er frustrerende som studerende ikke at vide, om ens eksamenstilmelding er i orden og så samtidig mødes af en særdeles skarp tone fra medarbejderne, der tydeligvis er lige så irriterede som en selv, påpeger Marie Halmø Hürdum, stud.merc.MCM.

For CBS’ medarbejdere har det været en kæmpe arbejdsbyrde at implementere SPARC, og ressourcerne har ikke været til det.

- Jeg kan sagtens forstå alles frustrationer, siger Annette Juhl Hansen og uddyber:

- Det er irriterende, for nogle af problemerne kunne have været undgået med ekstra ressourcer, og jeg ville ønske, at CBS havde sat flere ressourcer af allerede i 2007, både til IT og studieadministrationen. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de studerende, slår Annette Juhl Hansen fast.

Fyldt med fejl

- Det er rigtigt, at der i mange år ikke har været sat mange ressourcer af til udvikling af systemet, anerkender CBS’ Universitetsdirektør Peter Pietras og forklarer videre:

- Men det, vi gjorde i 2007, var faktisk at firedoble indsatsen på bemandingssiden på opgaven fra to til otte-ni ansatte. Vi er fuldt ud klar over, at eksamenskaraktersystemet har været specielt fejlbehæftet, og at dette har skabt problemer. Det er derfor en del af systemet, der skal satses på at få til at fungere, lover Peter Pietras.

Forventningerne til systemet var store. Det er de fortsat. Med SPARCs selvbetjeningsfunktion undgår de studerende i fremtiden at skulle aflevere eksamens- og semestertilmeldingsblanketter på papir, og det bliver muligt selv at tilmelde sig kurser og udskrive individuelle skemaer.

Det bliver først næste gang, vi skåler til Nytår, at SPARC vil fungere 100 procent. Lige nu er systemet fyldt med fejl, og det skaber massive problemer, både for CBS’ medarbejdere og studerende.