Nu gælder universiteternes model for dimensionering

Skrevet af Bjørn Hyldkrog - Foto: Kim Vadskær - 5. november 2014 - 15:470 kommentarer
Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen og universitetsrektorerne har skændtes sig frem til en aftale, der er landet et sted mellem ministerens model og universiteternes forslag.

Efter den massive modstand, der har været mod Uddannelsesministeriets dimensioneringsmodel, siden uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen lancerede tiltaget den 24. september, bliver det universiteternes model, der kommer til at styre nedskæringerne.

Dimensioneres, det skal der. Men efter vedvarende kritik og pres fra alle sider har uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen måtte erkende, at lige præcist hvordan nok skal overlades til de professionelle. En erkendelse, der dog først er kommet efter benhårde forhandlinger med universiteterne.

Det kan man læse ud af en pressemeddelelse med overskriften ”Fælles fodslag mellem minister og universiteter”, udsendt af Uddannelsesministeriet tirsdag den 4. september. Om den nye model, hvor rektorerne accepterer den overordnede rammestyring, skrives der følgende:

”Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed.”

At det kun er på det overordnede plan, der er "nået til enighed", kan læses ud af en pressemeddelelse fra Danske Universiteter. Her betones det, at der ikke er tale om en formel aftale, men om et godt grundlag for en videre dialog mellem ministeriet og de enkelte universiteter.

Nu bliver antallet af bachelorer ’dimensioneret’

Mens det bebudede omfang af dimensioneringen (læs: nedskæringerne, red.) fastholdes, så er det centrale budskab i pressemeddelelsen, at det som udgangspunkt bliver universiteternes model for, hvordan en ’dimensionering’ skal gennemføres, der bliver gældende.

Det bliver således ikke på kandidatuddannelser i de berørte fagområder, der skal skæres ned på antallet af studiepladser, men bacheloruddannelsernes optag, der skal skæres ned på. Det vi ske fra studieoptaget næste år. Dimensioneringen på kandidatuddannelserne vil således først ske i årene 2018-20.

Garantien for retskravsbachelorer og den ekstra pulje på 10 procent til udefrakommende studerende fastholdes. Men graden af nedskæringer på de enkelte uddannelser, ministeriet har udpeget til dimensionering, fastholdes, hvilket gør, at fremtiden for HA & cand.merc.(fil.) stadig er uvis.

CBS’ ’dimensionering’ afklares i nær fremtid

De konkrete konsekvenser ved ’dimensioneringens’ implementering skal aftales direkte mellem ministeriet og den enkelte institution. Så det vides endnu ikke i detaljer, hvad det i sidste ende vil betyde for CBS.

- Vi finder det på CBS positivt, at ministeren har lyttet, og at der nu laves et forlig. Det er også positivt, at implementeringen udskydes, og at vi selv kan fordele dimensioneringen på tværs, siger Wilbert van der Meer, chefkonsulent i uddannelsesdekanatet, og fortsætter:

- Da forliget ikke er udmeldt på institutioner, kan vi selvfølgelig ikke sige noget om, hvad de specifikke krav til dimensionering på CBS bliver. Vi kommer til møde i ministeriet om en uges tid, hvor vi får information om de konkrete krav til vores uddannelser. Endelige beslutninger træffes først i december.