Nu kan du melde, om du kommer til eksamen

Skrevet af Jannick Friis Christensen - Foto: © Aydindurdu | Dreamstime.com - 28. september 2015 - 11:000 kommentarer
Som studerende har du ret til at gå til eksamen, og CBS kan derfor ikke tvinge dig til at give en tilkendegivelse, når du er tilmeldt eksamen. Så selv om du ikke giver en tilkendegivelse, kan du stadig få en tid ved at møde op på selve eksamensdagen.

En ny Learn-feature gør det muligt for studerende at tilkendegive, om de har tænkt sig at dukke op til mundtlig eksamen. Studieadministrationen forventer derfor færre udeblivelser og mere retvisende tidspunkter.

Eksamensperioden byder på et kæmpe logistisk arbejde. Samtidig ønsker de studerende at få deres eksamensdatoer meldt ud så tidligt som muligt.

For at komme det sidste i møde uden at øge arbejdsmængden, forsøgte studieadministrationen sig i forårssemesteret med en ordning, hvor de studerende på få udvalgte studier selv skulle vælge eksamenstidspunkt via Google Sheets.

Forsøg med Google Sheets gav hak i tuden

Men selv om intentionerne var gode nok, mødte løsningen modstand fra en del studerende. En af de væsentlige grunde var, at Google Sheets blandt andet tillader, at man overskriver hinandens tider.

Modstanden fra de studerende ændrede dog ikke ved, at der var et klart behov for en sådan løsning. Fremdriftsreformens krav om automatisk (tvangs)tilmelding til de første 2 eksamensforsøg har nemlig ført til en tredobling i antallet af tilmeldte til omprøverne på 1. studieår.

Samtidig er antallet af studerende, der slet og ret ikke dukker op til eksamen, 8 gange større for bacheloroptaget 2014 sammenholdt med optaget i 2013. Det rammer selvsagt CBS unødigt hårdt på pengepungen, når eksaminator og censor bare sidder og triller tommelfingre.

Nyt pilotprojekt gav bedre resultater

Så nu vender studieadministrationen stærkt tilbage med en – efter sigende – simpel, men smart løsning, hvor studerende ved hjælp af en ny feature på Learn kan tilkendegive, om de rent egentlig har tænkt sig at dukke op til eksamen.

- Featuren gør, at vi kan bede de studerende tilkendegive, om de agter at komme, og det giver i højere grad retvisende tidspunkter og langt færre udeblivende på eksamensdagen, forklarer områdechef René Kramhøft Jakobsen.

Faktisk har studieadministrationen allerede kørt et pilotprojekt, hvor studiesekretærerne bad de studerende melde tilbage på mail, om de havde tænkt sig at komme til re-eksamen.

- Her fik vi et langt mere retvisende antal til eksamenslisterne. For svarer en studerende ikke, så er der jo ret stor sandsynlighed for, at vedkommende heller ikke kommer på selve dagen, siger René Kramhøft Jakobsen.

Vil bare have eksamensdatoer hurtigst muligt

Den nye eksamensfeature på Learn bliver prøvet af i løbet af efterårssemesteret og ud fra de tilbagemeldinger, studieadministrationen har fået fra prøvekludene til Google Sheets-forsøget, at dømme, så efterspørger de studerende sådanne nye tiltag.

Opsamlingen på forsøget gav ganske vist studieadministrationen lidt af et hak i tuden, som René Kramhøft Jakobsen selv formulerer det. I en undersøgelse fra i sommers svarede 64 procent af de adspurgte studerende, der har prøvet selv at skrive sig på eksamenslister, at oplevelsen ikke var positiv.

Alligevel angiver 59 procent af de studerende, der deltog i undersøgelsen, at de gerne vil have mulighed for selv at skrive sig på til eksamen. Flere studerende kommenterer i øvrigt, at de bare gerne vil have deres eksamensdatoer hurtigst muligt.

Det kan Learn-featuren altså være behjælpelig med, men kun hvis de studerende vel at mærke tager den nye feature til sig. For det er kun et tilbud.

Som studerende har du ret til at gå til eksamen, og CBS kan derfor ikke tvinge dig til at give en tilkendegivelse, når du er tilmeldt eksamen. Så selv om du ikke giver en tilkendegivelse, kan du stadig få en tid ved at møde op på selve eksamensdagen.

- Vi vil jo ikke forhindre at studerende der gerne vil til eksamen, men som ikke lige får tilkendegivet det, kommer til eksamen i sidste ende, understreger René Kramhøft Jakobsen.

Flere nye initiativer på vej

Ud over den nye feature på Learn, introducerer CBS og studieadministrationen også en ny platform for digital eksamen inden for den nærmeste fremtid – således afvikles der piloteksaminer på efterårets og vinterens eksaminer for hjemmeopgaver og mundtlige prøver med aflevering. [særskilt info herom].

Det bringer CBS OBSERVER en særskilt artikel om senere, men meget aktuelt giver platformen bedømmer mulighed for at give feedback direkte i systemet i forbindelse med karaktergivningen.

Hvis du afleverer din opgave for sent, bliver den ikke, som på Learn, afvist. I stedet går den automatisk i gang med at behandle afleveringen som en dispensationssag.

CBS OBSERVER i studieadministrationen

Som om det ikke var nok, så har studieadministrationen også arrangeret et kortvarigt praktikforløb i uge 46, hvor denne artikels skribent blandt andet skal være med til at afvikle en eksamen.

Så undskyld på forhånd, hvis din eksamen ikke lige forløber, som den plejer. CBS holder godt 1.500 af slagsen årligt (inklusive omprøver), så sandsynligheden for, at det lige præcis er din, det går ud over, er heldigvis forsvindende lille.

Til gengæld kan du i CBS OBSERVER’s nyhedsbreve i november måned følge med helt inde i studieadministrationens maskinrum, hvor hver medarbejder årligt håndterer intet mindre 50 (!) eksaminer – jeg får allerede sved på panden.