Nu koster det ikke noget at skifte studieretning på CBS

Skrevet af Iben Pedersen Sonne - Foto: Morten Andersen - Photo & Co - 30. april 2012 - 12:130 kommentarer
Som følge af finansloven er det nu gratis for færdiguddannede bachelorstuderende at tage adgangsgivende supperingsfag på CBS.

Gode nyheder til CBS-studerende der ønsker at skifte til et nyt kandidatstudie efter endt bacheloruddannelse. Siden 1. februar er det nu gratis at tage de adgangsgivende suppleringsfag – for de fleste CBS-studerende.

Ministerønske om større fleksibilitet gjorde supplering gratis
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelse, Morten Østergaard, vil have større fokus på fleksibilitet og sammenhæng I det danske uddannelsessystem. Derfor blev der i finansloven for 2012 afsat en milliard kroner til øget uddannelsesaktivitet og 300 millioner kroner ekstra til forskning.

Og så blev der gjort op med brugerbetalingen for studerendes suppleringskurser. Dette er nu blevet realiseret her på CBS. Her har studerende siden 1. februar kunnet tage adgangsgivende suppleringsfag, så de kan blive optaget på deres ønskede kandidatuddannelse uden selv at skulle have penge op af lommen.

Gratis opkvalificering gør en stor forskel for et studenterbudget
Blandt de studerende, der netop i disse dage bryder deres hjerne med at få valgfag og supplering til at gå op i en højere enhed, er der stor begejstring for denne nyhed.

Jeg er overlykkelig for, at det nu bliver gratis at supplere. Med en bachelor i international virksomhedskommunikation og et ønske om at komme ind på Cand. Soc. in Management of Creative Business Processes skal jeg supplere med to fag, fortæller CBS Studerende Sarah Ashkim, og fortsætter:

- De cirka 3.400 kroner, som det ville have kostet mig at supplere, lyder måske ikke af enormt meget. Men når man samtidig skal tage en måned ud af kalenderen, hvor man ikke får SU og samtidig har minimal tid til at arbejde, bliver det et virkelig stort beløb for en studerendes økonomi.

Et lille skridt for regeringen, et stort skridt for de studerende
I forhold til regeringens store regnskab er udgiften til at betale for suppleringskurser meget lille, men for de enkelte studerende betyder fritagelsen for brugerbetaling rigtig meget.

Hos CBS Students er man begejstret for tiltaget og ser regeringens udspil som et stærkt eksempel på, hvordan studerende i fællesskab og samarbejde kan få deres mening hørt og deres forslag gennemført.

- Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har gjort et rigtig stort stykke arbejde, og det her er et bevis på, at studerende i samarbejde og forening virkelig kan udrette noget, udtaler Philip Hardø, medformand for CBS Students.

Ordningen udstyret med en lidt finurlig betingelse
Den nye ordning har dog en lille mærkværdighed. For at kunne slippe for egenbetalingen af supplering skal de studerende nemlig på forhånd have bestået deres bacheloreksamen. Dette vil sige, at studerende, der ønsker at supplere sideløbende med, at de tager deres bachelor, stadig vil skulle betale selv.

Kun de, der supplerer efter veloverstået bacheloreksamen, kan søge om at slippe for udgiften – en smule selvmodsigende kan man hævde, når nu regeringen har så stort fokus på at de studerende skal gennemføre deres uddannelser på normeret tid.

- Der findes ikke en officiel statistik over, hvor mange studerende der årligt supplerer. For tiden supplerer en række CBS studerende samtidig med, at de færdiggør deres bacheloruddannelse, og det er svært at sige, om disse studerende vil fortsætte den nuværende praksis eller vente med at supplere, til de har færdiggjort deres bacheloruddannelse, fortæller Rie Snekkerup, Studiechef på CBS.

Også Rie Snekkerup udtrykker glæde over regeringens nye fokus på fleksibilitet i uddannelsessystemet og giver som ’slag på tasken’ holdt op imod antallet af indskrevne på tompladsordningen, at det fremover kommer til at dreje sig om cirka 100 CBS-studerende, der årligt vil kunne beholde deres sparepenge .

Info 

Ordningen gælder for:
Studerende der har bestået deres bachelor og som har en af følgende:
- et betinget optagelsesbrev fra samme år eller foregående optagelsesår
- en adgangsvurdering fra samme eller foregående optagelsesår
- et afslagsbrev fra foregående optagelsesår
- en bachelorgrad, hvor der foreligger en standardvurdering

Der vil være flere informationer på web’en og e-campus inden udgangen af april.
 

For de ekstra interesserede:
Regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem.