Ny enhed lover bedre eksaminer

Skrevet af Mikkel Røddik Christensen - Foto: Jørn Albertus - 3. november 2009 - 15:330 kommentarer
Bageste række fra venstre: Mads Hjardemaal og Rasmus Leth, begge studentermedhjælpere Forreste række fra venstre: Laila Belhaj, Maj Hendin Leth-Espensen, Mie Hegelund og Dorthe Kaas Sørensen.

Den nye administrative enhed VERA lagde fra land i går. Der er tale om en sammenlægning mellem afdelingerne for eksamensklager, lokaleadministration og tilsyn. Deres opgave er blandt andet at kvalitetssikre eksaminer.

Behov for forbedringer
Ifølge chef for Studieadministrationen Rie Snekkerup oplever hun et behov for forbedringer i forbindelse med planlægning og afvikling af eksaminer på CBS:

- At afholde eksaminer på CBS involverer mange aktører og aktiviteter finder sted på mange forskellige tidspunkter. Jeg oplever, at en del elementer af eksamensplanlægningen kan forenkles eller gøres mere smidig. F.eks. i forbindelse med afholdes af skriftlige eksaminer har der været eksempler, hvor de studerende har været i tvivl om, hvad de må, og hvilke hjælpemidler de må have med og tilfælde af usikkerhed om, hvad et eksamensspørgsmål indebærer.

Langsigtet projekt
VERA bliver i starten udgjort af fire medarbejdere fra CBS og en ny afdelingsleder ved navn Maj Hendin Leth-Espensen, som kommer fra Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Hvordan eksaminerne konkret kan forbedres, er det for tidligt at sige noget om endnu. De fem medarbejdere i den nye afdeling skal i gang med at kortlægge, hvilke forbedringer der er påkrævet og finde ud af, hvor man kan sætte ind for at få de bedste forbedringer. Rie Snekkerup fortæller om de forventede resultat af, hvad hun understreger er et langsigtet projekt:

- På den lange bane skal initiativet give bedre eksaminer – færre fejl, mere klare procedurer, større fokus på det faglige indhold m.m. Og det vil forhåbentlig blive til glæde for CBS’ studerende, underviserne og naturligvis de administrative medarbejdere, siger chefen for Studieadministrationen.

Rie Snekkerup håber dog, at deres arbejde vil kunne mærkes i forbindelse med sommerens eksaminer.