Ny internationaliseringsplan er som født på CBS

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Bjarke MacCarthy - 24. juni 2013 - 12:450 kommentarer
Per Holten-Andersen er meget tilfreds med første del af regeringens handlingsplan og ser frem til at bidrage til processen omkring anden del. "En virkelig stærk repræsentant fra CBS står klar til at indgå i samarbejdet," siger rektor.

Første del af regeringens nye handlingsplan for at styrke internationaliseringen af de videregående uddannelser læner sig op ad CBS’ praksis på området. Men CBS vil stadig være et hestehoved foran.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har netop præsenteret regeringens storstilede handlingsplan med 31 konkrete initiativer, der gerne skal få langt flere studerende til at tage på studieophold i udlandet.

Øget indsigt gennem globalt udsyn, flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer lyder overskrifterne, som allerede længe har været brugt på CBS.

CBS’ internationaliseringsstrategi og omfattende udvekslingsprogram har i flere år gjort CBS’ studerende til landets mest internationalt orienterede.

CBS har nået regeringens 2020-mål
Ifølge uddannelsesministeriet tager 17 procent af de studerende på de videregående uddannelser en del af deres uddannelse i udlandet, og målet er at nå cirka 50 procent i 2020. Men det tal er CBS allerede oppe på, fortæller rektor Per Holten-Andersen.

- Det er jo dybest set CBS’ model, regeringen her lancerer, men det skal jo ikke få os til at standse op, siger Per Holten-Andersen.

CBS’ rektor læner sig med andre ord ikke tilfreds tilbage i visheden om, at universitetet har nået regeringens fremtidsmål.

Ser man på antallet af CBS-studerende, som rejser ud, i forhold til antallet af dimittender rejser 34 procent ud via de faste aftaler, CBS har indgået. Hertil kommer de mange, som benytter sig af udlandsstipendieordningen og dermed er det halvdelen af de studerende, som rejser ud i løbet af deres uddannelse.

CBS klar til at hjælpe med næste fase
På CBS ses internationaliseringen som et middel til at højne kvaliteten af studierne, gøre danskere kulturelt og professionelt åbne overfor det globale arbejdsmarked og samtidig tiltrække talenter til det danske arbejdsmarked. Et arbejde, CBS vil gøre endnu bedre.

- Vi skal blive ved med at udvikle os – også på dette punkt, siger Per Holten-Andersen, som ser frem handlingsplanens version 2.0 senere på året; et oplæg til, hvordan Danmark i endnu højere grad kan tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende. Endnu et område, hvor CBS allerede har stor succes.

- Jeg afventer bare en invitation, siger rektor med henvisning til, at der i handlingsplanen står, at alle relevante interessenter opfordres til at bridrage, og at målsætningerne skal realiseres i samspil med alle gode kræfter på området.

CBS’ undervisere forsker i udlandet
Når man taler om internationalisering, hvad enten det drejer sig om sende de danske studerende ud i den store verden eller hente dygtige studerende til Danmark, er det samtidig vigtigt at underviserne er internationalt stærke.

Af den ny handlingsplan fremgår, at flere undervisere på de videregående uddannelser bør tage på udlandsophold. Endnu et punkt, hvor CBS’ rektor er meget enig:

- Det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg er glad for at så mange af CBS’ undervisere vælger at bruge en del af deres tid i udlandet. Fordi vi har en aftale, der muliggør opsparing af timer til det følgende år, tager op mod 40 procent af vores dygtige undervisere i en periode til udlandet for at forske, forklarer Per Holten-Andersen.

CBS har altså længe benyttet sig af den udebanefordel, som uddannelsesminister Morten Østergaard mener, at Danmark skal gå efter, fordi internationale erfaringer både styrker den studerende og samfundet som helhed.