Ny mentorordning hjælper dig, der ikke kan overskue studiet

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Tao Lytzen - 18. marts 2013 - 15:491 kommentar
CBS slår døre og vinduer op, så alle studerende via en mentorordning kan få lige muligheder, uanset om de er handikappede eller på anden måde har svært ved at klare studiet.

Har du oplevet en voldsom sorg, stress eller sygdom, eller har du et handicap, der gør hverdagen på CBS ekstra udfordrende, så er der nu hjælp at hente i en ny mentorordning.

De fleste studerende oplever i løbet af deres studietid udfordringer og problemer. Mange kommer heldigvis hurtigt igennem svære oplevelser og situationer og uden større omkostninger i forhold til eksempelvis studie eller arbejde.

Men ikke alle er lige hurtige til at bearbejde problemer eller kriser, og nogle synes, at tilværelsen er præget af langt flere udfordringer end de fleste andre studerende.

Alle skal have lige muligheder for personlig, uddannelsesmæssig og faglig udvikling
Omstændigheder som stress, depression, angst eller fobier kan for nogle være en tilstand, der går forholdsvist hurtigt over, mens de for andre er tilbagevendende lidelser - lige som et handicap af fysisk eller psykisk karakter kan bevirke, at disse udfordringer opleves endnu mere uoverskuelige.

Det fører ofte til, at studietiden bliver forlænget eller helt afbrudt, og derfor vil the Equal Opportunities Office starte et mentorprogram for studerende med særlige behov.

- CBS er forpligtet til at sikre, at studerende, fakultetspersonale og eksterne interessenter nyder samme respekt og lige muligheder for personlig, uddannelsesmæssige og faglige udvikling, uanset deres religiøse overbevisning, seksuelle orientering, køn, etniske oprindelse, alder, eller handicap, siger leder af Equal Opportunities Office, lektor Lynn Roseberry, som blev udnævnt som Equal Opportunities Officer for CBS i 2010.

Nu skal behovet afdækkes - du skal også med i undersøgelsen
De studerende, der søger om en mentor, vil ud fra den enkeltes behov blive sat sammen med en velegnet mentor, som vil støtte med rådgivning og opmuntring i en social, akademisk og praktisk sammenhæng. Mentorerne vil blive oplært til at varetage disse opgaver og skal regne med at afsætte cirka fem - syv timer ugentligt.

For at få et overblik over antallet af interesserede opfordres alle studerende til at besvare det spørgeskema, der bliver sendt ud til CBS-mailadresser i slutningen af uge 12. Undersøgelsen, som du også finder i linkene herunder, er åben for besvarelse fire uger frem, foregår anonymt og tager ikke mange minutter at gennemføre.

CBS og the Equal Opportunities Office opfordrer alle studerende – uanset om de synes, at de har behov for en mentor eller ej – til at deltage i undersøgelsen.

Du kan besvare undersøgelsen ved at klikke her.
Her finder du spørgeskemaet på
engelsk.

Info 

Ansøgere til mentorordningen kunne være: 

  • Studerende med et handicap, eksempelvis fysisk, psykisk, kommunikativt eller kognitivt.
  • Studerende, som lider af stress, depression, angst eller fobi.
  • Studerende, som har oplevet dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie og omgangskreds.

Kommentarer

Kære CBS.
Jeg har set jeres informationer om støtte til handicappede under studierne, men vær opmærksom på at disse muligheder også gælder efter endt uddannelse, når de studerende skal søge arbejde. Læs eventuelt på www.bmhandicap.dk under kompenserende ordninger. Ellers er i velkomne til at sende en mail til mig.
Med venlig hilsen
John Andersen - Fagspecialist
Specialindsats Handicap
Center for arbejdsfastholdelse
Baldersgade 24
2200 København N

Hvad synes du?