Nye vinde over de nyes modtagelse

Skrevet af Thomas Edvardsen - Foto: Morten Andersen - fotomani.dk - 3. september 2008 - 10:190 kommentarer
Der er taget gode initiativer, og der kommer flere. Sms-services og intro på kandidatuddannelserne hører til fremtidsplanerne.

De nye studerendes introduktion til CBS er blevet et officielt indsatsområde. Oprustningen af introindsatsen skal bidrage til at fastholde nye studerende og lægge det bedst mulige grundlag for deres gennemførsel lige fra studiestart. CBS' initiativer er dog på ingen måde rettet mod at afløse eller påvirke studiernes selvstændige, frivilligt drevne introforløb.

Med regeringens nyeste retningslinjer strammes garnet for universiteterne. Behovet for at fastholde de studerende, så de gennemfører uddannelserne uden tidskrævende svinkeærinder, kan mærkes. I den forbindelse er det naturligvis et relevant spørgsmål, hvilke studerende der kan leve op til de krav, ministeriet udstikker.

Et muligt svar på det spørgsmål er, at studerende gennemfører hurtigere og i større antal, hvis de trives på studierne. Det betyder, at det øgede fokus på introduktionen af nye studerende virker som et klassisk eksempel på en af de win-win situationer, som CBS er berygtet for at efterstræbe.

Samspil med intro

At der gøres noget for at introducere nye studerende, der netop er startet på deres uddannelse, på en god måde, er langt fra noget nyt på CBS. Studierne har gennem rigtig mange år stået for deres egne introforløb, hvor studienævnene udpeger frivillige introvejledere, der tilrettelægger og afholder intro og rusture.

Det officielle CBS’ oprustning betyder ikke, at den model vil ændre sig i fremtiden.

- Vi vil absolut ikke fortælle de studerende og studierne, hvad de skal gøre, fastslår lektor Søren Henning Jensen, som har været involveret i arbejdet med at udvikle CBS’ intro-tiltag. Han fortsætter:

- De studerende ved bedst selv, hvordan introforløbet skal varetages på netop deres studie. Derfor koncentrerer CBS sig om brede tiltag på tværs af studierne.

Da det er første år, CBS opruster på introfronten, har man koncentreret sig om mindre tiltag:

- I stedet for at bide over større opgaver, end vi kunne klare inden for vores tidshorisont, har vi koncentreret os om tiltag, der med sikkerhed kunne blive færdige til dette års introduktion af nye studerende, forklarer fuldmægtig i dekansekretariatet, Karin Tovborg Jensen.

Det betyder konkret, at CBS lægger ud med en forholdsvis begrænset vifte af tilbud til de nye studerende i år. Til gengæld kan der forventes flere og større nye tilbud i de kommende år.

Plads i støbeskeen

Konkret er der planer om at udnytte teknologien bedre, så studerende i fremtiden kan blive oplyst om lokaleændringer og aflysninger via sms. Samtidig er der planer om at udvide indsatsen til også at inkludere kandidatuddannelserne. For at sørge for, at initiativet munder ud i de helt rigtige idéer, er der stort fokus på samarbejde og dialog med de studerende.

- Vi har lagt ud med at spørge introvejlederne, hvad de mangler, og for os er det helt centralt at få feedback fra de studerende, siger lektor Søren Henning Jensen og påpeger den afgørende betydning af at få indsigt i, hvad de nye studerendes problemer reelt består i, så CBS kan blive klogere på, hvorfor nogle studerende falder fra.

- Det er vigtigt at slå fast, at vi stadig er i forsøgsfasen, tilføjer Karin Tovborg Jensen og fortsætter:

- Vores mål er at skabe rammer, der giver en blødere overgang fra introforløb til studie og gør det nemmere og sjovere at være studerende. Inden for de rammer er vi åbne over for alle muligheder, hvad den fremtidige udvikling af indsatsen angår.

Sammen med mentorordningen og CBS Students, der i år for første gang går ind som paraplyorganisation og hjælper til med intro, er der altså sket store ændringer inden for introduktionsområdet på CBS. Og så er det kun begyndelsen.

Info 

Nye tiltag for nye studerende

  • Ekstra tid afsat på studiesekretariaterne til hjælp af nye studerende
  • Ekstra åbningstid ved helpdesk, der åbner allerede klokken 8
  • Filmrække med præsentation af filmfolk
  • Kanonforelæsninger om interessante emner
  • Præsentation af iværksætteri
  • Corporate Social Responsibility forelæsningsrække med mulighed for eksamen