Nyt formandskab i CBS Students

Skrevet af Jørn AlbertusAnders Kjemtrup, fotos - 3. december 2015 - 13:550 kommentarer
CBS students nye veloplagte formandskab. Thomas Skinnerup Philipsen og Daniel Skov Andersen.

CBS Students generalforsamling gjorde status over et godt år og valgte den ’gamle rotte’ i studenterpolitik, HA-studerende Thomas Skinnerup Philipsen, som næstformand og det forholdsvis nye ansigt - ideernes og visionernes mand - stud.merc.(AEF) Daniel Skov Andersen til formand.

Her går det godt. Det er den korte version af CBS Students generalforsamling forleden.

Undertegnede har været til mere dramatiske af slagsen i CBS Students og også nogen, der varede betydeligt længere end de to timer, generalforsamlingen tog tirsdag aften

Mest opsigtsvækkende var valget af et helt nyt formandskab, hvilket skete fredeligt uden afstemning, men under store klapsalver.

Traditionelt er det sådan i CBS Students, at der er en vis kontinuitet i ledelsen af organisationen på den måde, at næstformanden fortsætter som formand eller, at en eller flere fra det afgående formandskab fortsætter som bestyrelsesmedlem. Sådan bliver det ikke i år, hvor hverken afgående formand Daniel D. Andersen eller afgående næstformand Ida Boe fortsætter på nogen poster i CBS Students.

Gammel rotte og STUDENTERPOLITIKER

Til gengæld får CBS Students et formandskab med masser af erfaring og måske med en lidt mere kontant studenterpolitisk attitude end det afgående. Det indtryk fik man.  

Nyvalgt næstformand HA-studerende på andet år Thomas Skinnerup Philipsen kaldte sig selv en ’gammel rotte’ og det ser han også ud til at være med sin studenterpolitiske indsigt og erfaring fra Akademisk råd, HA’s studienævn og Danske Studerendes Fællesråd (DSF) med mere.

Da han fortalte om sig selv og sit kandidatur, lavede han Q&A med deltagerne i generalsamlingen og stillede tre spørgsmål om studerendes dagligdag på CBS. Svaret på de tre spørgsmål var det samme.

- STUDENTERPOLITIK, råbte de små 50 tilstedeværende i munden på hinanden.

Så var tonen lige som lagt.

Thomas Skinnerup Philipsen.
Thomas Skinnerup Phillipsen, ny næstformand i Students.

Thomas Skinnerup Philipsen erklærede sig uenig med det afgående formandskab i strategien i forhold til fremdriftsreformen, hvor han mener, at kampen ikke bare skal stå centralt i forhold til at påvirke offentligheden og politikerne på Christiansborg, men også skal stå ude i studienævnene, hvor studenterne også kan gøre noget.

Erfarent og ubeskrevet blad

Den nyvalgte formand er et forholdsvis ubeskrevet blad i studenterpolitisk sammenhæng på CBS, men han har trods alt været hovedansvarlig for aktivitetspuljen i det forløbne år og været med i Voteor.

Han har også længere tids erfaring som studerende på CBS end mange tidligere formænd for Students havde, da de blev valgt. Han læser Cand.merc.(AEF) på første år. Han er visionernes og ideernes mand fremhævede hans partner i formandskabet, Thomas Skinnerup Philipsen. De to var enige om, at de vil blive et godt makkerpar, der komplementerer hinanden godt i det fremtidige samarbejde.

Daniels Skov Andersen, CBS Students nye formand.
Daniel Skov Andersen, CBS Students nye formand.

Daniel Skov Andersen sammenfattede, hvordan formandskabet vil fokusere på tre områder i det kommende år: kvalitet i uddannelserne, yderligere vækst i CBS Students, hvilket organisationen skal gøres klar til og endelig skal studerende på CBS kende mere til CBS Students, så de ved hvad Students gør, kan og vil. Noget det kunne stå langt bedre til med, lod han forstå.

Overskud og masser af succes

Før det nye formandskab blev valgt havde det gamle formandskab fortalt om året der gik, ligesom bestyrelsesformanden for CBS Students Jens Bonde Mikkelsen havde aflagt beretning.

Jens Bonde Mikkelsen.
Bestyrelsesformand Jens Bonde Mikkelsen aflægger beretning for 2015.

Det har været et godt år med en halv mio. kroner i overskud, hvor man i bestyrelsen især havde koncentreret sig om partnerskaberne (med Carlsberg, Djøf, CA, Akademikernes A-kasse og Danske Bank), Spisestuerne, som CBS Students ejer, der for nylig indgik fireårig kontrakt med CBS og ikke mindst det moderne udspil i CBS Collection.

Overskuddet i år styrker egenkapitalen, og skal bruges på gode formål i de kommende år. Til næste år går budgettet i nul, for CBS Students er non-profit, sagde Jens Bonde Mikkelsen.

Både årets regnskab, som endnu ikke er afsluttet og næste års budget blev godkendt med applaus.

Høj aktivitet i 2015

Det afgående formandskab afrapporterede årets mange aktiviteter over 16 slides. Ida Boe lagde for og fortalte også om partnerskaberne, introindsatsen, der i år også var vendt mod kandidatstuderende og internationale fuldtidsstuderende, og som også var udmøntet i den fine introlounge, der er blevet bygget vha. sponsorbidrag uden for Students kontorer i enden af Solbjerg Plads.

Hertil kommer de efterhånden 80 organisationer og foreninger, som CBS Students er paraply for, hvilket der blev vist video om fra Society Day.


Det afgående formanskab aflægger beretning.

Den afgående formand, Daniel D. Andersen overtog og fortalte om Students politiske indsats, som blandt andet var kommet til udtryk i et debatindlæg i Berlingske, der var dagens næstmest læste på sitet.

Feedback, office hours og godt valg

Endvidere fortalte Daniel D. Andersen om den vellykkede feedback-kampagne som blandt andet har været med til at indføre office hours for de faste undervisere på CBS, om successen med at genoplive Student Political Council og få forbedret det studienævnsarbejde, som Students repræsentanter laver.

Endelig talte det afgående formandskab om valget, som var gået godt, fordi der var 5000 studerende, der stemte, hvilket er flere end nogensinde og fordi man med 150 kandidater var kommet bredt ud på næsten samtlige studier.

At valget gik knap så godt mht. valgdeltagelsen, blev ikke berørt hverken af det afgående formandskab eller af deltagerne.

Og så var det tid til applaus til formandskabets beretning og flasker til det afgående formandskab fra Jens Bonde Mikkelsen.

12 kandidater til 14 pladser

Til slut skulle der vælges 12 studerende til CBS Students bestyrelse. Her var der kampvalg med 14 kandidater. De fik hver 30 sekunder til at fortælle om deres fortræffeligheder i forhold til bestyrelsesarbejdet i Students.

Fem af kandidaterne var ikke til stede, men havde indsendt videoer.  Her var især Sidsel Greens video interessant. Det så ud som om, hun havde lavet den liggende på sit stuegulv. Kristian Mols’ video var på hovedet. Begge blev valgt ind.


De tilstedeværende kandidater til bestyrelsen.

Du kan se en liste over medlemmer af den nye bestyrelse længere nede.

Det var under kandidatpræsentationen, at der var mest debat på generalforsamlingen. Eller måske er det mere præcist at skrive tilløb til debat.

Ligestillingen halter

Anders Ehlers, der udover at være advokat og gammel studenterpolitiker på KU og i DSF, er HD-studerende stillede spørgsmål til kønsfordelingen, som jo ikke var særlig lige på generalforsamlingen med 4 kvindelige kandidater ud af 14 til bestyrelsen, blot 10 kvinder blandt de 46 stemmeberettigede ved generalforsamlingen og et nyvalgt formandskab bestående af to mænd.

På CBS er kønsfordelingen blandt studerende nogenlunde fifty-fifty med en svag overvægt af mandlige studerende, men også med en svag overvægt af kvinder blandt dem, der bliver færdige. 

Det var ikke helvede, der brød løs, men det var tydeligt, at her er et diskussionsemne, som man kan diskutere mere grundigt i fremtiden.

Jens Peter Mikkelsen skyndte sig at svare, at man i CBS Students arbejder aktivt for inklusion og Daniel D. Andersen fremhævede, at det forrige formandskab bestod af to kvinder.

Men der var tydeligvis også en anden holdning rundt omkring på stolerækkerne blandt andet ganske tæt på OBSERVER og den var, at det vigtigste er ikke kønnet, men hvad den enkelte kan byde ind med i det politiske arbejde. Det mente blandt andet Mads Drachmann Kolding, som havde svært ved at se, hvilket problem ligestilling i CBS Students ledelse skal løse.

Han blev senere valgt ind lige som alle fire opstillede kvinder.

Der er noget at diskutere i fremtiden i Students og det under et nyt formandskab.

Alt i alt en god generalforsamling uden det store drama. Men det var godt, at der blev ridset lidt i overfladen til sidst. For generalforsamlinger har godt af lidt debat.

Tillykke til det nye formandskab.

Info 

De blev valgt ind

CBS Students nye bestyrelse. Det vides ikke end, hvem der bliver formand for den, for det afgøres først, når bestyrelsen holder konstituerende møde i det nye år, men mon ikke det bliver siddende bestyrelsesformand, Jens Bonde Mikkelsen?

Anders Hastrup Christensen
Andreas Kristian Gjede
Annette Munk Jensen
Charlotte Gjedde
Esben Linnet Burkandt (suppleant)
Frederik Billenstein Kruuse
Jens Bonde Mikkelsen
Kristian Mols Rasmussen
Mads Drachmann Kolding
Marcus Orloff Søemod (suppleant)
Sara Lee Naldal
Sidsel Green