Nyt studiesystem kører efter planen

Skrevet af Helle-Lise Ritzau Kaptain - Foto: Thepoo/Dreamstime - 10. december 2013 - 16:070 kommentarer
To uger efter restart: Det totale antal unikke studenterbrugere på den nye STADS-selvbetjening er oppe på godt 9.500. Grafik: Kaptain

Efter blot to uger er flere end 9.500 CBS-studerende logget på selvbetjeningen til det nye studiesystem STADS. Langt de fleste er positive, men ikke imponerede – og sexet er det i hvert fald ikke.

Adgangen til STADS og dermed adgangen til studenterselvbetjeningen åbnede som planlagt mandag den 25. november, og allerede efter den første uge var IT’s generelle billede, at det var gået godt og helt efter planen.

- Der var i den første tid en række henvendelser til henholdsvis IT-supporten og til de STADS-superbrugere, der sidder klar ved telefonerne for at hjælpe andre kolleger med brugen af STADS, men mængden har været mindre end forventet, og de problemer, der blev indmeldt, er for langt størstedelens vedkommende blevet løst med det samme eller ved natlige opdatering af data, fortæller projektchef Niels Markvard.

Det tager tid at lære systemet at kende
Langt de fleste forespørgsler fra medarbejdere har gået på brugen af systemet, og derfor glæder det de IT-ansvarlige, at en del medarbejdere har benyttet sig af muligheden for at møde op til såkaldte ’tastedage’, hvor konkrete spørgsmål og problemstillinger kan besvares og løses.

- Systemet er nyt for alle, og nye arbejdsgange læres ikke fra dag til dag. Den erfaring gjorde STADS-superbrugerne også, da de begyndte at dykke ned i systemet, og derfor er hele CBS ude i en fælles øvelse: At lære at bruge STADS, tilføjer Niels Markvard.

Set i forhold til, at de systemansvarlige har konverteret godt 89.000 studerende og 437.550 resultater, har de relativt set modtaget forbløffende få henvendelser fra studerende.

Brugerne er ikke imponerede
CBS OBSERVER har spurgt en række studerende, hvad de synes om det nye selvbetjeningssystem, og de er generelt positive, men ikke imponerede.

- Det fungerer udmærket, men jeg synes ikke, der er noget revolutionerende. De knapper, man kan trykke på, er de samme, vi havde på e-campus. Og så er designet frygteligt grimt, lyder det blandt andet.

En anden bruger mener, at menuerne er dårligt designet - det giver ingen mening med en række hovedmenuer, når de hver især – bortset fra administration - kun har en enkelt undermenu.

Som svar på dette er projektchefen meget klar i mælet.

Menuerne udbygges med tiden
- Vi kan ikke sælge STADS på, at det er sexet, for det er det ikke, siger Niels Markvard, som også medgiver, at det kan se lidt tyndbenet ud, når der ikke er flere undermenuer.

- I takt med, at flere og flere funktioner bliver implementeret hen over 2014 og 2015, vil menu-inddelingen give mening. Det er jo et fælles system, som vi har koblet os på, hvilket med tiden giver en masse fordele. Men – indrømmet – brugerfladen ville nok have set noget mere indbydende ud, hvis det var noget, vi selv havde udviklet og designet, siger han.

De relativt få henvendelser fra de studerende ser de projektansvarlige som et pejlemærke i forhold til opfyldelsen af et af deres primære succeskriterier: At de studerende i videst muligt omfang ikke skulle opleve gener ved skiftet til STADS.

Nervøsitet over afviste eksamener
Enkelte studerende har været bekymrede over, at eksamener, som de mente at være tilmeldt, stod listet som ”Afvist” eller ”Ej checket”, men IT Studiechef Annette Juhl Hansen beroliger dem:

- Alle konverterede tilmeldinger har fået status Ej checket, og de bliver checket, efterhånden som studieadministrationen når frem til den enkelte prøve. Nogle få af disse checks fejler - specielt på valgfagene - men størstedelen af disse ”afvisninger” beror på, at det pågældende valgfag ikke er blevet placeret korrekt i den studerendes studieordning. Når det er gjort, vil de studerende se, at deres tilmelding er checket, siger Annette Juhl Hansen.

Projektchef Niels Markvard tilføjer, at det er vigtigt at understrege, at intet er mistet i relation til data, der er overført fra det ene system til det andet, og at studieadministrationen arbejder på højtryk for at arbejde sig ned igennem de bunker, der har hobet sig op i de tre uger, det gamle studieadministrative system var lukket ned. Men eftersom medarbejderne også skal lære arbejdsgangene i systemet at kende, må der forventes længere behandlingstid.

Alt kan printet fra det gamle system
Overordnet mener de studerende, CBS OBSERVER har talt med, heldigvis, at der ikke er alvorlige problemer. De fleste mener, at STADS er en forbedring, mens andre giver udtryk for, at STADS ikke har løftet opgaven at forbedre e-campus og Learn.

En enkelt påpeger, at han nu kun kan se sine karakterer fra selve ASP-bacheloren (Asian Studies Programme) og ikke som tidligere beviset fra det etårige access course, som han fuldførte for at få adgang til ASP.

Kun i visse tilfælde har de studerende adgang til karakterer fra tidligere studier, man har været indskrevet på, men data forsvinder ikke, fordi de ikke kan ses i STADS. Det gamle system SPARC bliver ikke tilføjet nye data, men bruges som et fastfrosset arkiv til opslag, og man kan bede om at få et print af for eksempel tidligere karakterer og beviser.

Projektgruppen opfordrer stadig de studerende til at henvende sig i StudentHub, hvis de har spørgsmål eller er i tvivl om noget.