Ombedømmelse gav nye karakterer til 2 ud af 3

Skrevet af Jannick Friis ChristensenMia Mathilde Hansen - Foto: Grafik: Jørn Albertus Vægt: Merzavka | Dreamstime.com - 7. maj 2014 - 14:574 kommentarer
I den anden bedømmelse med 2 nye bedømmere er fremgår det, at bedømmer 1 i den første bedømmelse var for mild, mens bedømmer 2 var for hård i karaktergivningen. Gennemsnitskarakterne ved de to nye bedømmelser fremgår af skiltene. Se også vedhæftede.

Retfærdigheden sker fyldest, siger man. Om det er tilfældet for de godt 150 cand.merc. IBS studerende, hvis eksamen skulle gennem en ombedømmelse, er der delte meninger om. CBS betegner de nye karakterer som mere retvisende.

Karakterer VAR afhængige af bedømmere
Tidligere på året fortalte CBS OBSERVER historien om et hold cand.merc. IBS (international business) studerende, hvis eksamensopgaver i en skriftlig stedprøve alle blev sendt til ombedømmelse. 

Årsagen var, at de godt 150 studerendes oprindelige besvarelser var blevet tilfældigt delt op på 2 bedømmere, og konsekvensen blev en markant forskel i karakterniveauet.

Michael Møller Nielsen fra CBS’ evaluering og akkreditering foretog på CBS OBSERVER’s opfordring en uvildig undersøgelse af forskellen i karakterniveau og nåede frem til, at de studerendes karakterer ikke var uafhængige af, hvem der havde bedømt.

Chefkonsulent i uddannelsesdekanatet Thomas Werner Hansen konkluderede, at der skulle en ombedømmelse til. Der er nu kommet karakterer for ombedømmelsen, hvor der både har været en intern bedømmer og en ekstern censor inde over samtlige opgaver. De nye bedømmere har ikke haft kendskab til den oprindeligt givne karakter.

65 procent af besvarelserne fik ny karakter
Evalueringskonsulent Michael Møller Nielsen har gennemgået de nye karakterer og påpeger, at ombedømmelsen bekræftede, at der var stor og systematisk forskel i de to oprindelige bedømmeres karaktergivning. Du kan downloade Michael Møller Nielsens notat nedenfor.

- Den ene bedømmer lå generelt for højt og den anden for lavt. Så det har kun været rimeligt at gennemføre en ombedømmelse, kommenterer Michael Møller Nielsen om genbedømmelsen, hvor hele 65 procent af de beståede opgaver fik ændret karakteren.

Kigger man på de to oprindelige bedømmere, tegner der sig et billede af, at den ene har været mildere end den anden. For bedømmer 1 er 80 procent af ændringerne gået ned ad karakterstigen, mens 87 procent af ændringerne for bedømmer 2 er gået op.

Evalueringskonsulenten finder det påfaldende, at der i næsten 12 procent af tilfældene har været en ændring af karakteren på hele 2 trin (og i enkelte tilfælde på 3), det vil sige hop mellem karaktererne 2 og 7, 4 og 10 samt 7 og 12.

- På 7-punkts skalaen er dét en meget anderledes bedømmelse, konstaterer Michael Møller Nielsen.

Ny bedømmelse fuldt berettiget
Uddannelsesdekanatets chefkonsulent kalder det for en ’kedelig’ sag, men mener samtidig ikke, at CBS kunne have gjort andet end at tilbagekalde de oprindelige karakterer og sende samtlige opgaver til ny bedømmelse.

- Vi konstaterer, at ombedømmelsen har været velbegrundet, og vi er tilfredse med, at vi besluttede den løsning. Selvom der altid vil være et vist element af subjektivitet i enhver bedømmelse, var det ret tydeligt, at den første bedømmelse ikke levede op til disse krav. Men det mener vi er tilfældet efter den fornyede bedømmelse, siger Thomas Werner Hansen og fortsætter:

- Bedømmelsesresultatet skal jo leve op til kravet om, at de studerende får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Der skal være tillid til, at karaktererne giver et troværdigt og retvisende billede af de studerendes præstation.

Thomas Werner Hansen understeger desuden, at studerende, der føler sig uretfærdigt behandlet, fordi deres karakterer er ’raslet ned’, naturligvis har mulighed for at klage til Legal Services.

Underviser: ballademagere lavede selvmål
Dét er der så indtil videre 23 af de studerende, som har gjort. 12 af klagerne går endda på, hvorvidt CBS overhovedet har haft ret til at annullere den originale karakterudmåling.

- Vi kører samtlige klagesager individuelt, men vi har naturligvis den forudgående karakterudmåling in mente. Alle henvendelser bliver selvfølgelig behandlet omhyggeligt, så de studerende forhåbentlig føler sig retfærdigt behandlet i sidste ende, siger Thomas Werner Hansen til det.

Legal udtaler, at der - som hidtil - i sådanne sager, hvor der er adskillige klager vedrørende samme forhold, bliver set samlet på sagerne.

Kursuskoordinator Ole Risager, som er underviser i det pågældende fag, er ærgerlig over hele fadæsen og udtaler:

- Med al den ballade på Facebook og i OBSERVER blev enden på den beklagelige historie, at samtlige opgaver skulle genbedømmes af to nye censorer, hvorefter karaktergennemsnittet faldt. En del fik ændret deres 12 tal til en lavere karakter, men der var også nogle, der blev rykket op, forklarer han og fortsætter:

- Ballademagerne kom derfor til at begå et selvmål i den forstand, at de nok ikke havde regnet med, at karakterne kunne falde. Men med den viden vi har nu efter genbedømmelsen, har det været den korrekte beslutning at genbedømme samtlige opgaver.

Kommentarer

Hvem har lavet selvmål?
Det er rart at Ole Risager anderkender sin fejlvurdering om, at der ikke var et problem med evalueringerne. Håber han næste gang har mere tiltro til de studerende.

Hvad synes du?

Godt der blev rykket noget.

Hvad synes du?

Jeg synes, at det store problem fremadrettet er, at CBS påstår at en lignende fejl ikke kan ske igen og ikke kigger på de procedure som førte til fejlen. Det var kun et tilfælde at klassen fandt ud af at der var fejlbedømmelser, og det smuthul har CBS lukket så fremtidigt er der kun at stole på CBS bedømmelse i stedet for gennemsigtighed i systemet.

Hvad synes du?

Her blev CBS "fanget". Hvad med alle de andre eksamer...??? Er ny ret sikker på at en masse skal ombedømmes, både mundtlige og skriftlige, hvis man vil have den "korrekte" karakter frem. Et hul bliver lappet i stedet for revidering af hele systemet.

Hvad synes du?